×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-02-15  

Hans Lander lämnar ÖBO

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com

 Eurhonet
I mitten av oktober 2006 startade ett EU-samarbete som fick namnet Eurhonet, The European Housing Network. Som ordförande valdes Hans Lander, VD ÖBO.
Eurhonet kom till för att en fransk organisation, Delphis, skickade ut en förfrågan inom EU om att bilda ett nätverk av allmännyttiga företag. Delphis består av ett 15-tal olika franska företag varav fem ingår i det nya Eurhonet samarbetet.

I nuläget är det 18 företag som är medlemmar i nätverket, var av 7 av är svenska och resterande företag återfinns i Italien, Tyskland och Frankrike.
Eurhonet arbetar för att fler företag och länder ska bli medlemmar för att kunna utöka kunskapsutbytet.

Avsikten med Eurhonet är att skapa en kontakt- och samarbetesyta. Nätverket är mer till för företagens personal på mellanchefsnivå än för de högsta cheferna inom företagen.

AB Stångåstaden.
Stångåstaden är det kommunala bostadsbolaget i Linköping.
I antal bostäder är det något mindre än ÖBO, ca 18.500 lägenheter jämfört med ÖBO:s 23 177.

Örebrobostäders VD Hans Lander slutar på ÖBO för att ta vid som VD för det kommunägda bostadsbolaget AB Stångåstaden i Linköping.

Hans Lander säger att det har varit jättekul och otroligt bra att arbeta på ÖBO, men på Stångåstaden kommer han att få arbeta på ett annat sätt eftersom de är mindre och arbetar på ett annat sätt mot vad ÖBO gör.
ÖBO har varit väldigt duktigt på att få människor att förstå vad vi är till för, både hyresgäster och ägare har en god förståelse för vad allmännyttan är för något.

För några år sedan fick Hans Lander en förfrågan om att bli VD i MKB men tackade då nej med hänvisning till familjeskäl, att han nu väljer att tacka ja till Stångåstaden är för att det dels är en ny erfarenhet och sen att det inte ligger så långt bort från Örebro. Hans Lander och hans fru kommer att flytta till Linköping men barnen stannar antagligen kvar i Örebro.

På frågan om den största utmaningen i nya arbetet så blev svaret i stället att han vet vad han inte ska göra och det är att han inte ska försöka få Stångåstaden att bli ett nytt ÖBO, utan dra lärdom av allt han har hunnit med i Örebro för att använda kunskapen på bästa sätt i Linköping utan att för den skull kopiera.

Hans Lander kommer även fortsättningsvis att arbeta med Eurhonet, de uppdrag som Hans Lander har haft som är av lokal karaktär lämnar han när han flyttar men bland annat uppdragen i Eurhonet kommer han att behålla.

Hans Lander ser fram emot att leda ett bostadsföretag som är lite mindre än vad ÖBO är, på Stångåstaden hoppas han att han kan ha bättre kontakt med de anställda som arbetar ute i bostadsområden, ÖBO är så pass stort att den kontakten inte har varit möjlig i så stor utsträckning och eftersom ÖBO arbetar mer med att bygga nytt så har dess VD lite andra uppgifter än vad som kan behövas i Linköping.

Vår sista och avslutande fråga var om Hans Lander skulle välja LFF eller LFC i Linköping men Hans Lander väljer att fortsätta följa ÖSK trots att han inte kommer att vara kvar i Örebro.

Hans Lander kommer att ersätta Göran Ericson som har varit VD för Stångåstaden i tolv år.
Det var en enhällig styrelse hos AB Stångåstaden som valde Hans Lander till posten som VD.

Vi önskar Hans Lander lycka till i Linköping och hoppas att han kommer att trivas lika bra i Linköping som han har gjort i Örebro.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar