×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-04-02  

Socialdemokrater ute och knackar dörr

> ©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
John Johansson höll en genomgång med de
församlade innan dörrknackningen startade.

Under april månad kommer socialdemokraterna i Örebro att genomföra en stor satsning och försöka prata med så många Örebroare de hinner med.
Lena Baastad berättade att socialdemokraterna i Örebro bestämt sig för att under perioden april och september ska de ut och prata med örebroare och målet är att ha haft riktiga samtal med 40 000 örebroare fram till nästa val.
Under kvällen var det bestämt att socialdemokrater skulle genomföra en dörrknackning i Brickebacken med frågor som berörde hur boende i det aktuella bostadsområdet uppfattade sin egen situation, på tre av frågorna var det rena ja eller nej svar medan den fjärde var mer av diskussionstyp, men de var i första hand inte ute efter att kunna skriva ner en hel intervju med de boendes åsikter utan meningen är att försöka hitta de ämnen där fler tycker lika och där många anser att det finns arbete att göra inom rättvisan i samhället.

Tanken är att hinna föra så många samtal som de hinner med och de har flera olika strategier för att prata med många örebroare.
Ett sätt är att knacka dörr, de kommer även att sitta någon från Socialdemokraterna på Cafe Mummel och Mums på stadsbiblioteket på tisdagar och just tisdag är det som Socialdemokraterna har valt att ge sig ut bland Örebroarna.

Under aktivitetsmånaderna ska socialdemokraterna vara synliga på flera olika sätt, allt för att visa att de vill veta vad medborgarna tycker och tänker i olika frågor, just nu så är det ett rättvisare samhälle som diskuteras men de kommer att ta upp flera olika ämnen under aktivitetstillfällena.

Vi fick en liten pratstund med Lena Baastad och passade på att fråga varför de har dörrknackningskampanj just nu och svaret var enkelt, efter valrörelsen gick de ut i olika bostadsområden och frågat de boende om de hade märkt att Socialdemokraterna hade varit där så blev svaret att nej inte direkt.
Många kom inte ihåg att de fått besök av Socialdemokraterna. Följden har blivit att socialdemokraterna beslutat sig för att öka aktiviteten för att visa att de finns för att lättare att fånga upp boendes åsikter och tankar genom att gå ut och aktivt söka upp de boende i Örebros olika stadsdelar.

Socialdemokraterna kommer att satsa lite extra på de områden där valdeltagandet är lågt.
Lena Baastad berättade att hon tycker att det är viktigt att få upp valdeltagandet, speciellt viktigt är det i de områden där valdeltagandet varit lågt, där är det viktigt att partiet visar att de är intresserade och att medborgarna kan vara med och påverka de politiska besluten.

När Socialdemokraterna har varit ute och knackat dörr tidigare så har de upplevt att det varit väldigt positivt.
Den här gången så har de valt att dela ut ett flygblad i förväg för att tala om att de kommer och de hoppas att människor har funderat på frågorna som de kommer att ställa.
Just nu så blåser vänstervindar i landet och många är väldigt positiva till Socialdemokraterna och det märker de när de är ute och pratar med örebroare, speciellt att solidaritet med dem som har det sämre sitter djupt hos de flesta, alla gillar inte skattelättnader om de blir på bekostnad av dem som har det sämre ställt och det är något socialdemokraterna får höra ofta när de är ute.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar