×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-04-09  

Bengt Westerberg på Tankarnas Trädgård

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
En annan värld är möjlig.
Bengt Westerberg, ordförande Röda Korset
talade om det ämnet på Tankarnas Trädgård
Ämnet för Tankarnas trädgård var En annan värld är möjlig och det är ett stort ämne som Bengt Westerberg ordförande i Röda korset hade delat upp i fem olika rubriker.

Den första rubriken var En värld utan våld och Bengt Westerberg ställde frågan hur det kan komma sig att av de flesta våldsverkare så är majoriteten män. Vad beror det på, är det testosteronet, är det inlärt eller ligger det i generna.
På 1980-talet kom det ut en bok Bägaren och svärdet skriven av Riane Eisler som visar att när arkeologer har grävt fram tidiga bosättningar så var de vackert belägna det tog många år innan de började byggas på lättförsvarade ställen, likaså visar tidiga fynd att män och kvinnor tycks ha varit jämställda, arkeologer kan tydligen inte se någon direkt skillnad på de gravgåvor de har hittat i gravar från 10 000 - 8000 år sedan. Om Riane Eisler teorier stämmer så visar det på att det är möjligt att ha ett jämlikt samhälle och det inger Bengt Westerberg hopp.

Röda korset har varje år en insamling för krigens offer och de två senaste har den hetat rädda mammorna, eftersom kriget nu för tiden drabbar civila i större utsträckning och då speciellt kvinnor och barn.
Det har blivit vanligare att kvinnor utnyttjas när det är stridigheter och att de kränks när det är konflikter.

Kamp mot fattigdom är att de fattiga i världen idag är mycket fattigare än de fattiga innan den industriella revolutionen kom, de som har det svårt att klara sig idag lever under mycket sämre förhållanden än vad de gjorde innan industrialismen kom och det är något som alla måste hjälpas åt med att lösa.
Det är ett världsproblem sa Bengt Westerberg, som inte skulle vara så svårt att lösa om alla hjälptes åt.

En amerikansk ekonomiprofessor, Geoffrey Sachs, har startat ett projekt i Afrika som heter Millenniumbyar och där arbetar de med att hjälpa de fattigaste att få det bättre genom att bekämpa sjukdomar och hjälpa till med praktiska saker så som att odla marken och ha rent vatten.
Afrika som är en av världens fattigaste kontinenter har flera problem, ett stort problem är saknaden av infrastruktur.
Om man jämför kolonialmakternas agerande så är det stor skillnad att jämföra Indien med något afrikanskt land, i Indien finns ett välutvecklat järnvägsnät, medan det i Afrika om man har tur finns järnvägsförbindelse mellan naturfyndigheter och havet. Det innebär att transporter i Afrika är ett stort problem speciellt som många Afrikanska länder inte har egen kust. Hjälporganisationer som agerar i Afrika räknar med att det tar lika lång tid att frakta saker över havet som det sedan tar att frakta samma last inne i Afrika.

Att öka rörligheten mellan länder och kontinenter var en fråga som Bengt Westerberg tog upp, han sa att nu så försöker både Europa och USA att bygga murar runt sina gränser, vilket är fel. Bengt Westerberg tog Berlinmuren som exempel, de som lyckades fly över muren betraktas som hjältar och det finns ett minnesmonument över dem som misslyckades med att ta sig till väst.
Men de som nu försöker ta sig in i Europa ses som fiender, de som ägnar sig åt människosmuggling idag får stränga straff om de åker fast, trots att de som hjälpte Öst Tyskar över gränsen blir betraktade som hjältar. Anledningen till att människor försöker ta sig till Europa eller USA är att de vill få ett bättre liv än de har där de är födda.
Bengt Westerberg sa också att vi kan titta på Karl Oskar och Kristina som lämnade Småland för att det var nöd och de inte kunde försörja familjen.
De åkte till USA och startade om. De som nu kommer hit vill ha samma möjlighet som Karl Oskar och Kristina hade på 1850-talet.

När EU utvidgades så införde de flesta länder restriktioner eftersom de trodde att de skulle få en strid ström av sociala turister, men så blev det inte många flyttade till Irland och England men de välkomnade dem och nu arbetar de och alla problem som verkade så tydliga innan uppstod inte. England och Irland mottog de som kom eftersom de behövde arbetskraft.

När de gäller värdighet och rättigheter så talade Bengt Westerberg bland annat om USA som tidigare har varit måna om mänskliga rättigheter men efter att de införde Guatanamobasen på Kuba så har de problem med att kritisera andra länder som bryter mot avtalen. Svaret de får på sin kritik blir självklart att vi gör bara som ni gör så kritisera inte oss och då blir USA tyst, eftersom kritiken är berättigad.

Om Sverige ska kunna ha en röst ute i världen så måste vi se över vårt eget hus för att inte drabbas av samma sak som USA.
Hur Sverige behandlar de papperslösa flyktingarna är en sådan fråga. Att barn till papperslösa flyktingar har rätt till sjukvård, men att de vuxna inte har det. Bengt Westerberg sa att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och nu utreds saken vidare av riksdagen, så än vet vi inte hur det kommer att se ut i framtiden.
Mänskliga rättigheter är en viktig fråga som inte får glömmas bort och vi behöver diskutera den även här i Sverige.

Bengt Westerberg avslutade sitt anförande med att tala en liten stund om rättvis fördelning inom länder.
Innan industrialismen så hjälptes alla åt på ett annat sätt, samhällen var inte så stora och det var enklare att hjälpas åt.
Allt eftersom samhället utvecklats så har samhället fått gå in med resurser som ska öka tryggheten för medborgarna. Det var ingen socialarkitekt som skapade välfärdssamhället utan det har skapats för att staten har sett behov i samhället och svarat på det med olika åtgärder, barnbidraget är ett sådant.

Men välfärdssamhället klarar inte av allt, allt eftersom åldern på innevånarna ökar så blir det klart att socialtjänsten inte klarar av att sköta den sociala biten för våra äldre. Röda korset har en verksamhet som går ut på att volontärer kan gå hem och fika hos någon för att bryta isoleringen många har när de blir äldre och inte lika rörliga.
Eftersom många äldre är friskare och inte behöver hjälp av hemtjänsten så blir de isolerade och Röda korset arbetar aktivt för att hjälpa till på den fronten, om inte Röda korset skulle hjälpa till genom att gå hem till äldre och fika eller följa med på olika aktiviteter så skulle de bara få sitta ensamma om de inte kan ta sig ut själva och det här problemet kommer enbart att bli större eftersom trenden är att vi lever längre men i grunden är det en bra sak eftersom det betyder att samhället har blivit bättre.

Efter Bengt Westerbergs anförande så var det frågestund och en del av frågorna rörde hur det är Röda korset arbetar.
Att Röda korset fungerar med hjälp av volontärer vet säkert de flesta men att deras uppdrag är att hjälpa de mest utsatta är kanske inte lika känt, men det är just därför att de ska hjälpa de mest utsatta som Röda korset ofta är tidigt på plats vid katastrofer av olika slag. Röda korset är även politiskt obundna vilket gör att det kan vara stor skillnad beroende på vilket land det är man arbetar i. De som är med i Röda korset i Iran har inte samma möjlighet att uttrycka politiska åsikter som vi har i Sverige och då får man anpassa arbetet därefter.

Katastrofer kan även vara resultat av dålig politik och Röda korset arbetar även förebyggande nu för tiden.
För att katastrofer ska kunna undvikas eller i alla fall mildras något. I Bangladesh har Röda korset hjälp till med att installera sensorer som varnar för kraftiga stormar och därmed kan innebära översvämningar, de fungerade vid sista översvämningen i landet och gjorde att många liv kunde räddas, nu blev det en katastrof ändå men hur hade den varit om inte sensorerna funnits.
Röda korset är kända för att hålla sig neutrala i konflikter och därför har de även möjlighet att få hjälpa till, när Pinochet tog över makten i Chile så var det enbart Röda korset som fick verka i landet eftersom de inte sagt att han var en rövare och gangster, det möjliggjorde för Röda korset att de kunde besöka de som satt fängslade under regimen och ge dem en smula hopp berättade Bengt Westerberg

Kvällen avslutades av Bengt Westerbergs råd till dem som vill hjälpa till att förändra, rådet ar att alla kan göra något.
Även om man som enskild individ inte kan göra så mycket så kan det bli mycket om flera hjälps åt och alla kan hjälpa till på något sätt.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar