×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-12-02  

Internationella AIDS-dagen.

> ©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Internationella AIDS-dagen gick under namnet Bryt tystnaden - stoppa hiv i Örebro.
På Våghustorget fanns ett tält där alla de medverkande samlades för att informera.
Dagen arrangerades av ABF, Afrikagrupperna, Kristdemokraterna, LO, Rädda barnen, RFSL, RFSU, Socialdemokraterna, Svenska kyrkan och Örebro läns landsting så det fanns många olika att prata med på vägen förbi Våghustorget under dagen.

Rädda barnen informerade om barnkonventionen, som är något de flesta har hört talas om men få vet vad det är ordentligt enligt Gudrun Skånberg. Sverige var ett av de första länder att binda sig till barnkonventionen och det innebär att Sverige ska följa de riktlinjer som finns inom konventionen. Det finns fyra huvuddrag i konventionen och de är att alla barn ska behandlas lika och inte får diskrimineras, barnens bästa ska komma i första hand, alla barn har rätt att överleva, leva och utvecklas och att barnen har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör henne eller honom.
Att Sverige var tidiga med att ta till sig barnkonventionen är bra, men vi måste hela tiden se till att vi inte glömmer barnens perspektiv när det ska fattas beslut.

Gudrun Skånberg informerade även om Rädda barnens verksamhet och hon hade märk att många blandar ihop Rädda barnen och Röda korset som är två olika organisationer. Rädda barnen arbetar för att se att barnkonventionen efterföljs och Röda korset är en global humanitär organisation.

Svenska kyrkan var på plats i tältet och vi pratade med Charlotta Englund som har haft ett projektanställning med inriktning på konfirmander i Örebro. Tanken med projektet var att få minskningen av konfirmander att sluta och det har den gjort, Charlotta har även arbetat med att utveckla det samarbete mellan församlingar som redan fanns i Örebro. Under eftermiddagen skulle en del av Örebros konfirmander gå runt i centrala Örebro och samla in pengar till ett av Svenska kyrkans projekt.

Internationella AIDS-dagen är just internationell och den uppmärksammas på flera olika sätt i Stockholm har Noaks Ark anordnat en konsert. Denna dag uppmärksammas på många olika sätt i landet och även ute i världen, dagen är tänkt som en årlig påminnelse om att AIDS fortfarande finns och att sjukdomen inte får glömmas bort. I vissa delar av världen är den fortfarande ett stort problem som vi måste hjälpas åt att lösa.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar