×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-02-28  

Starkt engagemang i Vivalla när apoteket ska flytta

©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
©2008 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Den 27 februari var det ett torgmöte i Vivalla centrum om att Apoteket Hinden ska flytta till Eurostop.

Mötet leddes av Anna Jonsson från Hyresgästföreningen med hjälp av Johan Westblad, processledare för Örebro kommun i Vivalla.

Det var många som samlades på Vivallatorg för att höra vad Apotekets Stefan Gustafsson hade att säga. Stefan Gustafsson inledde med att tacka för inbjudan och kommentera att det var många som kommit till mötet vilket han upplevde som positivt.

Apoteket planerar att flytta apoteket Hinden som i nuläget är placerat i Vivalla till Eurostop då de anser att de har ett större kundunderlag på Eurostop.
Hinden ska även bli större och ha bättre öppettider som att de på vardagar ska ha öppet till 20.00 istället för att som i dag ha öppet till 18.00 plus att de planerar att ha öppet även på helger även om inga tider finns planerade än. Med en flytt till Eurostop kan apoteket få större lokaler och därmed ha fler varor i lager samt att de kommer att ha en stor självvårdsavdelning som även kommer att vara bemannad så att kunder kan få hjälp vid behov

En nackdel med att flytta Hinden till Eurostop är att det inte går att ha kvar ett apotek i Vivalla då det har visat sig vid tidigare försöka att stadsdelsapoteken minskar kraftigt i omsättning när det finns ett större i närheten.

Hinden flyttar redan under våren och i nuläget är det planerat att öppna på Eurostop i slutet av Maj.

Efter den inledande informationen var det dags för publiken att få ställa frågor och många av frågorna handlade om varför de tror att ett apotek skulle få fler kunder på Eurostop när det inte finns någon bostadsbebyggelse där.
Stefan Gustafsson svarade att det rör sig många i det området tack vare att det finns stora affärer där, vilket gör att apoteket kommer att ha en större bredd på kunder än vad de har i Vivalla.

När det gäller receptbelagd medicin så har apoteket tjänster över både telefon och internet där man kan få medicinen hemskickad berättade den tillträdande apotekschefen Mari Solli.
För att kunna utnyttja internet för att få medicin hemskickad så krävs det att man har en e-legitimation och att man har sitt recept lagrat på apoteket, även för telefon beställning måste receptet finnas lagrat på apoteket. Det tillkommer en avgift på 29 kronor för att få medicinen hemskickad.

En stor oro märktes bland de boende i Vivalla att även vårdcentralen skulle flyttas eftersom de tycker att vårdcentral och apotek hör ihop, men vårdcentralen kan inte apoteket bestämma över och en flytt av den är inte aktuell eftersom den behöver vara i ett bostadsområde.

En annan viktig fråga som togs upp var hur de boende i Vivalla ska ta sig till det nya apoteket eftersom det inte finns någon bussförbindelse till Eurostop, utan att busshållplatserna är belägna en bra bit från huset efter Hedgatan.
Stefan Gustafsson svarade med att om apoteket kan vara med och försöka påverka för att få till en ändring av busslinjedragningen så kommer de att göra det, men det beslutet ligger inte på deras bord, utan på Örebro kommun.
Däremot så pågår det en utredning om framtida linjenätet för stadstrafiken i Örebro och förhoppningsvis kan linje 14 ändras så att den passerar ingången till Eurostop, men det är ingen ändring som kommer att gå snabbt att genomföra.

Stefan Gustafsson fick även förklara att apoteket är ett företag och behöver inte ta en medborgardialog utan kan bestämma helt själva när det gäller förändringar.
På frågan om varför de vill flytta apoteket till Eurostop så är det helt enkelt så att det är större ekonomiska möjligheter för apoteket om det ligger vid Eurostop än när det ligger i Vivalla, även om Stefan Gustafsson har full förståelse för att de boende inte vill förlora sitt apotek så är det redan beslutat och går inte att ändra på. Beslutet är fattat med tidigare erfarenheter runt om i landet som grund och de visar att det brukar gå bra att ha ett apotek där det finns många eller stora affärer och Stefan Gustafsson påpekade även att de som hör till Mikaeli vårdcentral kommer att få det lite närmre till apoteket om det ligger vid Eurostop.

Det var många Vivallabor som kom och det märktes tydligt att frågan väckte ett stort engagemang i hela bostadsområdet.
Många av de boende visade en tydlig oro för hur främst äldre skulle kunna ta sig till apoteket, bussen är ofta full och det är redan i dag många gånger svårt att få plats med rollatorer och barnvagnar. Hur kommer det att bli när trycket på busstrafiken ökar av dem som måste till apoteket och tillbaka igen?
Nu är sträckan mellan Vivalla och Eurostop inte så lång i meter talat, runt 850 meter var en uppgift som kom fram, det stora problemet är att dessa totalt 1700 meter fram och tillbaka lika gärna kan vara mil för den som är svårt sjuk och inte orkar gå så långt om inte transportfrågan till och från apoteket kan lösas.

För mig, som bor i Baronbackarna och inte har några rörelsehinder, blir det en klar förbättring när apoteket flyttar. Samtidigt kommer boende i Baronbackarna drabbas av samma problem som vi redan har idag, svårt sjuka eller äldre kommer fortfarande att ha lika svårt att utnyttja apoteket beroende på dåliga förbindelser, den korta bit som sparas in jämfört när apoteket ligger i Vivalla gör ingen reell skillnad för denna grupp av boende.

Den stora frågan i slutänden, det är hur de som behöver medicin ska kunna få den.
Tekniska lösningar som att kunna få medicin hemskickad hjälper i vissa fall, problemet är att många inte har möjligheten att utnyttja tjänsten.
Personligen skulle väl jag förorda att Apoteket och vårdcentralen försöker sig på ett samarbete, där t.ex. recept som lämnats senast 12.00 kan medicinen hämtas ut efter 15.00 på vårdcentralen.
Nackdelen med ett sådant system är att receptionen i vårdcentralen skulle få en ökad belastning, och risken för att boende som egentligen inte behöver en sådan tjänst skulle kunna försöka bruka den i onödan.
Fördelen är att det skulle kunna lösa ett behov hos de boende betydligt enklare, snabbare och sannolikt billigare än en omplanering av busslinjenätet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar