×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-05-28  

Löftesbrott öppnar för utförsäljning av ÖBO
Pressmeddelande 2008-05-28 Socialdemokraterna | ÖREBRO Jonas Karlsson, kommunalråd i opposition (S)
Löftesbrott öppnar för utförsäljning av ÖBO.
Det står nu klart att hela högerkoalitionen i Örebro står bakom beslutet att sälja 1 500 lägenheter till något privat bostadsbolag. I kommunfullmäktige 28 maj var alla partier i högerkoalitionen eniga om en utförsäljning.

- Det är uppenbart att miljöpartiet vänt i frågan om en utförsäljning av ÖBO:s lägenheter. Trots att de gång på gång försäkrat att de inte tänker medverka till utförsäljning så står nu löftesbrottet tydligt. Vi Socialdemokrater vill ha ett fortsatt starkt ÖBO som kan bygga nytt i områden där det inte finns så många hyresrätter och som kan lyfta områden som är slitna och behöver upprustning, precis som ÖBO gjort i Markbacken, säger Jonas Karlsson (S).

Kommunledningen vägrade också under kommunfullmäktige att svara på om utförsäljningen av 1 500 lägenheter stämde överens med det som högerkoalitionen presenterade för Örebroarna efter valet 2006.

- Det är klart att de inte vill svara, eftersom de då aldrig diskuterade eller redovisade några planer på en massiv utförsäljning av allmännyttiga lägenheter. Att de inte vill svara eller diskutera frågan tyder på deras oro att någon ska utkräva ansvar för deras agerande, säger Jonas Karlsson (S).

- Erfarenheterna från tidigare utförsäljningar i Baronbacken visar knappast på att privatisering leder till att lyfta stadsdelar som behöver utvecklas. För det som behöver göras för att minska segregationen är samhällsekonomiskt lönsamt, men inte företagsekonomiskt lönsamt. Därför är ett starkt ÖBO viktigt, säger Jonas Karlsson (S).

- Nu är det viktigt att de människor som berörs av försäljningarna får chansen att säga sitt. För plötsligt är deras lägenheter till salu. Det är dessutom problematiskt för de boende i våra stadsdelar att högerkoalitionens svar på hur segregationen och utanförskapet ska lösas i Örebro är att sälja ÖBO. Hitintills har ingen visat eller förklarat hur just en utförsäljning av ÖBO ska lösa de utmaningar Örebro står inför. Istället sparar högerkoalitionen en miljon kronor i stadsdelsutvecklingen, avbryter Västersatsningar och konkurrensutsätter skolorna på Väster, avslutar Jonas Karlsson (S).


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar