×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-03-27  

Föreningsträff förändrade motion om Kilsbergen
Pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro kommun, 2008-03-26

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade idag in en motion till Kommunfullmäktige i Örebro som föreslår att kommunen tar ledningen i skapandet av en långsiktig vision för Kilsbergens utveckling. Motionen har förändrats efter diskussionen med några föreningar som är aktiva i området.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill se motionen som starten för en ny offensiv för Kilsbergen, eftersom det finns en stor potential hos Kilsbergen och alltför lite gjorts hittills. Slutsatsen i motionen är att mycket mer kan uträttas om alla krafter samlas: relativt små insatser på lång sikt ger resultat, precis som skedde med Å-stadsprojektet.

Därför ville Socialdemokraterna och Vänsterpartiet få synpunkter från några föreningar innan motionen lämnades in och diskussionen med föreningarna (Garphyttans IF, Kilsbergens Hembygdsförening och Kilsbergsfrämjandet var inbjudna till denna första träff) satte spår i motionen: Det kanske tydligaste exemplet är att föreningarna tyckte att SM-stugan bör användas till annat än omklädningsrum att omklädningsmöjligheter bör finnas någon annanstans.

Motionen är undertecknad av kommunfullmäktigeledamöterna Eva Marcusdotter (ledamot (S) i Kilsbergen AB), Alaa Idris (andre vice ordförande (S) i Fritids- och turismnämnden) och Marie Wirde (presidieledamot (V) i Programnämnd Samhällsbyggnad).

Motionen innehåller inga preciserade krav på ekonomiska satsningar det får bli föremål för fortsatta diskussioner inom kommunens organisation, men framförallt med föreningar och intresserade. Ett räkneexempel har dock tagits fram av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som hoppas att pengar kan komma från Landstinget och Regionförbundet i länet, andra kommuner, stiftelser, föreningsliv och ideella organisationer, anläggningarna i området, arbetsmarknadsmedel, EUmedel och annat.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att ta med sig sitt räkneexempel i den fortsatta diskussionen så att kommunen avsätter medel i de närmaste årens budgetarbete. 1-2 miljoner kronor kommer sannolikt att krävas i driftbudgeten (vi har nedan räknat på 1,5 mkr) och 3-4 miljoner kommer sannolikt krävas i investeringar i ett tidigt skede (vi har nedan räknat på 3,5 mkr):


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar