×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-03-28  

Barbro Engman på besök i Örebro.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Under torsdagen den 27 mars var Hyresgästföreningen
ute på ett flertal platser runt om i Sverige.

Örebro gästades av HGF:s ordförande Barbro Engman
som först träffade boende i Vivalla för att sedan
åka upp till Våghustorgetför att prata med fler örebroare.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Lars-Åke Larson, Barbro Engman och Eva Sten var tre
av det dussin repressentanter för Hyresgästföreningen
som under dagen talade med örebroare om förslagen
till ändringar i hyreslagstiftningen.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
En panel bestående av socialdemokraterna
Ameer Sachet, Jonas Karlsson och Alaa Idris
besvarade frågor och kom med synpunkter på
Barbro Engmans anförande.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Barbro Engmans anslöt till panelen inför
frågestunden med de samlade åhörarna.

Barbro Engman är ordförande i Hyresgästföreningen och under torsdagen gästade hon Örebro. Barbro Engman inledde sitt besök med att stå på Vivalla torg och informera förbipasserande om Hyresgästföreningens arbete, besöket i Vivalla var en timme långt och Barbro Engman var på ett strålande humör och verkade uppskatta möjligheten att prata med boende i området.

Efter Vivalla var Barbro även en stund på Våghustorget där det var mycket mer människor i rörelse, tack vare det vackra vårvädret, tyvärr så blåste det lite kallt men det är vanligt just på Våghustorget, arbetarna från Hyresgästföreningen var trots vinden runt och pratade med många av de förbipasserande och det verkade vara många som passade på att skriva vykort till Mats Odell vår Kommun- och finansmarknadsminister i regeringen. Anledningen till att Hyresgästföreningen var på Våghustorget var den omtalade utredningen som regeringen har begärt om hyresrätternas framtid. Bakgrunden till utredningen är att Fastighetsägarna har gjort en anmälan till EU om att det förekommer att otillåtet fastighetsstöd och att det svenska systemet strider mot EG-rätten.

Den omtalade rapporten har förekommit tämligen mycket i media trots att den först nu är inlämnad till tryckeri och det Hyresgästföreningen vänder sig mot är utförsäljning av Allmännyttan som rapporten tycker är för stor, samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.
Det har även framkommit att det kan öppnas upp för ägarlägenheter, vilket Hyresgästföreningen inte står vänligt inställda till. Ägarlägenheter innebär att någon kan gå in och köpa attraktiva lägenheter för att sedan hyra ut dem i andra hand och då kan ägaren också bestämma hyra och hur länge hyresgästen får bo i lägenheten, det är ett system som i nuläget inte finns i Sverige men är vanligt i övriga Europa.

Ett annat förslag i den kommande utredningen är att allmännyttan inte längre ska vara vägledande när det gäller hyror, utan marknaden ska styra hyrorna i större grad eftersom de vill att en lägenhet ska kunna ha högre hyra om den ligger i ett attraktivt läge, vilket betyder att citykärnor kan få mycket högre hyror mot ytterområden i städerna.

Rapporten förslår också att de allmännyttiga bostadsföretagen ska bli vinstdrivande vilket de inte är i dag. Det innebär att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre ska arbeta med sociala frågor utan koncentrera sig på att gå med vinst så som många av de privata bostadsföretagen agerar.

Barbro Engmans dag i Örebro avslutades med tankarnas trädgård i Hjalmar Bergmansalen på Biblioteket.

Eva Markusdotter inledde kvällen med att välkomna publiken samt berätta att Barbro Engman skulle inleda med ett föredrag som sedan skulle följas av en panel debatt, panelen bestod av Ameer Sachet, Jonas Karlsson, Alaa Idris och naturligtvis Barbro Engman.

Barbro Engman började med att visa en översiktsbild över en vanlig svensk stad och den visar att den gamla staden är koncentrerad och uppbyggd i närhet till kyrkan medan den nyare bebyggelsen ligger utspridd och inte riktigt verkar höra ihop med staden, vi har byggt oss åtskilda menar Barbro Engman, hon fortsätter med att det är viktigt hur vi bygger och att grundstrukturen är åtskild skulle inte göra så mycket om det var samma villkor, men det är det inte. Vi kan behöva stanna upp och tänka vad det är för samhälle vi bygger.
Barbro Engman hade pratat med sonen till arkitekten bakom Årsta centrum och då hade de tänkt på vilka människor är det som ska bo här, när miljonprogrammen byggdes så var det med Arbete, Bostad och Centrum som ledord, men nu har många av de centrumen utarmats och har inte längre den service som behövs. Därför är det viktigt när det byggs nu att titta på en helhet, hur är det med kommunikation och närhet till det människor behöver och Barbro Engman tycker att det självklart ska avspegla sig på hyran hur det ser ut med kommunikationer och liknande där man bor.

Barbro Engman gav sig på olika uttalanden från Mats Odell under kvällen och sa själv att hon är lite upphakad på honom just nu, bland annat ett uttalande om att när människor får fast mark under fötterna så vill man äga sitt boende och det är ett synsätt som Barbro Engman inte kan förstå, vi behöver en flexibel bostadsmarknad, vi har fått en mer flexibel arbetsmarknad vilket gör att det måste vara enkelt att flytta mellan städer det är det inte om man måste köpa sin lägenhet. Unga människor har inte möjlighet att flytta hemifrån om det inte finns billiga hyreslägenheter, speciellt studenter har det svårt om de inte kan hyra en billig lägenhet under studietiden men hur ska det gå om hyresrätten och allmännyttan försvinner.

Den svenska grundlagen åligger det allmänna att trygga boendet och Barbro Engman tycker att den Svenska hyresrätten är en rättighet.
Hon tycker också att de ska sluta bygga hus för en viss typ av människor, får du in en rullator i hissen så får du in en barnvagn, Barbro Engman skulle inte själv vilja bo med enbart likasinnade eftersom det skulle bli tråkigt, hon vill därför att det slutar byggas boenden som är inriktade på en typ av människor och försöker få en mer blandad befolkning i våra bostadsområden.

Barbro Engman talade också om att det är dags att granska byggsektorn ordentligt, de bygger för 50 miljoner byggfel varje år och det är bekymmersamt om det är hyresgästerna som ska betala de felen, men det är svår att förändra en hel sektor så de kör på i sina gamla vanlig spår.
Tänk om de byggde bilar, vem skulle acceptera att ratten trillade av, men när det gäller hus så ska vi bara finna oss i att det är byggfel.

Barbro Engman avslutade sitt framförande med att berätta att Mats Odell ska få rapporten den 18 april och då har Hyresgästföreningen tänkt att de ska ha skickat 10 000 vykort till honom där hyresgäster kan säga vad det tycker om ombildning från hyresrätt till bostadsrätt eller äganderätt. Hon betonade också att när rapporten sedan ska ut på en bred remissrunda så är det viktigt att kommuner och landsting svarar på remissen och att de är kritiska vilket det verkar som när hon har läst debatt inlägg i olika medier.
Hyresgästföreningen bildades 1923 och det kräver mycket av en organisation att förflytta sig mellan årtionden, men Barbro Engman tycker att de har lyckats bra och just nu så håller medlemsantalet på att öka även om det inte syns på deras interna möten, i Stockholm var besöksantalet så stort till vissa öppna möten att de fick stänga ner då det kom för många så att alla inte fick plats och det blev farligt för säkerheten. De nya medlemmarna så är många under 30 år vilket inte märks på våra möten men så ser det ut.

Efter Barbro Engman så var det dags för paneldebatt. Panelen presenterades av Lars-Åke Larsson som är styrelseordförande i ABF samt ordförande i Hyresgästföreningen.

Paneldebatten inleddes med att de i panelen fick fem minuter var att ha ett litet anförande till åhörarna om hur de ser på bostadspolitiken och vad de tycker om den kommande rapporten.

Då panelen bestod av tre Socialdemokrater och en från Hyresgästföreningen så var de väldigt överens om att den kommande rapporten ska granskas kritiskt och att de som Jonas Karlsson framförde verkligen måste ta sig en ordentlig funderare angående bostadspolitiken.

Det kom inte så många konkreta frågor från publiken, men många passade på att tala om hur de ser på den kommande utvecklingen och oron över det rapporten tar upp. Jag tror att alla som var på tankarnas trädgård är emot ägarlägenheter eftersom det finns i våra grannländer, Norge och Danmark och många vet också att bo i en ägarlägenhet är många gånger otryggt då det är ägaren som bestämmer.

Jonas Karlsson pratade mycket om att det är viktigt att det finns en blandning av boendeformer i våra bostadsområden, ÖBO har börjat med ett erbjudande i några områden att de som är intresserade kan omvandla sina lägenheter till bostadsrätter, av ÖBOs 23000 lägenheter är det 400 som det är tal om så enligt Jonas Karlsson är det inte mycket, hittills har intresset varit nästan obefintligt. Jonas Karlsson tycker även att man ska nollställa skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt, för att det inte ska vara så stor skillnad på i vilken form man bor.

Barbro Engman protesterade lite mot det Jonas Karlsson sa och var av den åsikten att många inte skulle förstå vad han menade, ni får inte glömma att det är människor ni pratar om och det måste jag hålla med henne om, det är ofta det inte låter som att det är människor inblandade när det pratas om bostadspolitik.

Det var lite otur att det inte blev någon ordentlig debatt mellan Axel Gisslen och Jonas Karlsson, det verkade vara på väg när Axel Gisslen frågade Jonas om han verkligen trodde att fler skulle vara intresserade av att köpa sina lägenheter om det var utjämnat mellan hyresrätt och bostadsrätt, tyvärr blev det inget riktigt svar på frågan då Jonas Karlsson svarade med att det vet vi inte eftersom det inte ser ut så idag.

Det jag saknade underdebatten var någon från alliansen, det är svårt att ha en debatt om alla tycker ungefär lika och även om Hyresgästföreningen och Socialdemokraterna inte tycker lika om allt så har de trots allt rätt lika värderingar.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar