×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-11-24  

Tillväxt i Örebro län och äktenskap.
Tillväxt i örebro län och äktenskap var två av de frågor som behandlades under Kristdemokraternas distriktsstämma.

I ett pressmeddelande från Kristdemokraterna framgår att partiet valt att enas om att Örebro län behöver förbättra förutsättningarna för företagandet i länet.

Örebro län kommer inför en eventuellt kommande lågkonjunktur att ha svårigheter att komma till sin rätt. Vårt län behöver en uppryckning när det gäller företagsklimat i länets kommuner och en utveckling av länets infrasturktur.

Till stor del bygger Kristdemokraternas uttalande på en undersökning av Svenskt Näringsliv och lyder:

Enligt en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv finns ett klart samband mellan en kommuns företagsklimat och kommunens befolkningsutveckling, sysselsättning och skattekraft.

Undersökningen visar klart att ju bättre företagsklimat och förutsättning för lokala företag det finns i en kommun desto mer välmående är kommunen. De flesta kommuner i vårt län har mycket låga poäng när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs rankinglista och om lågkonjunkturen blir djup kan detta vara till stor nackdel för tillväxten och utvecklingen i vårt län.

Förutom företagsklimat beror ofta utvecklingen i vårt län på möjligheten av underhåll och förnyelse av infrastrukturen. Det gäller den vanliga infrastrukturen såsom vägar och järnvägar men också bredband till hela länet och tillgången till utbildning genom Örebro Universitet och möjligheten för läkarutbildning i länet.

Under de senaste åren har det varit alldeles för lite underhåll och förnyelse av vägar och järnvägar i vårt län. Länet har idag stora behov när det bl.a. gäller upprustning av Norabanan och järnvägen mellan Hallsberg och Kristinehamn samt byggnation av dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön.

På vägsidan är det främst E20 med de stora problemen i Västa Götaland och riksväg 50 som behöver en förnyelse och upprustning.

Kristdemokraterna i Örebro län kräver att regionförbund och landstinget tillsammans med länet kommuner snarast kommer fram till en överenskommelse och satsning på infrastruktur. Vår del av Sverige får inte bli ett "bakvatten" medan sträckan Stockholm-Jönköping-Göteborg kommer i första rummet.

Kristdemokraterna enades också om ett uttalande om äktenskapet.
Äktenskapsfrågan - rättvist och lika för alla med en civilrättslig lagstiftning

I och med att regeringen inte lyckades komma överens i äktenskapsfrågan och införandet av en könsneutral civilrättslig lagstiftning, vilket skulle vara rättvist och lika för alla, utan istället lämnat fältet öppet för oppositionens förslag till könsneutrala äktenskap är regeringen ute på riskfyllda vägar.

Kristdemokraterna partiordförande Göran Hägglund har under förhandlingarna med övriga allianspartier gett olika förslag till lösningar men samtliga har avvisats av de andra partierna som istället benhårt hållit fast vid utredningens förslag.

Kristdemokraterna förslag, som fått stöd av så skilda grupperingar som RFSU, Expressens och Dagens Nyheter ledarsidor, Humanisterna samt ett flertal religiösa samfund, skulle inneburit att alla par i Sverige som vill registrera sitt förhållande kan göra det genom att t.ex. gå till skattemyndigheten och skriva på de formulär som krävs.

Om sedan dessa par vill ha någon form av ceremoni, fest eller tillställning så är det upp till var och en att göra detta utifrån sin egen livsåskådning, tro eller uppfattning. På så sätt skulle äktenskapsbegreppet kunnat återlämnas till det civila samhället och kyrkan som införde begreppet äktenskap långt innan det fanns någon statlig makt i Sverige.

Kristdemokraterna i Örebro län beklagar det misslyckande som regeringen och speciellt statsminister Fredrik Reinfeldt visat exempel på och uppmanar riksdagsledamöterna från alliansens partier i Örebro län att rösta för ett förslag om civilrättslig registrering som kommer att finnas vid den kommande omröstningen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar