×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-10-09  

Maria Larsson(KD) Äldre och hälsominister på besök i Örebro

Sussi AB är ett företag som bland annat utför hemservice inom Örebro län och arbetar mot timdebitering.

Du kan hitta mer information om Sussi AB via företagets hemsida:
http://www.sussiab.se/

> ©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Susanne Segersten och Maria Larsson i samtal om LOV-lagen.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Susanne Segersten är ägaren till Sussi AB.
Företaget är inriktat på hemservice, städ och trädgård.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Under onsdagen den 8 oktober var vår äldre och hälsominister på besök hos Sussi AB i Örebro.
Anledningen till besöket var att prata om LOV lagen som planeras träda i kraft 1 januari 2009.

Maria Larsson var på bra humör och nyfiken på hur en litet företag såg på sina möjligheter när lagen träder i kraft.
Mötet i Örebro med både ägaren till Sussi AB och en av hennes anställda var avslappnat och trevligt.
Både Susanne Segersten och Maria Larsson var frågvisa och nyfikna även om områdena skilde sig lite åt när det gäller den nya lagen.

En fråga som diskuterades var hur ett litet företag skulle klara av att tillgodose om behovet av hemtjänst sträcker sig över hela dygnet, Susanne svarade med att då blir det att anställa personal så att behovet hos brukaren klaras och att de redan i möjligaste mån försöker att ha samma personal som åker till brukarna, det skulle de försöka även om det gällde hela dygnet men att det då blir fler än en som kommer, men då får de presentera personalen för brukaren och förklara varför det måste vara fler än en som kommer.

Sussi AB har redan idag några kunder som köper den typen av tjänster men även om många skulle behöva så är det priset som stoppar men intresset är stort.
Maria Larsson tycker att det är just därför som LOV är bra eftersom den ger alla samma möjlighet, det är ingen konkurrens när det gäller priser utan priset bestäms av kommunen, just för att alla företag ska ha samma möjlighet.

Eftersom Sussi AB redan arbetar på så sätt att de försöker ha samma personal som återkommer så har de märkt att det finns personer som har tackat nej till hemtjänst just eftersom de inte vet vilka som kommer.
I nuläget har de några få kunder som har tjänster från Sussi AB istället för den vanliga hemtjänsten och det finns underlag för fler kunder men ekonomi ställer hinder i vägen nu,. Det blir dyrt att ha tjänsten från ett privat företag och trots avdraget för hushållsnära tjänster så är det många som inte har råd att anlita ett företag då man får tillbaka pengar retroaktivt i dagsläget, Maria Larsson berättade att det är på väg med en ändring när det gäller avdraget så att man inte ska få tillbaka retroaktivt utan direkt vid betalningen och så var det tänkt att det skulle fungera ändå från början men det har tagit lite tid att få igenom det, men nu är det på gång.
Maria Larsson tycker att det är dags att flytta makten från politikerna till de äldre.
Enligt Maria Larsson så kan de äldre mycket väl välja hur hemtjänsten ska bli utförd själva, det är trots all de som har behovet som vet vad de vill ha.

De kommuner som inför valbarhet inom äldreomsorgen kommer även att kunna ställa krav på de företag som söker tillstånd för att bedriva den typen av verksamhet, det kommer att bli upp till kommunerna att bestämma vilka riktlinjer som ska finnas och förhoppningen är att det inte ska bli för många riktlinjer då det motverkar mångfalden.

I de kommuner där det redan finns möjlighet för brukaren att välja själv har det dykt upp väldigt nischade företag som riktar in sig på en speciell grupp, exempelvis alla de äldre med invandrarbakgrund som gärna vill att den som kommer kan tala det språk de är uppväxta med och att de känner till eller kan traditioner inom den äldres kultur, som olika högtider. Det blir en trygghetshöjning om de äldre vet att de kan kommunicera med de som kommer inom hemtjänsten.

Ett privat företag har andra möjligheter att erbjuda en annan typ av tjänster än vad det kommunala kan.
Många äldre vill till exempel inte ha maten som hemtjänsten erbjuder och Susanne svarade att de kan mycket väl laga mat om det skulle vara så, eller hjälpa till att handla, något de redan gör till några kunder.
De har även kunder som hyr in dem för att få möjligheten att komma ut en gång i veckan och en av de viktiga delarna är just den sociala biten som hemtjänsten inte har tid för längre.
Ett vanligt klagomål från äldre i dag är just att de inte kan bestämma själva över vad de ska ha hjälp med när hemtjänsten kommer, utan de gör endast de som står på deras lista.
Med den nya valbarheten får brukarna större frihet att bestämma själva, det kommer även att införas åtta fria timmar varje månad då brukaren kan bestämma helt själv vad som ska göras.

Örebro kommun har redan ansökt om att få vara med och de ska nu starta en medborgardialog runt frågan.
Medborgardialogen innehåller olika områden, ett är att de har satt ihop en expertpanel med representanter från olika håll med kunskap om hemtjänst och äldreomsorg, det ska även bli öppna möten för invånare i Örebro där det här ska diskuteras för att göra det så bra som möjligt.

I Örebro kommer systemet innebära att de som idag arbetar som biståndshandläggare kommer att få en mindre arbetsbörda och därför kommer en del av dem att bli äldrelotsar i stället.
Äldrelotsen har som uppgift att hjälpa äldre som behöver hemtjänst att enkelt få den information som behövs och att äldrelotsen ska kunna ha all information tillgänglig och inte behöva lotsa den äldre personen vidare i kommunen.
Äldrelotsen ska också kunna informera om de olika företag som ingår i den nationella databasen när det gäller utförandet av hemtjänst i kommunen.
Det är viktigt att den informationen finns tillgänglig på många olika sätt och inte enbart på Internet.
Hur systemet kommer att se ut i Örebro kommun kommer att bestämmas efter att medborgardialogen är genomförd.

Maria Larsson berättade att de även har gjort en brukarundersökning som omfattar 140 000 personer som har hemtjänst.
Den undersökningen kommer att ta lite tid innan den är färdig eftersom den är så omfattande och det är mycket data som ska ordnas.
Örebro kommun har själva genomfört brukarundersökningar under ett par år och i år blev det lite konstigt eftersom även socialstyrelsen kom med en undersökning.
Många äldre tyckte att det blev mycket att fylla i när det var två oberoende undersökningar. Maria Larsson tyckte att det är väldigt bra att Örebro kommun själva gör brukarundersökningar och hoppas att de fortsätter med det. Alla undersökningar som görs kommer att redovisas på Äldreguiden http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/ för att underlätta jämförelser när det gäller äldreomsorg.
Äldreguiden har enligt Maria Larsson vissa barn sjukdomar men det får man räkna med och allt eftersom de upptäcks så ska då åtgärdas, förhoppningen är att äldreguiden ska bli ett användbart verktyg i kontrollen av valbarhetssystemet.

LOV (lag om valfrihetssystem)är ett sätt för regeringen att få kommuner att öka valbarheten för tjänster inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Tanken är att brukarna själva ska kunna välja vilket företag som ska tillhandahålla till exempel hemtjänst. Redan idag finns det en del kommuner som har valbarhetssystem och det har visat sig fungera bra och nu vill alltså regeringen att fler kommuner inför systemet.

De kommuner som väljer att ha valbarhet inom kommunen kommer att registrera sig i en nationell databas som ska underlätta för brukare att ta reda på vilka kommuner som har systemet och vilka tjänster som finns tillgängliga i just den kommunen. Det kommer även finnas ett krav på kommuner som deltar att informera på så många sätt som möjligt.
Det kommer även finna sen möjlighet att inte välja och då är det kommunen som står för tjänsten.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar