×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-05-07  

Mona Sahlin hos Svenska Mätcenter AB.

> font color="#=d=d=d"> ©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Svenska Mätcenter AB har sitt huvudkontor här i Örebro.
Företaget sysslar med typer av mätningar och avvägningar
inom byggbranschen.
Du kan hitta mer information om företaget via deras hemsida:
http://www.maetcenter.com

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Hans Nilsson, Lena Baastad, Marie-Louise Forsberg Fransson
och Mona Shalin.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Mona Sahlin lyssnar på Svenska Mätcenter AB:s ena ägare
när han beskriver vad företaget arbetar med.

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Jacob Strömberg en av de två ägarna till företaget.

En något försenad Mona Sahlin blev varmt välkomnad till Svenska Mätcenter AB i Örebro.

Eftermiddagen spenderades i Mätcenters konferensrum där ena ägaren Jacob Strömberg som presenterade företaget.
Den andra ägaren Simon Skinnars kunde tyvärr inte delta då han var på en annan ort i landet och arbetade.

Jacob Strömberg berättade om företaget.
I dag har företaget ungefär 100 anställda runt om i landet men vägen dit har inte varit lätt.
Svenska Mätcenter AB är oftast med på byggen hela vägen. Som ett exempel berättade Jacob Strömberg om Turning Torso i Malmö där företaget var med ända från början av projektet tills det var slutfört och nu är de tillbaka igen då det har blivit prat om en försäljning av byggnaden.
Mätcenter AB:s affärside är att erbjuda olika typer av mätningar och de använder avancerad utrustning något som gör att det har varit dyrt att starta upp företaget och det är en dyr marknad att utvecklas på.

När Jacob Strömberg och Simon Skinnars startade Svenska Mätcenter AB så gjorde de det efter att ha arbetat inom byggbranschen ett tag.
Tanken att starta eget får antagligen de flesta inom bygg efter ett tag sa Jacob men det betyder inte att många gör slag i saken.
När de startade mätcenter så hade de flesta större byggföretagen egen personal som skötte mätningar men det är på väg att försvinna och fler byggföretag hyr nu in den tjänsten från privata företag.

Ett av problemen som Mätcenter står inför om de vill expandera mer är svårigheten att hitta och behålla arbetskraft. Många ur deras personal rekryteras till andra företag efter ett par år och det kan vara svårt att behålla personal när den har blivit upplärd. Kompetensen är eftersökt av byggföretag när det gäller t.ex. platschefer och de kan ofta erbjuda en högre lön än vad ett serviceföretag som Mätcenter kan göra.

Mätcenter har ansökt om att få starta en egen utbildning inom mätteknik men fått avslag med motiveringen att ingen sådan utbildning behövs.
De som arbetar inom området vet att det fattas personal med den utbildningen och företag behöver en framförhållning som saknas idag och de system som finns i dagsläget är stela och hjälper inte företagen så bra som de borde kunna. Mona Sahlin kommenterade att Socialdemokraterna har lagt in ett förslag där det ingår en kompetensgaranti bland annat och att det kan behövas en kompetensförmedling i stället för en arbetsförmedling.
I nuläget så ändrar arbeten karaktär och därför så behöver arbetsförmedlingen ändra sitt arbetssätt.
Mona Sahlin sa att staten och företagen måste hjälpas åt i den här frågan.

Ett problem som kom upp var att kommuner, stat och landsting borde försöka jämna till berg- och dalbanan inom byggbranschen. Som det är nu så finns det väldiga toppar och väldiga dalar exempelvis att Gothiabanan och flera liknande stora projekt kommer samtidigt.
Mona Sahlin svarade med att det inte var tänkt att de projekten skulle starta samtidigt och det har dragit ut längre på tiden med olika överklagningar än vad som var förväntat.

Att banker är konservativa var också uppe i samtalet och Mona Sahlin funderade på om det kan behövas ett sätt för staten att låna ut riskkapital till företag som vill expandera.
Den frågan har varit uppe vid ett flertal tillfällen och det kanske är dags att ta upp den igen, många mindre företag har berättat om svårigheter att klara riskaffärer just för att det är svårt att hitta riskkapital.

Mona Sahlin berättade även att hon varit på besök i Ohio USA där de också har starta eget bidrag. I blanketten den sökande skulle fylla i så fanns det en fråga hur många gånger de gått i konkurs tidigare och upp till tio gånger kunde man kryssa i.
Mona hade då frågat vad svaret blir om man kryssar i att man gått i konkurs sju gånger och svaret blev att då får man bidrag eftersom man är envis och borde ha lärt sig mycket av de andra försöken.
Lite av den attityden borde vi ha i Sverige också, men det är rätt nyligen som Sverige började med ett starta eget bidrag utan att man var tvungen att ha varit arbetslös i två år först och ha sökt anställningar under tiden.
Det visar att vi är på väg åt rätt håll även om det fortfarande finns mycket att arbeta med.

Eftermiddagen avslutades med kaffe och tårta och en allmän pratstund.
Vi passade på att fråga Mona Sahlin vad hon tyckte var mest intressant med att besöka mindre företag.
Mona svarade att det var andra problem än vad de räknat med att de skulle få höra, men i stort sett alla företag har uttryckt samma problematik.
Mona Sahlin verkade uppskatta att få höra hur mindre företag ser på sin framtid.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar