×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-06-20  

Kommunfullmäktigemöte 18-19 Juni
18 och 19 juni höll kommunfullmäktige möten.
Under gårdagen fattades majoritetsbeslutet att stödja koalitionens budget för 2009.

Det finns en del punkter som skiljer höger och vänsterblockets budgetar åt.
Efter att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anordnat en pressträff om sitt budgetförslag har jag läst igenom både det och högerblockets förslag.

Det finns en del som skiljer förslagen åt, och konstigt vore det väl annars med tanke på blockens olika synsätt, och en del som av realekonomiska skäl sammanfaller.

De båda budgetförslagen innehåller inte helt oväntat en hel del retorik och kan kännas lite svårlästa vid en första anblick, framförallt gäller det Koalition Örebros förslag där det är mycket bläddrande fram och tillbaka för att hitta rätt i de olika posterna. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas är faktiskt betydligt enklare genom att de sammanställt de olika kostnaderna efter varje rubriks slut för att senare i förslaget göra en totalsammanställning där de även valt att ta med koalitionens förslag samt vad de olika nämnderna äskat.

I kommunfullmäktige blev det en ganska bred debatt om budgeten med en del småpikar mellan de olika blocken.

Det finns en hel del i de båda budgetförslagen som är bra. Från koalitionens sida hittar jag en del tilltalande som Svenska för företagare som riktar in sig på att förbättra förutsättningarna för invandrare att starta eget. Satsningar på föräldrautbildning och ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Från vänsterblocket återfinns satsningar på grundskolan, större stöd för läxläsning och ökningar av antalet sommarjobb på ungdomssidan och en ordentlig satsning på t.ex. minnesmottagning och en förbättrad service i hemmen för framförallt de lite äldre.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar