×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-02-05  

Våga Öppna

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Helene Lahti Edmark som tillsammans med Roland Cox
skrivit Våga Öppna.
Du kan ladda hem skriften från regeringen.se [Direktlänk]
Ett seminarium om att integrera människor med svensk och utländsk bakgrund i föreningslivet

Seminariet var ett initiativ av Johan Westblad som arbetar som processledare i Vivalla.
Johan hade hört Helene Lahti Edmark tala tidigare och ville att de aktiva inom föreningslivet eller kommunala inrättningar skulle få en chans att höra henne tala om sätt att öppna upp föreningslivet för att få en större bredd på medlemmarna.

Birgitta Lindahl från Örebro föreningsråd inledde eftermiddagen med att hälsa Helene Lahti Edmark välkommen och förhoppningen att seminariet ska leda till att öka integrationen i föreningslivet och att tanken är att hjälpa föreningar att bygga broar ut i samhället.

Helene Lahti Edmark har gett ut en skrift som heter Våga Öppna som tar upp en del viktiga frågor inom föreningslivet.
Helene arbetar på Lunds universitet och är Socionom.
Hon skrev Våga öppna i samarbete med Roland Cox som är journalist, valet att samarbeta med en journalist var för lätta upp språket för att göra det lättare att läsa.
Enligt Helene så var samarbetet sådant att hon skrev och journalisten kasserade det, slutprodukten blev ett litet rätt tunt häfte som innehåller många illustrationer och som är lättläst, men som samtidigt kan ge de flesta en hel del att tänka på, speciellt om man är aktiv i en förening eller liknande.
Seminariet var fullsatt under eftermiddagen i samlingssalen i Vivalla centrum och det verkade som om alla fick något att tänka på.
Helene Lahti Edmark berättade att när hon börjat arbetet med avhandlingen så inledde hon med ett besök på ett seminarium där ett sextiotal deltagare från föreningsvärlden deltog.
På seminariet hade hon ställt lite olika frågor bland annat vilka föreningar det fanns som hade lyckats öppna sina dörrar och hon fick några förslag och nästa steg var att intervjua de föreningar som framstod som goda exempel.

En av de viktigaste sakerna Helene fick reda på var att allt förändringsarbete tar tid och mycket arbete.
Det fungerar inte att bara öppna sina dörrar och tro att människor ska hitta in av sig själva.

Bakom de föreningar som Helene talat med finns det en verklig vilja att förändra, men hon visade även exempel på föreningar som gått i graven för att de inte har velat förändra.
- Ofta är det så i föreningslivet att de som är med vet vilka regler som gäller och då är det de här outtalade reglerna vi pratar om, alla som är eller har varit med i en förening vet att det finns regler som alla vet om men som ändå inte behöver nämnas, det är ett enkelt sätt att få in likasinnade i föreningen och inga konstiga nytänkare, ofta är detta beteende inget vi tänker på utan det är omedvetet som vi sållar vilka vi tycker ska vara med och vilka vi inte vill ha med. En rätt naturlig sak egentligen, men om den är bra är en helt annan fråga. Berättade Helene.

- En del vill inte ändra sitt tankesätt eller sina invanda rutiner, medan några andra kan tycka att det är väldigt skönt att få ändra om ibland och i slutänden kanske det var bra att ändra om.
Men det som ändå är viktigast det är att skapa en tydlig vision av vad det är man vill och sedan gå ut och berätta om visionen och visa att man är beredd att arbeta för den och att alla i föreningen arbetar åt samma håll.

Att öppna dörren för en förening betyder även att de i föreningen måste vara beredda att sätta sina egna fördomar på prov men en sak som de positiva föreningarna hade gemensamt var uttrycket det löser vi, kanske inte på en gång men så småningom. Likadant att de tog de konflikter som uppstår, för konflikter kommer det att bli när man blandar nationaliteter och åldrar på människor.

Det vi uppskattade med seminariet var att i många av de exempel som Helene tar upp känner vi igen oss rätt så bra.
Helene visar att det finns fördomar hos alla, inte bara hos en av grupperna i samhället och frågan hon lämnar är egentligen den om vi alla har insett vilka fördomar vi själva bär på mot andra etniska grupper i samhället.

Integration är inte enkelt utan det tar tid och vilja, alla har inte viljan men de som vågar försöka öppna sina dörrar kan räkna med en lång och ojämn väg i framtiden, däremot så finns det mycket att vinna på att öppna upp och det är inte enbart för föreningen utan för hela samhället.

Helene framför sin forskning på ett bra sätt. Du som har möjlighet att höra henne bör absolut ta den, speciellt om du är aktiv i någon förening, det spelar inte någon roll om det är en invandrarförening, en idrottsklubb eller vad det nu är, vi tror att du kan ha utbyte av att höra hennes tankar och de exempel hon tar upp.

Något som slog oss var att det här vet vi ju redan, men vi skulle vilja påstå att just därför är det än viktigare att ta till sig budskapet, just för att vi egentligen redan vet men generellt inte förmår att själva ta ett initiativ till den förändring som kan behövas. Ibland kan det vara just en sådan här puff i rätt riktning som behövs för att vi som är aktiva i en förening verkligen ska våga öppna upp.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar