×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


Publicerat: 2008-12-11       Kommentarer [ 6 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com After Work inför jubileumsåret 2010.
Onsdagen den 10 december var det ett första after work möte inför jubileumsåret 2010 på Club 700 i Örebro.
Kvällen inleddes av Lars O Molin, ordförande i styrgruppen för jubileet av valet av Jean Baptiste Bernadotte i Örebro 1810 och Åse Berglund, projektledare för jubileet berättade lite om hur långt arbetet har kommit.
Elever från Musikhögskolan bjöd på fransk musik och den stora gästen för after worken var Herman Lindqvist.

Lars O Molin inledde eftermiddagen med att berätta att det planeras fem stycken after work kvällar under 2009.
Tanken är att Örebroarna ska känna sig delaktiga och att öka självkänslan och stoltheten att få bo i en så fin stad som Örebro. Firandet av Bernadotte jubileet 2010 kommer att bli Sveriges häftigaste jubileums år.

Publicerat: 2008-12-06       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Staffan Werme firad på 50-årsdagen.
Under fredagseftermiddagen blev Staffan Werme firad på 50 års dagen på Örebro Konserthus.
Stundtals var kön lång för att komma fram och överlämna paket eller blommor till Kommunstyrelsens ordförande.

Staffan Werme har ägnat cirka 20 år åt politiken och han startade sin politiska bana när det gäller Tysslingen som i början inte var en förening utan ett kommunalt ärende och för att kunna arbeta där var man tvungen att vara politiker.

Staffan Werme säger att det han saknar mest är möjlighet att ägna sig åt miljöfrågor, som var det han startade med och att han inte heller har tid för fågelskådning längre, på grund av ett pressat schema. Tidigare kunde han vara ute fem gånger i veckan och titta på fåglar medan det nu är mycket om han hinner fem gånger per år.

Publicerat: 2008-12-02       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Internationella AIDS-dagen.
Internationella AIDS-dagen gick under namnet Bryt tystnaden - stoppa hiv i Örebro.
På Våghustorget fanns ett tält där alla de medverkande samlades för att informera.
Dagen arrangerades av ABF, Afrikagrupperna, Kristdemokraterna, LO, Rädda barnen, RFSL, RFSU, Socialdemokraterna, Svenska kyrkan och Örebro läns landsting så det fanns många olika att prata med på vägen förbi Våghustorget under dagen.

Rädda barnen informerade om barnkonventionen, som är något de flesta har hört talas om men få vet vad det är ordentligt enligt Gudrun Skånberg. Sverige var ett av de första länder att binda sig till barnkonventionen och det innebär att Sverige ska följa de riktlinjer som finns inom konventionen. Det finns fyra huvuddrag i konventionen och de är att alla barn ska behandlas lika och inte får diskrimineras, barnens bästa ska komma i första hand, alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas och att barnen har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör henne eller honom.

Publicerat: 2008-11-30       Kommentarer [ 1 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Martin Saar på besök hos Miljöpartiet.
Martin Saar som precis har avslutat ett miljöprojekt Konsumera smartare i Stockholm var på besök i Miljöpartiets lokaler på Vasatorget under lördagen.

Konsumera smartare var ett miljöprojekt som innehöll 60 olika hushåll som fick representera ett mini Stockholm, det som var annorlunda med Konsumera smartare var att hushållens totala energianvändning mättes, de fick till exempel samla kvitton en viss tid för att ge underlag för årsberäkningar på konsumtion, då ingick även bilåkande till och från butiker och liknande i beräkningarna.

Publicerat: 2008-11-24       Kommentarer [ 0 ]
Örebro måste kunna bättre
Under måndagen höll Jonas Karlsson (S) en pressträff i Rådhuset i Örebro.
Anledningen till pressträffen var den stundande lågkonjunkturen och de frågor som Socialdemokraterna tycker har gått i stå sedan skiftet vid förra valet.

I informationen som delades ut finn nio olika frågor som det inte har fattats beslut i än, trots att de har funnits länge och att de har varit efterfrågade av näringslivet.
Planerna på ett truckstop och på en kombiterminal är två av punkterna i Socialdemokraternas förslag.

Bakgrunden till att Socialdemokraterna lägger fram sitt förslag är att de tycker att allt för många av de viktiga frågorna när det gäller Örebros framtid står still.

Publicerat: 2008-11-24       Kommentarer [ 0 ]
Tillväxt i Örebro län och äktenskap.
Tillväxt i Örebro län och äktenskap var två av de frågor som behandlades under Kristdemokraternas distriktsstämma.

I ett pressmeddelande från Kristdemokraterna framgår att partiet valt att enas om att Örebro län behöver förbättra förutsättningarna för företagandet i länet.

Örebro län kommer inför en eventuellt kommande lågkonjunktur att ha svårigheter att komma till sin rätt. Vårt län behöver en uppryckning när det gäller företagsklimat i länets kommuner och en utveckling av länets infrastruktur.
Publicerat: 2008-11-18       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Socialdemokraterna vill skapa en jobbkommission.
Socialdemokraterna i Örebro län vill skapa en bred opolitisk jobbkommission för att hantera den ekonomiska krisen och investera länet ur jobbkrisen.
Det framgår av ett pressmeddelandet Socialdemokraterna skickade ut under förmiddagen.

- Örebro län befinner sig precis som resten av Sverige mitt uppe i en jobbkris.
- Hittills i år har nästan 2000 personer varslats om uppsägning. Vi vill samla en - jobbkommission i vårt län. Vi vill bjuda in representanter för näringsliv och - fackföreningsrörelse, representanter för regional och lokala organisationer och - representanter för båda blocken i politiken. Nu måste vi jobba tillsammans för - vårt läns bästa.
Publicerat: 2008-11-15       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Invigning av Köpmangatan
Under fredag eftermiddag invigde Fredrik Persson (MP) den färdiga delen av Köpmangatan mellan Stortorget och slottet. Trots det regniga vädret var det en del som var och tittade när Fredrik Persson från miljöpartiet invigde den senaste nya delen av Köpmangatan.

Fredrik Persson (MP) höll ett kortare tal vid invigningen och inledde talet med att hälsa välkomna till Örebros finaste gata, det pågår ett arbete inom Stadsbyggnadskontoret i Örebro att ge stadens torg och gator ett lyft.
Torgen är ju stadens finrum och det är viktigt att Örebroarna kan känna sig stolta över sina torg och gator i Örebro.

Köpmangatan mellan Stortorget och slottet har inga trottoarer längre utan tanken är att det ska kunna finnas uteserveringar och att trafiken ska vara mer inriktad på de gåendes villkor.

Publicerat: 2008-11-13       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com IT Dagen 2008.
IT Dagen inleddes för åttonde året i rad med att vår Landshövding stod för inlednings talet, men i år var det en ny Landshövding, Rose-Marie Frebran som tillträdde sin tjänst som Landshövding i Örebro län september 2008.

Rose-Marie Frebrans inledningstal var positivt och hon påpekade att Örebro län ligger långt fram när det gäller utbyggnad av sitt fibernät. Att Örebro län har ett så utbyggt när gör också att vi blir attraktiva för nyetablerade företag och att vi har kunniga medborgare gör att det är enkelt för företag att hitta arbetskraft här.
IT stärker även människors möjlighet att påverka och att öppna nya kanaler för demokrati, men hon påtalade även de faror som finns med IT så som spelberoende eller andra typer av beroende som nätet kan skapa.

Publicerat: 2008-11-13       Kommentarer [ 0 ]
Vårdnadsbidrag i Örebro
Idag höll Staffan Werme (FP) och Lennart Bondeson (KD) en presskonferens på Rådhuset för att tala om att vårdnadsbidraget kommer att införas i Örebro från och med 1 januari 2009.

Staffan Werme talade om att Koalition Örebro har kommit överens om följande lokala alternativ för vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget blir möjligt att söka från att barnet är 15 månader gammalt tills det är 35 månader, 250 dagar av föräldraförsäkringen måste vara använda och om bidragstagaren avslutar sitt vårdnadsbidrag blir det en karens på fem månader innan bidraget kan sökas på nytt.
Naturligtvis gäller även alla de regler som har utgått från regeringen som att det inte går att kombinera vårdnadsbidraget med annan typ av statliga bidrag.

Publicerat: 2008-11-12       Kommentarer [ 3 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Nisti Stêrk på Kulturarenan i Vivalla.
Nisti Stêrk var under tisdagen på besök på Vivalla kulturarena med sin föreställning Möte med Nisti.
Föreställningen är en blandning av stand up och föreläsning och handlar om Nisti själv och hur hon har tacklat de motgångar hon har mött på vägen till scenen.

Jag har lite svårt att sätta en stämpel på det hon gör eftersom hon blandar allvar och komik, även om blandningen fungerar så känns det stundtals som att det är lite för välrepeterat och att det känns inte riktigt som ett möte med människan Nisti Stêrk utan vi får möta rollfiguren Nisti Stêrk.
Ämnet för hennes monolog är hur det var att komma till Sverige som femåring och växa upp med kurdiska föräldrar först i det invandrartäta Tensta och senare från Mälarhöjden som var som en annan värld för den unga Nisti.

Publicerat: 2008-11-11       Kommentarer [ 0 ]
Den gränslösa dagen - samhällsinformation i samverkan
Under tisdagen kunde den som ville titta in på Örebro Stadsbibliotek och prata med representanter från flera olika myndigheter.
På plats innanför Entren på Stadsbiblioteket fanns Polismyndigheten i Örebro län, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Örebro brottsförebyggande råd, Medborgarkontoret och Örebro kommun.

Medborgarkontoret står som arrangör tillsammans med de övriga deltagarna och tanken är att nyinflyttade till Örebro på ett enkelt sätt ska kunna skaffa sig den information de behöver på ett enkelt sätt.

Publicerat: 2008-11-07       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Bostadspolitisk hearing
Under torsdagen hade Kristdemokraterna i Örebro län bjudit in intresserade parter till en bostadspolitisk hearing, på City Konferens Center i Örebro där representanter från regeringen, hyresgästföreningen och Fastighetsägarna deltog. Moderator under eftermiddagen var Sven Gunnar Persson riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Örebro län.

Inbjudna talare var Mats Odell kommun och finansmarknadsminister, Barbro Engman ordförande i Hyresgästföreningen och Per-Åke Eriksson VD Fastighetsägarna.

Eftermiddagen startade med fika och de flesta var tidigt på plats så det var många grupper som stod och diskuterade i det gemensamma utrymmet på City Konferens Center.
En stor del av deltagarna var från Hyresgästföreningen och många kom från Region Mitt som Örebro tillhör.
Några medlemmar passade även på att stå utanför Konferens center med ett plakat som sa att de älskar att hyra.
Enligt K-G Larsson så hade Mats Odell kommit fram och hälsat på dem när de stod utanför och passat på att prata lite, vilket de inte hade räknat med.

Publicerat: 2008-10-31       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Tio meter egna förslag.
Under torsdagen visade Socialdemokraterna i Örebro upp ett svar på att de kritiserats för att inte komma med egna förslag när det gäller politiken i Örebro, svaret bestod av en tio meter lång lista med Socialdemokraternas olika motioner som lämnats in till kommunfullmäktige.

De som presenterade listan var Lena Baastad och Jonas Karlsson.
Lena Baastad kommenterade listan med att de ofta fått höra att de enbart gnäller och inte kommer med egna förslag, men hon trodde inte att listan skulle bli så lång som den blev, de flesta av motionerna som Socialdemokraterna har skrivit till kommunfullmäktige har inte blivit besvarade och inte ens kommit upp till diskussion vilket Lena Baastad tyckte var synd.

Publicerat: 2008-10-22       Kommentarer [ 1 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Städardag i Baronbackarna
Under tisdagen var årskurs 6 på Mikaelskolan ute och hjälpte ÖBO att städa gårdarna i Baronbackarna.
Nu när de flesta löv ligger på marken var det dags för städardag för årskurs sex på Mikaelskolan, under hela dagen var elever och lärare ute i området och hjälpa ÖBO produktion att kratta löv och plocka skräp.

Dagen började med mulet väder men som tur var så slutade det regna relativt snart och det blev lite torrare ute, men solen valde att inte visa sig under dagen som det städades.

Publicerat: 2008-10-09       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Maria Larsson(KD) Äldre och hälsominister på besök i Örebro
Under onsdagen den 8 oktober var vår äldre och hälsominister på besök hos Sussi AB i Örebro.
Anledningen till besöket var att prata om LOV lagen som planeras träda i kraft 1 januari 2009.

Maria Larsson var på bra humör och nyfiken på hur en litet företag såg på sina möjligheter när lagen träder i kraft.
Mötet i Örebro med både ägaren till Sussi AB och en av hennes anställda var avslappnat och trevligt.
Både Susanne Segersten och Maria Larsson var frågvisa och nyfikna även om områdena skilde sig lite åt när det gäller den nya lagen.

En fråga som diskuterades var hur ett litet företag skulle klara av att tillgodose om behovet av hemtjänst sträcker sig över hela dygnet, Susanne svarade med att då blir det att anställa personal så att behovet hos brukaren klaras och att de redan i möjligaste mån försöker att ha samma personal som åker till brukarna, det skulle de försöka även om det gällde hela dygnet men att det då blir fler än en som kommer, men då får de presentera personalen för brukaren och förklara varför det måste vara fler än en som kommer.

Publicerat: 2008-10-02       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Jobbmässa på Conventum
Den 1 oktober var det dags för jobbmässa på Conventum arena, där samlades många olika arbetsgivare för att visa upp sina företag och för att locka människor att söka arbeten hos dem.
Vid vissa montrar var det full fart under dagen och det verkade vara många som var nyfikna på de bemanningsföretag som var på plats. Mässan är just tänkt som en mötesplats mellan företag och arbetssökande, där båda parter kan få en direkt kontakt och kan underlätta framtida kontakter.

Mässan hålls för 6 året i år och har på så sätt visat att det är en bra och fungerande ide, under årets mässa kommer det att finnas ungefär 100 företag på plats och frågan just nu är om den kommer att bli lika välbesökt som tidigare år, förra året låg besöksantalet på drygt 5500 besökare och efter vad vi såg så kommer säkert besöksantalet upp i det i år med.

Publicerat: 2008-09-28       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Forskarfredag 2008.
26 september var det forskarfredag i Europa och på många håll firas den med att forskning visas upp för allmänheten på olika sätt.
I Örebro hölls forskarfredagen inne på Krämaren och det var många olika typer av forskning som fick en möjlighet att synas, blickfånget när man kom in på Krämaren var Sonys robothundar som kan spela fotboll och många av de mindre besökarna hade svår att gå ifrån dem.

Moderator under eftermiddagen var journalisten Elisabeth Höglund.
Elisabeth Höglund hälsade besökare välkomna in på Krämaren och höll även i intervjuer med forskare från olika områden, först ut var Bert Allard som pratade om Kvarntorpshögen.
Bert Allard är professor i kemi och forskar om avfallsfrågor och Kvarntorpshögen är en stor hög med restprodukt efter brytningen av skiffer.

Publicerat: 2008-09-26       Kommentarer [ 2 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Dofter på gott och ont.
Under torsdagen hälsade Ewa Rüden, Eva Millqvist välkommen som föredragshållare i en föreläsning om doftöverkänslighet.
Eva Millqvist arbetar på Sahlgrenska sjukhuset och Kärnsjukhuset i Skövde och forskar om doftöverkänslighet.

Eva Millqvist inledde sin föreläsning med att tala om att vi alla föds med flera sinnen varav luktsinnet är ett av de viktigaste. Luktsinnet har även stor betydelse för smaksinnet då mycket av det vi upplever som smak faktiskt kommer genom lukt. Det inte många vet är att vi har ett luktsinne som sitter högst upp i näsan och ett kemiskt luktsinne som sitter längre ner i näsan och det är det kemiska luktsinnet som gör att våra ögon rinner när vi hackar lök.
Det kemiska luktsinnet reagerar senare än det andra luktsinnet och Eva Millqvist tror att de som är överkänsliga för dofter tror att de har sänkta trösklar i det kemiska luktsinnet.

Publicerat: 2008-09-25       Kommentarer [ 1 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Unga entreprenörer.
Under torsdagen var det full fart i centrala Örebro elever från Virginska skolan var ute och övade sitt entreprenörskap. Vi träffade Sebastian, Simon, Jennifer, Jesper, Angelika och Johanna på Olof Palmes torg där de stod och sålde kramar. Sebastian och Simon var egentligen inte med i gruppen men hjälpte till med försäljningen för att det var roligt.
Det var Jennifers ide att sälja kramar för att det verkade enkelt och vi tycker att det var en kul ide som inte kräver allt för stora investeringskostnader.
Ungdomarna hade roligt där de stod och de lyckades sälja en hel del kramar vad det verkade som om inte annat så var det ett trevlig inslag på torget.
Publicerat: 2008-09-25       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Internationella språkdagen 2008.
Torsdagen 25 september firas den internationella språkdagen i flera olika länder och i flera städer i Sverige, det stora firandet är på Kulturhuset i Stockholm.
I Örebro firades dagen på Stadsbiblioteket och firandet anordnades av Europa direkt, med på biblioteket var även Örebro kommun och ABF.

Europa direkt hade information om EU på flera olika språk även om de satsat mest på Svenska och engelska medan Örebro kommuns representant hade information på flera olika språk.

Publicerat: 2008-09-21       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Riksdagsledamöter från Alliansen på besök i Örebro.
Lördagen den 20 september var det riksdagsledamöter från Alliansen på besök på Våghustorget i Örebro.

På Våghustorget var det full fart när vi kom dit och förutom de riksdagsledamöter som var på besök var det även lokala politiker som passade på att prata med Örebroare under den timme som de höll på. Det var trevlig stämning och alla verkade vara på bra humör och verkade uppskatta mötet med Örebroare.

Richard Vappelin som är politisk sekreterare för Moderaterna var på plats på Våghustorget och enligt honom så var det många som ville prata om den tänkta ombyggnationen av Örebros torg, de som kommit fram och velat prata har varit nyfikna på hur de tänker när de ska skapa om torgen och Richard Vappelin säger att de vill ha olika rum som är till för att användas.

Publicerat: 2008-09-19       Kommentarer [ 0 ]
Riksdagsledamöter på turne
Pressmeddelande från Kristdemokraterna
Riksdagsledamöter på turne - vill möta Örebros invånare

På lördag 20 september mellan klockan 13.00- 14.00 möter riksdagsledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna invånarna i Örebro på Våghustorget, Örebro.

Publicerat: 2008-09-15       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Göran Hägglund (KD) på besök på Vivalla vårdcentral.
Måndagen den 15 september var Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund på besök i Vivalla för att få information om hur Vivalla vårdcentral fungerar som en av de få vårdcentraler som är på entreprenad.

När Göran Hägglund kom till Vivalla centrum blev han genast mött av representanter från Hyresgästföreningen i Vivalla med en skrivelse om vad boende i Vivalla tycker om att omstrukturera hyresrätter till bostadsrätter.
Göran Hägglund tog sig tid att prata med Gösta Karlsson, ordförande i Borådet i Vivalla trots att han var något försenad och han lovade att han skulle läsa igenom deras skrivelse och föra den vidare.

Väl inne på Vivalla vårdcentral blev Göran Hägglund mött av chefen för vårdcentralen, Kurt Vetterskog och personalchefen Maarit Jansson.

Publicerat: 2008-09-11       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Minnesstund för Anna Lindh på Våghustorget
Mitt under lunchen på femårsdagen efter att Anna Lindh avled höll Socialdemokraterna i Örebro en minnesstund för Anna Lindh på Våghustorget i Örebro.
Det samlades en rätt stor publik för att lyssna till Thomas Östros som var inbjuden att tala under minneshögtiden på Våghustorget.

Lena Baastad, vice ordförande i Socialdemokraterna i Örebro, inledde minnesstunden med ett tal över Anna Lindh och tyngdpunkten i hennes tal låg vid att det är viktigt att minnas även sådant som gör ont.

Lena Baastad berättade om hur Anna Lindh var en förebild för många, som kvinna,vän och som politiker.
Mordet på Anna Lindh var en attack på demokratin och Socialdemokraterna i Örebro vill uppföra en talarstol på Våghustorget till minne av Anna Lindh och tanken är att talarstolen även ska användas och inte enbart vara en symbol för demokrati.

Publicerat: 2008-09-10       Kommentarer [ 0 ]
Manifestation mot våld.
Pressmeddelande från Socialdemokraterna
Den 11 september samlas alla intresserade för en manifestation mot våld.
Under samlingen minns vi särskilt Anna Lindh.

Manifestationen kommer att ske på Våghustorget kl.12.30 på torsdag den 11 september. Thomas Östros med flera medverkar.

Publicerat: 2008-08-29       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Barnombudsmannen på besök hos Tankarnas trädgård
Torsdagen den 28 augusti var Barnombudsmannen Lena Nyberg på besök hos Tankarnas Trädgård i Örebro.

Lena Nyberg har varit Barnombudsman sedan början av 2001 och nu ska hon snart gå vidare till andra uppgifter då hennes tid som ombudsman tar slut i november 2008 och hon lämnar över titeln till Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannens uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter med utgångspunkt från FN:s barnkonvention.
Ett av deras uppdrag är att informera och det var precis vad Lena Nyberg gjorde hos Tankarnas Trädgård.
Vi som satt i publiken fick höra om hur de arbetar med att få reda på vad barn och unga egentligen tycker och hur de unga mår i dagens samhälle.

Lena Nybergs anförande handlade mycket om vad barn och unga själva ser som problem och det som hamnade överst på den listan var stress, stressen ökar också ju äldre barnen blir.

Publicerat: 2008-08-14       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Uppvisning av flextrafiken
Idag så informerades det om den nya flextrafiken på Stortorget i Örebro. De som kom för att titta på den nya bussen fick även träffa representanter från Örebro kommun och de chaufförer som kommer att köra bussen efter invigningen den 18 augusti.

Enligt Lars Lundholm som är projektledare för flextrafiken så kommer det att bli många nyheter och den största utmaningen kommer säkert bli att lära brukarna hur trafiken fungerar, i stället för att som linje 91 ha fasta hållplatser och en turlista så måste flexbussen bokas, det fungerar inte genom att bara stå vid en av deras flexpunkter som de kallar hållplatserna.
En stor nyhet till är att de kommer att få bekräftat vilken tid bussen kommer via telefon så det gäller att inte gå ut för tidigt till flexpunkten.
Lars Lundholm berättade att det är planerat för två bussar nu under försöksperioden och risken är att det blir populärt och hög belastning, men deras första avstämningsmöte är redan efter en vecka så att de ska hinna förutse vad som kan bli problem tidigt och hinna med att minska möjliga problem.

Publicerat: 2008-08-10       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Invigning av Inträdet.
Samtidigt som det är årets trädgårdsfest i Stadsparken så var det invigning av skulpturen Inträdet som är placerad vid ingången till Stadsparken.

Invigningen inleddes av att Lars-Erik Krafve hälsade alla välkomna och berättade att Trädgårdsfesten har hållits i 29 år men med ett uppehåll och sedan drogs den igång igen på 1980-talet igen och nu så har den varit årlig med undantag av 2001. I början så var vår största dagstidning med och arrangerade men på senare år så har det varit Örebro kommun, nu är det lite nytt igen i år eftersom det är första gången som olika trädgårdsföreningar är med och arrangerar dagen.

I år så har ingången till Stadsparken byggts om och huset har lyfts fram, tidigare var det stora buskar framför huset och de är nu borta.

Näste talare var Gunnar Andersson som är ordförande i Tekniska nämnden i Örebro Kommun.
Gunnar Andersson inledde med att tala om att Sverige nu har tagit den första OS medaljen,
Vilket blev ett silver till Emma Johansson i cykel.

Publicerat: 2008-08-01       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Solförmörkelse på förmiddagen
En partiell solförmörkelse kunde skådas idag under förmiddagen här i Örebro.

Ungefär 11:40 nådde den sitt maximum och månen täckte då i det närmaste halva solytan,

Du bör undvika att försöka se en solförmörkelse med blotta ögat eftersom det skarpa ljuset kan leda till ögonskador, likaså ska du absolut undvika att försöka fotografera solförmörkelsen utan ett ordentligt filter mellan dig och solen.

Publicerat: 2008-06-28       Kommentarer [ 4 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Manifestation mot FRA-lagen
Under lördagen var det en manifestation mot FRA-lagen på Stortorget i Örebro.
Manifestationen anordnades av Beatrice Lindeh och Jessica Rickardsson som kom på iden själva på måndagen så det var snabbt fixat av tjejerna till på lördagen.
Tanken var först att ha samling på Olof Palmes torg och sedan marschera till Stortorget, men planerna blev ändrade så att hela manifestationen hölls på Stortorget.

Jessica och Beatrice var på plats på Stortorget i god tid men övriga deltagare dök inte upp förrän precis vid 12 då manifestationen började.

Publicerat: 2008-06-20       Kommentarer [ 0 ]
Kommunfullmäktigemöte 18-19 Juni
18 och 19 juni höll kommunfullmäktige möten.
Under gårdagen fattades majoritetsbeslutet att stödja koalitionens budget för 2009.

Det finns en del punkter som skiljer höger och vänsterblockets budgetar åt.
Efter att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anordnat en pressträff om sitt budgetförslag har jag läst igenom både det och högerblockets förslag.

Det finns en del som skiljer förslagen åt, och konstigt vore det väl annars med tanke på blockens olika synsätt, och en del som av realekonomiska skäl sammanfaller.

Publicerat: 2008-06-20       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Läkare utan gränser på besök i Örebro
Ni som har besökt stortorget i Örebro i veckan har antagligen sett den stora trailer som Läkare utan gränser har satt upp framför Engelbrekts staty.
Inuti trailern finns en utställning om hur Läkare utan gränser arbetar och innan man går in så får man välja om man vill vara logistiker, läkare eller sjuksköterska, anledning till valet är att man får låna hörlurar för att kunna lyssna på vilken typ av arbete de olika grupperna har och vandringen genom trailern tar ungefär 15 minuter, men det är väl använda 15 minuter eftersom man hinner få mycket information under tiden.
När man kommer ut så har man möjlighet att prata med några av representanterna som står och väntar.
Publicerat: 2008-06-19       Kommentarer [ 0 ]
Sossar organiserar sig mot storebrorssamhället.
Pressmeddelande 2008-06-19 från Socialdemokraterna i Örebro
Nu startar ett socialdemokratiskt nätverk mot utvecklingen mot ett storebrorssamhälle. Webbsidan www.sossarmotstorebror.se kommer att vara ett nätverk och en mötesplats för Socialdemokrater som arbetar mot inskränkningarna i integriteten.

Initiativet kommer från Eva-Lena Jansson och Björn Sundin (båda från Örebro) men bara efter några timmar hade exempelvis SSU:s ordförande Jytte Guteland och en annan Örebro-bekanting, IT-debattören Lars Ilshammar anslutit sig till initiativet, liksom bloggaren Erik Laakso och många andra.

Publicerat: 2008-05-28       Kommentarer [ 0 ]
Löftesbrott öppnar för utförsäljning av ÖBO
Pressmeddelande 2008-05-28 Socialdemokraterna | ÖREBRO Jonas Karlsson, kommunalråd i opposition (S)
Löftesbrott öppnar för utförsäljning av ÖBO skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

- Det är uppenbart att miljöpartiet vänt i frågan om en utförsäljning av ÖBO:s lägenheter. Trots att de gång på gång försäkrat att de inte tänker medverka till utförsäljning så står nu löftesbrottet tydligt.

Publicerat: 2008-05-07       Kommentarer [ 0 ]
Högerkoalitionens politik drabbar
människor med funktionsnedsättningar.

Pressmeddelande Socialdemokraterna | Programnämnd Samhällsbyggnad
Jonas Karlsson, andre vice ordförande (S)
Marie Wirde, presidieledamot (V)

Högerkoalitionens politik drabbar människor med funktionsnedsättningar

Senast 2010 ska samhället vara fullt tillgängligt för alla.
Kommunledningen i Örebro talar gärna om tillgänglighet, men när det kommer till verkligheten är högerkoalitionens politik kantad av besparingar och neddragningar. Programnämnd Samhällsbyggnad fick på tisdagen en information om en "vägledning" om de mål som finns för tillgänglighet. Kommunledningen presenterade inga resurser eller åtgärdslistor.

Publicerat: 2008-05-07       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Mona Sahlin hos Svenska Mätcenter AB.
En något försenad Mona Sahlin blev varmt välkomnad till Svenska Mätcenter AB i Örebro.

Eftermiddagen spenderades i Mätcenters konferensrum där ena ägaren Jacob Strömberg som presenterade företaget.
Den andra ägaren Simon Skinnars kunde tyvärr inte delta då han var på en annan ort i landet och arbetade.

Jacob Strömberg berättade om företaget.
I dag har företaget ungefär 100 anställda runt om i landet men vägen dit har inte varit lätt.
Svenska Mätcenter AB är oftast med på byggen hela vägen. Som ett exempel berättade Jacob Strömberg om Turning Torso i Malmö där företaget var med ända från början av projektet tills det var slutfört och nu är de tillbaka igen då det har blivit prat om en försäljning av byggnaden.
Mätcenter AB:s affärside är att erbjuda olika typer av mätningar och de använder avancerad utrustning något som gör att det har varit dyrt att starta upp företaget och det är en dyr marknad att utvecklas på.

Publicerat: 2008-05-03       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com 1 maj 2008
I ett regntungt Örebro var det dags för första maj och Vänsterpartiet samlades utanför skattehuset för sin promenad till Stadsparkens scen. Demonstrationståget leddes av Schwamparna från Örebro universitet som passade på att spela för mer musik i stadsmiljö.
Först upp på scen i Stadsparken var Marcelo Erhamre ordförande i Ung Vänster i Örebro. Marcelo Erhamre inledde sitt tal med det rådande hotet mot hyresrätten.
Marcelo Erhamre vill inte se marknadshyror eftersom det kommer att påverka hans möjlighet att få en bostad och det kommer att ha konsekvenser även för integrationen och Marcelo Erhamre är orolig för hur framtiden kommer att se ut om de borgerliga får igenom förändringar i bostadspolitiken. Tyvärr hade vi inte möjlighet att höra hela talet av Marcelo Erhamre utan var tvungna att ge oss iväg till nästa demonstrationståg.
Publicerat: 2008-04-09       Kommentarer [ 0 ]
Nej till upphandling av boenden för funktionshindrade
Pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro, 2008-04-09

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill inte att driften av de två nya gruppboendena för funktionshindrade ska drivas i privat form.
Därför röstade de nej när frågan avgjordes på dagens sammanträde med Programnämnd Social välfärd.

- Vi är kritiska till att frågan om driftsform för de två boendena inte har utretts överhuvudtaget. Här har vi två boenden som säkert skulle kunna drivas i en annan form, exempelvis som ett personalkooperativ eller annan form inom socialt företagande utan vinstintresse, men för högermajoriteten har det enda alternativet varit privat drift, säger Carina Dahl, oppositionsråd (S).

Publicerat: 2008-04-09       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Bengt Westerberg på Tankarnas Trädgård
Ämnet för Tankarnas trädgård var En annan värld är möjlig och det är ett stort ämne som Bengt Westerberg ordförande i Röda korset hade delat upp i fem olika rubriker.

Den första rubriken var En värld utan våld och Bengt Westerberg ställde frågan hur det kan komma sig att av de flesta våldsverkare så är majoriteten män. Vad beror det på, är det testosteronet, är det inlärt eller ligger det i generna.
På 1980-talet kom det ut en bok Bägaren och svärdet skriven av Riane Eisler som visar att när arkeologer har grävt fram tidiga bosättningar så var de vackert belägna det tog många år innan de började byggas på lättförsvarade ställen, likaså visar tidiga fynd att män och kvinnor tycks ha varit jämställda, arkeologer kan tydligen inte se någon direkt skillnad på de gravgåvor de har hittat i gravar från 10 000 - 8000 år sedan. Om Riane Eisler teorier stämmer så visar det på att det är möjligt att ha ett jämlikt samhälle och det inger Bengt Westerberg hopp.

Röda korset har varje år en insamling för krigens offer och de två senaste har den hetat rädda mammorna, eftersom kriget nu för tiden drabbar civila i större utsträckning och då speciellt kvinnor och barn.
Det har blivit vanligare att kvinnor utnyttjas när det är stridigheter och att de kränks när det är konflikter.

Publicerat: 2008-04-06       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Manifestation av Hyresgästföreningen.
Under ett par timmar var Stortorget i Örebro fullt av Hyresgästföreningens medlemmar. Anledningen till att de hade en manifestation var den kommande utredningen om hyresrätten.
Utredningen ska ges till Mats Odell den 18 april och i den finns några punkter som hyresgästföreningen protesterar starkt emot, bland annat så vill utredningen minska hyresrätter i landet samt att det ska bli marknadshyror.
Marknadshyror innebär att du betalar en viss del för läget på lägenheten, förslaget är att hyror i attraktiva lägen ska ha en hyreshöjning med 5 procent per år tills efterfrågan inte är så stor, då anses hyran ha kommit upp i marknadsvärdet, i praktiken innebär det att endast de som har hög lön har råd att bo till exempel centralt och andra blir tvingade att flytta ut i ytterområden som inte anses lika eftertraktade.
Publicerat: 2008-04-02       Kommentarer [ 0 ]
Socialdemokrater ute och knackar dörr
Under april månad kommer socialdemokraterna i Örebro att genomföra en stor satsning och försöka prata med så många Örebroare de hinner med.
Lena Baastad berättade att socialdemokraterna i Örebro bestämt sig för att under perioden april och september ska de ut och prata med örebroare och målet är att ha haft riktiga samtal med 40 000 örebroare fram till nästa val.
Under kvällen var det bestämt att socialdemokrater skulle genomföra en dörrknackning i Brickebacken med frågor som berörde hur boende i det aktuella bostadsområdet uppfattade sin egen situation, på tre av frågorna var det rena ja eller nej svar medan den fjärde var mer av diskussionstyp, men de var i första hand inte ute efter att kunna skriva ner en hel intervju med de boendes åsikter utan meningen är att försöka hitta de ämnen där fler tycker lika och där många anser att det finns arbete att göra inom rättvisan i samhället.
Publicerat: 2008-04-02       Kommentarer [ 0 ]
Carina Dahl på Skådespelet i Baronbackarna.
Tisdagen 2 april var Socialdemokraternas oppositionsråd Carina Dahl på besök på Skådespelet i Baronbackarna.
Tanken med besöket var att prata med boende i området om de upplever några sociala orättvisor och diskutera olika lösningar på problem som finns.
Tyvärr det var dålig uppslutning med boende men i gengäld blev det ett litet och informellt samtal runt bordet.
Samtalet rörde sig över stora områden men att gräsplanen i Baronbackarna skulle behöva en uppfräschning kom upp och att det är ett stort fotbollsintresse i den yngre generationen diskuterades.
Publicerat: 2008-04-01       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Ägaren stänger Strömpis.
Ägaren till Strömparterren valde idag att börja tömma lokalerna på hyresgästens inventarier.
Sedan ett tag tillbaka pågår en tvist om bland annat hyreskostnader och vem som ska stå för reparationskostnaderna för Strömpis.
Tvisten som ligger uppe hos Hyresnämnden kommer att drabba flera av de verksamheter som redan är inbokade dock kommer kvällens arrangemang av Örebro Jazz och Blues Club genomföras om än i annan lokal.
Publicerat: 2008-03-28       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Barbro Engman på besök i Örebro.
Barbro Engman är ordförande i Hyresgästföreningen och under torsdagen gästade hon Örebro. Barbro Engman inledde sitt besök med att stå på Vivalla torg och informera förbipasserande om Hyresgästföreningens arbete, besöket i Vivalla var en timme långt och Barbro Engman var på ett strålande humör och verkade uppskatta möjligheten att prata med boende i området.

Efter Vivalla var Barbro även en stund på Våghustorget där det var mycket mer människor i rörelse, tack vare det vackra vårvädret, tyvärr så blåste det lite kallt men det är vanligt just på Våghustorget, arbetarna från Hyresgästföreningen var trots vinden runt och pratade med många av de förbipasserande och det verkade vara många som passade på att skriva vykort till Mats Odell vår Kommun- och finansmarknadsminister i regeringen. Anledningen till att Hyresgästföreningen var på Våghustorget var den omtalade utredningen som regeringen har begärt om hyresrätternas framtid. Bakgrunden till utredningen är att Fastighetsägarna har gjort en anmälan till EU om att det förekommer att otillåtet fastighetsstöd och att det svenska systemet strider mot EG-rätten.

Publicerat: 2008-03-27       Kommentarer [ 0 ]
Föreningsträff förändrade motion om Kilsbergen
Pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro kommun, 2008-03-26

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade idag in en motion till Kommunfullmäktige i Örebro som föreslår att kommunen tar ledningen i skapandet av en långsiktig vision för Kilsbergens utveckling. Motionen har förändrats efter diskussionen med några föreningar som är aktiva i området.

Publicerat: 2008-03-13       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Lars Ohly på Örebrobesök.
Det var en lugn och avslappnad Lars Olhy som kom till A-huset i Örebro efter en rundtur i Söbyängen där Vänsterpartiet ställt frågorna:
  • Bör det planerade stadsdelscentret med en ICA-butik vid Tybblekullen byggas?
  • Borde busslussen på Mejramvägen öppnas för biltrafik?
  • Är det rätt att kommunen satsar fem miljoner kronor på att fira Bernadottejubileet?
  • Om inte, vad bör pengarna satsas på i stället?
Frågorna hade delats ut till de boende i förskott och i det närmaste alla som Lars besökte hade fyllt i svaren och var redo att bara lämna dem.

Murad Artin berättade att de bara fått positiva reaktioner från de boende i Sörbyängen för sitt initiativ att komma ut och prata med dem i stället för att bara stå och prata till dem och att tanken finns på att de, om än utan Lars Ohly, ska besöka fler av bostadsområdena i Örebro med dörrknackning och samtal.

Publicerat: 2008-03-09       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Internationella Kvinnodagen 8 mars 2008.
Det var flera olika rörelser ute i centrala Örebro under kvinnodagen som inföll på lördagen.
På Våghustorget började Bella-Örebro universitets feministiska studentföreningen, dagen redan vid tio-tiden med att bjuda alla att dansa en stund för att uppmärksamma kampen för jämställdhet i samhället, Studentföreningen fortsatte dansen ända tills vid ett-tiden när de var tvungna att lämna plats på Våghustorget till nästa evenemang.

Vänsterpartiet hade tänkt sig att hålla tal på Våghustorget men eftersom båda deras talare oturligt hade blivit sjuka så nöjde sig partiets representanter med att dela ut flygblad och prata om sitt förslag om gratis förskola för barn upp till tre år.

Publicerat: 2008-03-09       Kommentarer [ 0 ]
Vänsterpartiet lanserar avgiftsfri förskola!
Pressmeddelande i samband med Internationella kvinnodagen 8 mars [2008-03-08].

Idag firas världens kvinnor med anledning av Internationella kvinnodagen 8 mars. Det är en årlig påminnelse om att kvinnor världen över fortsätter att diskrimineras.
Förtrycket tar sig olika uttryck i olika delar av världen , men ingenstans har kvinnor uppnått den jämställdhet som borde vara en självklarhet.
Idag flaggar hela Örebro, efter vårt initiativ, för världens kvinnor. Men det räcker inte i vårt borgerliga Örebro.
Under 2008 kommer vårdnadsbidraget till Örebro som är den mest ojämställda satsningen på senare år.
Publicerat: 2008-03-05       Kommentarer [ 0 ]
Kommunledningen säger nej till diskussion om omorganisation
Pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro kommun, 2008-03-05:

Kommunledningen i Örebro vill inte att fritidspolitikerna i kommunens nämnder ska få information om, eller påverka, omorganisationen innan beslutet fattas av Kommunstyrelsen.
Högerkoalitionen i Programnämnd Social välfärd avvisade förslaget från (S) och (V) om att be om att förslaget om kommunens omorganisation ska skickas ut på remiss.

Publicerat: 2008-02-28       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Starkt engagemang i Vivalla när apoteket ska flytta
Den 27 februari var det ett torgmöte i Vivalla centrum om att Apoteket Hinden ska flytta till Eurostop.

Mötet leddes av Anna Jonsson från Hyresgästföreningen med hjälp av Johan Westblad, processledare för Örebro kommun i Vivalla.

Det var många som samlades på Vivallatorg för att höra vad Apotekets Stefan Gustafsson hade att säga. Stefan Gustafsson inledde med att tacka för inbjudan och kommentera att det var många som kommit till mötet vilket han upplevde som positivt.

Apoteket planerar att flytta apoteket Hinden som i nuläget är placerat i Vivalla till Eurostop då de anser att de har ett större kundunderlag på Eurostop.

Publicerat: 2008-02-15       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Hans Lander lämnar ÖBO
Örebrobostäders VD Hans Lander slutar på ÖBO för att ta vid som VD för det kommunägda bostadsbolaget AB Stångåstaden i Linköping.

Hans Lander säger att det har varit jättekul och otroligt bra att arbeta på ÖBO, men på Stångåstaden kommer han att få arbeta på ett annat sätt eftersom de är mindre och arbetar på ett annat sätt mot vad ÖBO gör.
ÖBO har varit väldigt duktigt på att få människor att förstå vad vi är till för, både hyresgäster och ägare har en god förståelse för vad allmännyttan är för något.

Publicerat: 2008-02-05       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Våga Öppna
Ett seminarium om att integrera människor med svensk och utländsk bakgrund i föreningslivet

Seminariet var ett initiativ av Johan Westblad som arbetar som processledare i Vivalla.
Johan hade hört Helene Lahti Edmark tala tidigare och ville att de aktiva inom föreningslivet eller kommunala inrättningar skulle få en chans att höra henne tala om sätt att öppna upp föreningslivet för att få en större bredd på medlemmarna.

Birgitta Lindahl från Örebro föreningsråd inledde eftermiddagen med att hälsa Helene Lahti Edmark välkommen och förhoppningen att seminariet ska leda till att öka integrationen i föreningslivet och att tanken är att hjälpa föreningar att bygga broar ut i samhället.

Publicerat: 2008-01-06       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Trettondagskaffe i Rådhuset.
Den 6 januari bjöds det på kaffe i Rådhuset under eftermiddagen.
Det var många olika politiker på plats bland annat Lennart Bondesson, Staffan Werme, Gabriella Blomgren och Rasmus Persson och ytterligare fler politiker från Koalition Örebro.

Det första man såg när man kom upp i representationssalen var ett långt bord med kaffebröd, kaffekoppar och allt som hör till när det bjuds på kaffe i Rådhuset, stundtals var det trångt runt bordet och inte helt lätt att hitta sittplatser.

Publicerat: 2008-01-01       Kommentarer [ 0 ]
© Johan Gullberg - knytpunkt.com Nyårsfirande i Örebro.
Som vanligt drog det stora fyrverkeriet vid slottet många besökare.
Tyvärr var det ovanligt mycket stök och många raketer avfyrades rakt in bland publiken.

Visa alla artiklar i Samhälle skrivna under:
2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   
 
 

Pil Vänster Pil Höger  Juli   2024
© 2024 - Johan Gullberg - Knytpunkt Örebro
Ti On To Fr
1234567891011121314 15161718192021 22232425262728 293031  

Knytpunkt Örebro Facebook grupp


Äldre Artiklar:
Socialdemokraternas kvinnoförbund hade en heldag på Stortorget.
Socialdemokraterna har ett stort kvinnoförbund som då arbetar för kvinnofrågor och det är en stor och aktivt del av Socialdemokraterna, den här dagen var det flera av medlemmarna i Örebro som turades om att tala på torget.

Läs hela artikeln.

Örebroliberalerna firade 120 år.
Under lördagen så firade Liberalerna i Örebro sitt 120års kalas på Stortorget precis nedanför valstugorna och på scenen så blev det naturligtvis prat om politik och så bjöds det på bra musik av Freddie Liljegren och Dunderklubben, förutom det som hände på scenen så hade de lite tävlingar och ponnyridning.

Läs hela artikeln.

Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani pratade om EU.
Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani var på besök i Örebro och förutom dörrknackning var hon en stund vid valstugan på stortorget och vi fick en kort intervju.
Abir Al-Sahlani var på ett strålande humör och såg fram emot att träffa örebroare i valstugan.

Läs hela artikeln.

Jacob Forssmed (KD) besökte Örebro.
På onsdagseftermiddagen var Kristdemokraternas vice partiordförande på besök vid valstugorna på Stortorget och det var det första valtalet vi hörde i den här valrörelsen.
Klockan 17:00 är kanske lite sent att komma till Stortorget även om det fortfarande är högsommar varmt ute för det var inte så många som var kvar på torget och de flesta andra partier höll på att plocka ihop sina stugor för dagen.

Läs hela artikeln.

Moderaterna vill arbeta för ökad trygghet.
Under tisdagen presenterade Moderaterna i Örebro sitt kommunala handlingsprogram under en pressträff och det de valde att tala om var trygghet, trygghet på flera olika plan och hur de vill arbeta för ett tryggare Örebro kommun, med på pressträffen var Maria Haglund och Anders Åhrlin.

Läs hela artikeln.

Mingel vid valstugorna med Kristersson och Pehrson.
Under måndagsförmiddagen så fick valtorget besök av två partiledare på samma gång nämligen Ulf Kristersson från Moderaterna och Johan Pehrson från Liberalerna.
Det var många lokala politiker på plats på torget för att hinna med en kort pratstund med sin partiledare men tyvärr hann många som ville inte fram.

Läs hela artikeln.

Socialdemokraternas valmanifest.
Socialdemokraterna i Örebro presenterade sitt valmanifest för de kommande fyra åren och de som presenterade valmanifestet var John Johansson och Jessica Ekerbring.
Redan i våras presenterade Socialdemokraterna i Örebro sina fem övergripande vallöften och nu presenterade de lite mer konkreta saker speciellt när det gäller skolan.

Läs hela artikeln.

Liberalerna i Örebro presenterade sitt valmanifest.
Nu är det lite mindre än en månad till valet 11 september och idag så presenterade Liberalerna i Örebro sitt valmanifest i Slottsparken.
Liberalerna i Örebro fortsätter med sina satsningar på skolan men de talade också om infrastruktur och vård och omsorg.

Läs hela artikeln.

Centerpartiet Örebro presenterade det lokala valprogrammet.
Centerpartiet i Örebro presenterade sitt valprogram inför valet 11 september och programmet presenterades av Jimmy Nordengren, första namn på kommunlistan, med på pressträffen var också Anna Ekström och Anders Olsson som är andra och tredje på kommunlistan.
Det var Jimmy Nordengren som skötte själva presentationen och det var en snabb genomgång av en lång rad av punkter.

Läs hela artikeln.

Nationaldagsfirande i Stadsparken.
Äntligen dags att fira Sveriges nationaldag och nu var det äntligen dags för ett riktigt firande efter två år av digitalt firande och det verkade som att många hade saknat det riktiga firandet för Stadsparken i Örebro var nästan överfull med människor.
Det var inte enbart underhållning från två scener utan också en del föreningar på plats eftersom föreningarnas dag också var sjätte juni i år.

Läs hela artikeln.