×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-11-07  

Bostadspolitisk hearing

> ©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Under torsdagen hade Kristdemokraterna i Örebro län bjudit in intresserade parter till en bostadspolitisk hearing, på City Konferens Center i Örebro där representanter från regeringen, hyresgästföreningen och Fastighetsägarna deltog. Moderator under eftermiddagen var Sven Gunnar Persson riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Örebro län.

Inbjudna talare var Mats Odell kommun och finansmarknadsminister, Barbro Engman ordförande i Hyresgästföreningen och Per-Åke Eriksson VD Fastighetsägarna.

Eftermiddagen startade med fika och de flesta var tidigt på plats så det var många grupper som stod och diskuterade i det gemensamma utrymmet på City Konferens Center.
En stor del av deltagarna var från Hyresgästföreningen och många kom från Region Mitt som Örebro tillhör.
Några medlemmar passade även på att stå utanför Konferens center med ett plakat som sa att de älskar att hyra.
Enligt K-G Larsson så hade Mats Odell kommit fram och hälsat på dem när de stod utanför och passat på att prata lite, vilket de inte hade räknat med.

Sven Gunnar Persson öppnade eftermiddagen med att säga att det var fantastiskt att alla var i tid.
Sven Gunnar inledde sedan genom att citera inledningen av Rolf Nilssons artikel Mitt hem är min borg. Min bostad! Mitt hem, är min grundläggande trygghet allas, (i alla fall de som har en).
En grund som ingen ska kunna ta ifrån mig. Platsen vi utgår ifrån, där vi har allt som jag står för. Det står för integritet, tillhörighet, säkerhet och min trevnad som utgör en grundförutsättning för att vi ska kunna existera och leva ett normalt" liv.
Efter inledningen blev det allmän information så som att stänga av ljudet på mobilen har blivit självklart nu för tiden och för en gångs skull så var det ingen mobil som började ringa under hearingen.

Förste talare var Mats Odell som inledde med att berätta att han tyckte att det var skönt att få lämna regeringsbyggnaden i Stockholm och ge sig ut i landet igen, den senaste tiden så har all energi fått ägnas åt finanskrisen som står för dörren, men nu har de fått fram ett förslag som innebär statliga garantier för banker, men bankerna ska själva vara med och finansiera den fond som kommer att sättas upp för banker som behöver hjälp. Mats Odell tror även att fonden på lång sikt kan hjälpa till med att sänka boendekostnaderna.

En stor nackdel med den finansiella krisen är att det har blivit en tvärnit på byggande i landet och Mats Odell pekade på att Sverige byggde mycket mindre än vad våra grannländer gjorde, något som naturligtvis ledde till bostadsbrist.
Problemet med att det har byggts för lite är inte nytt, utan det problemet fanns redan före 2006 när alliansen tog över makten och ett av de större problemen är att kostnaderna för att bygga nytt har skjutit i höjden.
Kostnaderna för byggmaterial och byggherrar med mer har ökat kraftigare än vad hyrorna har gjort och där i ligger en stor del av problemet, att bygga nytt är väldigt dyrt.
Regeringen tittar på olika saker den kan göra och från 1 april, nej det är inget april skämt, så kommer det att bli möjligt med ägarlägenheter i Sverige, något som byggbranschen har eftersökt länge.
Regeringen tittar också på möjlighet med tillval eller frånval i hyresrätter där hyresvärd och hyresgäst kommer överens om vilken standard som ska hållas och sätter hyran efter det, där finns det många olika saker att titta på och det arbetet pågår just nu.
De tittar även över regler för de som kan tänka sig att ha inneboende, det kan vara en väg att gå där det är akut bostadsbrist och där det inte byggs nytt i den takt som skulle behövas.

I rapporten, EU allmännyttan och hyrorna, finns en del förslag som är värda att titta närmre på.
Att göra de kommunala bostadsbolagen affärsmässiga är antagligen inte så svårt enligt Mats Odell då 80% av dem redan drivs på det sättet. Däremot kanske det inte är så bra att de ska vara vinstmaximerade.
Det offentliga har som ansvar att tillgodose allmänheten med boende och där är det en bred politisk enighet och Mats Odell sa att han gärna vill se ett förslag som går över blockgränser när det gäller de ändringar på bostadsmarknaden som är på gång.
Mats Odell sa att det är bättre att få en bred enighet för att få stabilitet på marknaden än att få ett förslag som kommer att rivas upp snabbt.

Efter anförandet var det möjligt för publiken att ställa frågor och många av frågorna till Mats Odell handlade naturligtvis om ägarlägenheter.
Det blev frågor om vem som sköter det praktiska i en fastighet med ägarlägenheter, i en bostadsrätt så är alla delaktiga i skötseln, men hur det blir i en fastighet med ägarlägenheter är svårare att säga.
Oftast drivs de som bostadsrätter med en förening, men det praktiska arbetet kan bli svårare om lägenheterna är uthyrda på kortare tid, de som bor där kanske inte är intresserade av städardagar och liknade som bostadsföreningar brukar anordna.
Men något direkt och klart svar blev det inte på frågan.

På frågan om en konsekvensanalys av Michael Kochs utredning EU, Allmännyttan och hyrorna blev svaret att en konsekvensanalys håller de på att arbetar med just nu.

Barbro Engman pratade om att Sverige är byggt åtskilt, att vi har byggt barriärer mellan olika typer av boende genom att lägga stora vägar eller grönområden mellan de olika typer av boenden som finns. Barbro Engman vill slå ett slag för det system som redan finns när det gäller hyressättning.
Det systemet har redan varit ute för kraftig press men klarat sig och det kan vara dumt att byta ut det. 50% av de hyresvärdar som finns i landet är privata och nu när kommunala bostadsbolag säljer ut sitt bestånd så köper de privata, varför det kanske ni undrar då och det är så att hyresfastigheter är en bra affär.

Barbro Engman höll med Mats Odell om att det behövs kontroll av byggkostnader.
Varför ska vi behöva betala för byggfel och liknande saker?
Hur ser kalkylerna ut, nu när vi inte bygger så mycket så minskar priserna?
Sänkta byggpriser är enklaste vägen till lägre hyror sa Barbro Engman och vi behöver anstränga oss med att plåga byggherrarna med frågor.

Att bostadssituationen i Stockholm finns håller Barbro Engman med om men hon tycker att det problemet är mer politiskt än något annat.
Problematiken som finns på Östermalm i Stockholm finns inte i övriga landet.
Tanken på ägarlägenheter är inget som Barbro Engman uppskattar, hon tror inte att människor uppskattar att bo i andra hand, vilket blir resultatet av ägarlägenheter. Liknelsen med att ägarlägenheter är radhus som byggs på höjden är ingen hon gillar.

Barbro Engman vill även att det ska definieras vad allmännyttans affärsverksamhet ska vara, hon tror inte att det är bra att släppa lös kommuners ordföranden i de kommunala bostadsbolagens kassakista, hon tycker inte att det är rätt att de som bor i allmännyttan ska betala kommunens åtagande så som äldrevård och skola.
Just nu håller Mimer i Västerås på att sälja ut lägenheter och det gör de av ideologiska skäl, inga andra. Politiker sitter och spelar monopol med husen och glömmer att det handlar om människor som bor i lägenheterna.

Under frågestunden blev det mycket prat om EU rätten och Barbro Engman tycker att vi i Sverige ska prova från fall till fall eftersom olika experter säger olika saker om vad som gäller.

Per-Åke Eriksson inledde sin talartid med att efterlysa ett uttalande över partigränserna om att de inte vill återinföra subventioner för byggsektorn, då subventionerna som fanns pressade upp priserna. Skattesystemet med höga taxor fick sig också en känga och Per-Åke vill se att privata hyresvärdar får rimliga villkor.
Hyresregleringen gör det omöjligt för hyresvärd och en enskild hyresgäst inte kan teckna egna hyresavtal och det vill han förändra.

Per-Åke Eriksson vill att de privata hyresvärdarna ska få vara med på de hyresförhandlingar som sker mellan Hyresgästföreningen och de olika kommunala bostadsföretagen, inte som nu att de får resultatet efter att förhandlingen är klar.

De kommunala bostadsföretagen har ett eget uppdrag men de agerar precis som de privata värdarna och det gör konkurrensen skev sa Per-Åke.
Den hyresnormerande rollen som de kommunala bostadsföretagen har tycker han inte om eftersom de sätter hyrorna på olika sätt.
Grundprincipen för de kommunala bostadsföretagen borde vara affärsinriktad inte vinstmaximerande.
När Per-Åke talar om affärsinriktat så menar han att de ska tänka framåt och agera på samma sätt som de privata hyresvärdar som finns. När det gäller det sociala ansvaret som åläggs de kommunala företagen så vill de privata vara med där också, varför inte lägga ut de uppdragen på upphandling, så att de privata har en chans att vara med istället för att som nu enbart vara till för de kommunala bolagen, var en av Per-Åker förslag.

När det gäller det rådande hyrestaket så vill Fastighetsägarna att det ska vara det som folk i allmänhet betalar för en likvärdig lägenhet och om det kommer till en tvist om storleken så ska det kollektiva framförhandlade hyran gälla. Är inte tiden mogen i Sverige att tilltro att enskilda hyresgäster kan ingå egna avtal.
Per-Åke avslutade sitt anförande med att säga att Fastighetsägarna är gärna med från den privata sidan och förhandlar.

Vid frågestunden så blev första frågan om Per-Åke tror att Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kan komma överens och svaret blev ett starkt ja det tror vi.

Det mest positiva med dagens hearing var att de olika parter som så ofta verkar stå mil ifrån varandra faktiskt tycker lika om en hel del också och att det verkar vara möjligt för dem att hitta en lösning som både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kan vara nöjda med.

Mats Odell kommenterade att att alla parter verkar vara ute efter en bruks modell och att det ser ut som att de parter som är här kan medverka i en bred enighet om hur det ska se ut.

Det som skiljer Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna åt är antagligen synen på marknadshyror, så nu får vi hoppas att de kan diskutera saken för att hitta lösningar.

Eftermiddagen avslutades med att Sven Gunnar Persson tyckte att parterna kan komma tillbaka till Örebro för sina förhandlingar och då även ta med sig SABO. Sven Gunnar passade även på att fråga Per-Åke Eriksson om han tror att det finns medlemmar i Fastighetsägarna som skulle vara intresserade att lämna anbud på sociala uppdrag om de fick möjlighet och svaret blev att det finns det, det verkade Per-Åke helt säker på.

Efter avslutad hearing så var det många som passade på att stanna kvar lite extra för att hinna med att prata om det de hört, vi passade på att fråga Bo Westerling vad han tyckte om eftermiddagens talare och han tyckte att alla parter sänder signaler om att vill komma överens.
Bo Westerling hade även ett förslag om att det skulle vara trevligt om Örebro kunde bli centrum när det gäller bostäder precis som det talas om Saltsjö-Boo anda är när det gäller ekonomi.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar