×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-03-05  

Kommunledningen säger nej till diskussion om omorganisation
Pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro kommun, 2008-03-05:

Kommunledningen i Örebro vill inte att fritidspolitikerna i kommunens nämnder ska få information om, eller påverka, omorganisationen innan beslutet fattas av Kommunstyrelsen.
Högerkoalitionen i Programnämnd Social välfärd avvisade förslaget från (S) och (V) om att be om att förslaget om kommunens omorganisation ska skickas ut på remiss.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog på dagens sammanträde att Programnämnd Social välfärd skriver till Kommunstyrelsen och kräver att förslaget om Örebro kommuns stora omorganisation skickas ut på remiss innan beslut fattas.
Detta förslag röstades ner av majoriteten, som ansåg att det fanns tillräcklig information.

- Det är tråkigt att majoriteten inte söker enighet i en så stor viktig fråga, tidigare omorganisationer har alltid byggt på breda överenskommelser för att inte allting ska förändras efter varje val. Det är ju uppenbart att inte ens majoritetens politiker fått tillräcklig information, värst är det för fritidspolitikerna som får mindre möjlighet att påverka politiken i framtiden, säger Carina Dahl, oppositionsråd för (S) och ledamot i Programnämnd Social välfärd.

- Varje dag kommer nya uppgifter om omfattningen av den centralisering som just nu pågår i Örebro kommun. I tisdags sas att det handlade om "omfördelning" av 65 miljoner kronor, idag på Programnämnd Social välfärd sas att det handlar om 60 miljoner. Tidigare har 150 miljoner kronor lyfts fram av kommunledningen, säger Murad Artin, oppositionsråd för (V) och ledamot i Programnämnd Social välfärd.

Kommunledningen har tidigare sagt att det handlar om att omfördela 150 miljoner kronor "för att finansiera utveckling av tjänster som vänder sig direkt till medborgarna". Även socialdemokraterna och vänsterpartiet kan tänka sig en diskussion om både att förändra administrationen och att förbättra stödet till enhetschefer och liknande i organisationen. Detta; tillsammans med centralisering av utredare, ekonomer och andra till några få kanslier; är dock inte detsamma som "tjänster som vänder sig direkt till medborgarna".

Så här löd den övriga fråga som röstades ner av majoriteten:
  Övrig fråga från socialdemokraterna och vänsterpartiet

  Vad innebär FRAM-projektet för Programnämnden?
Just nu pågår en jättelik förändring av organisationen i Örebro kommun. Det verkar klart att den påverkar alla nämnder.

 Därför vill vi att programnämnden får en rapport om vilka konsekvenser förvaltningen kan se att den nya organisationen kan få för Programnämnd Social Välfärd och hur den nya organisationen påverkar nämndledamöternas möjligheter att få underlag, utredningar och att ta nämndinitiativ?

Dessutom bör Programnämnd Social Välfärd, liksom övriga nämner, få förslaget på remiss.


Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår:
att Programnämnden skriver till Kommunstyrelsen och kräver att förslaget skickas ut på remiss - innan beslut tas om organisationen - för att kunna diskutera vilka konsekvenser förslaget får, exempelvis för fritidspolitikernas möjligheter att i framtiden exempelvis få utredningar och gedigna tjänstemannaunderlag att besluta om.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar