×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-08-29  

Barnombudsmannen på besök hos Tankarnas trädgård

> ©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Eva Markusdotter avtackar Barnombudsmannen Lena Nyberg.

Torsdagen den 28 augusti var Barnombudsmannen Lena Nyberg på besök hos Tankarnas Trädgård i Örebro.

Lena Nyberg har varit Barnombudsman sedan början av 2001 och nu ska hon snart gå vidare till andra uppgifter då hennes tid som ombudsman tar slut i november 2008 och hon lämnar över titeln till Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannens uppgift är att företräda barn- och ungas rättigheter med utgångspunkt från FN:s barnkonvention.
Ett av deras uppdrag är att informera och det var precis vad Lena Nyberg gjorde hos Tankarnas Trädgård.
Vi som satt i publiken fick höra om hur de arbetar med att få reda på vad barn och unga egentligen tycker och hur de unga mår i dagens samhälle.

Lena Nybergs anförande handlade mycket om vad barn och unga själva ser som problem och det som hamnade överst på den listan var stress, stressen ökar också ju äldre barnen blir.
Det som förr var ett fritidsintresse har i dagsläget blivit en skapare av stress, fotbollen visar det tydligt, ju äldre barnen blir desto högre krav ställs på dem som vill spela och den tendensen går igenom i hela samhället. Barn och unga har många val de ställs inför och det blir tidigare och tidigare och det inverkar antagligen på att så många 15-åringar mår dåligt idag.

Lena Nyberg talade också mycket om miljön i skolan och att skolan behöver förändras för att möta kraven från ett nytt samhälle undersökningar som har gjorts visar att elever känner att de får mindre inflytande ju äldre de blir och att de som går på gymnasiet känner att de inte har alls stort inflytande på skolan.

Lena Nyberg tog även upp ämnet om att vuxna är duktiga på att prioritera sina egna värderingar högre än barnens och att det på många skolor är en miljö som vuxna aldrig skulle acceptera att arbeta i, men att barnen ska kunna arbeta där är helt ok. Att läget på skolor inte är det bästa jämt vet de flesta som har skolbarn och Lena Nyberg tog upp frågan om varför det fortfarande är så att toaletter kommer högt upp på barns lista när de ska lista sådant som inte fungerar, att ha toaletter som inte har fungerande lås är ett exempel som vuxna aldrig skulle tolerera på en arbetsplats, men skolbarn får ha det så. Att barns problem inte tas på allvar är ett problem och Lena Nyberg tycker att vi vuxna måste fundera på vilken människosyn som finns i samhället och i skolan.

Lena Nyberg skulle också ha talat om vad vi som vuxna kan göra men tack vare att hon tog sig tid att prata med åhörarna under tiden hon höll sitt föredrag så han hon inte riktigt med den delen av föredraget, men en av de viktigaste saker en vuxen kan göra enligt Lena Nyberg är att ta barnets åsikter på allvar och låta barn och unga komma till tals när det gäller olika frågor.
Vuxna behöver fundera på varför våra frågor oftast har högre prioritet än barnens frågor och det gäller i högsta grad alla de på kommunal och riksdagsnivå. Barnperspektivet är viktigt och får inte glömmas bort.

En nyhet som Lena Nyberg berättade om är att Barnombudsmannen håller just nu på att förändra sin hemsida som tidigare har funnits i två versioner, en för barn och en för vuxna.
Nu håller BO på att förena sidorna så att det enbart blir en sida som riktar sig till både barn och vuxna.
Barnombudsmannen har många intressanta frågeställningar och publiken borde ha varit större under kvällen än vad den var, många kan ha behövt ta del av det som Lena Nyberg berättade, både av statistik och om möten hon har haft med barn och unga.

Att diskutera problem och hälsa i skolan men även generellt när det gäller barn och unga är viktigt och precis som barnombudsmannen säger så har vi vuxna lätt att glömma bort att fråga dem besluten berör innan vi beslutar något, barnperspektiv verkar vara svårt att införliva i vuxenvärlden så Sverige behöver fortfarande ha sin barnombudsman som kan påminna beslutsfattare om att barnen behöver komma till tals de med.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar