×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

En liberal visionsbudget.


Moderaternas budget inför 2020.


Konsert i Betelkyrkan för världens barn.


Örebros första pumptrackbana invigd.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-05-07  

Högerkoalitionens politik drabbar
människor med funktionsnedsättningar.

Pressmeddelande Socialdemokraterna | Programnämnd Samhällsbyggnad
Jonas Karlsson, andre vice ordförande (S)
Marie Wirde, presidieledamot (V)

Högerkoalitionens politik drabbar människor med funktionsnedsättningar

Senast 2010 ska samhället vara fullt tillgängligt för alla.
Kommunledningen i Örebro talar gärna om tillgänglighet, men när det kommer till verkligheten är högerkoalitionens politik kantad av besparingar och neddragningar. Programnämnd Samhällsbyggnad fick på tisdagen en information om en "vägledning" om de mål som finns för tillgänglighet. Kommunledningen presenterade inga resurser eller åtgärdslistor.

- Jag är uppriktigt orolig för vad som håller på att hända i Örebro. Det ambitiösa och konkreta arbete kommunen och de funktionsnedsattas organisationer gjort tillsammans har avstannat. Istället för konkreta reformer och förbättringar har kommunledningen valt inriktningen mycket prat och lite verksamhet, säger Jonas Karlsson, andre vice ordförande (S).

Flera av de besparingar som gjorts har direkt försämrat tillvaron för människor med funktionsnedsättning i Örebro. Högerkoalitionen har halverat de resurser kommunala handikapprådet haft för anpassningar.
Kommunledningen har också tagit bort totalt fem miljoner kronor på tillgänglighetsanpassningar som tidigare funnits i budget och som oppositionen valt att fortsätta satsa på anpassning för funktionsnedsatta. Det betyder försämringar och uteblivna förbättringar i de funktionsnedsattas fysiska miljö.

Inom daglig verksamhet har lunchpriset ökat från 30 kronor till 40 kronor per lunch. I daglig verksamhet tjänar man 37 kronor per dag. Med andra ord förlorar man 3 kronor varje dag om man äter med sina kamrater på jobbet.
Högerkoalitionen förde dessutom diskussioner om att sänka, eller rent av ta bort, den dagliga ersättningen på 37 kronor. Något Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyckades stoppa.

Högerkoalitionen har också kraftigt begränsat möjligheten för funktionsnedsatta människors möjligheter att delta i roliga aktiviteter som bryter den isolering som många upplever.

- Kommunledningens politik försämrar för en grupp örebroare som redan har det tufft idag. Det är de funktionsnedsatta som med försämrade möjligheter till fritid, arbete och möjlighet att delta i samhället betalar högerkoalitionens besparings- och neddragningspolitik, säger Marie Wirde, presidieledamot (V)


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar