×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-11-13  

Vårdnadsbidrag i Örebro
Idag höll Staffan Werme (FP) och Lennart Bondeson (KD) en presskonferens på Rådhuset för att tala om att vårdnadsbidraget kommer att införas i Örebro från och med 1 januari 2009.

Staffan Werme talade om att Koalition Örebro har kommit överens om följande lokala alternativ för vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget blir möjligt att söka från att barnet är 15 månader gammalt tills det är 35 månader, 250 dagar av föräldraförsäkringen måste vara använda och om bidragstagaren avslutar sitt vårdnadsbidrag blir det en karens på fem månader innan bidraget kan sökas på nytt.
Naturligtvis gäller även alla de regler som har utgått från regeringen som att det inte går att kombinera vårdnadsbidraget med annan typ av statliga bidrag.

Kostnaden för vårdnadsbidraget i Örebro beräknas att bli som högst 11,5 miljoner som kommer att tas från Kommunstyrelsen.

Örebro kommun har inte gjort någon förstudie för att se hur stort intresse det finns för vårdnadsbidraget och det måste även upp i kommunfullmäktige för beslut.
Det definitiva beslutet kommer i Kommunfullmäktige den 17 december vilket ger kort tid att hinna ut med information till föräldrar och varken Staffan Werme eller Lennart Bondeson räknar med att det kommer att bli någon rusning för vårdnadsbidraget i början utan att det kommer att behövas en period att arbeta in det.

Tanken är också att Jämställdhetsdelegationen ska titta på hur vårdnadsbidraget fungerar i praktiken och de har speciellt tre olika fokus att hålla sig till, barnperspektiv, genusperspektiv och mångfaldsperspektivet.
Programnämnd Barn och utbildning ska hålla i det administrativa när det gäller vårdnadsbidraget och de startar sitt arbete så snart det går för att kunna skicka ut information och ha allt klart till den 1 januari 2009.

Hur vårdnadsbidraget kommer att utvecklas är svårt att säga i nuläget men Lennart Bondeson hade tankar på att det kan vara möjligt att förstärka öppnaförskolan för de som väljer att vara hemma med sina barn och han var noga att poängtera att de inför vårdnadsbidraget för att föräldrar ska få mer tid med barnen något som är viktigt för Kristdemokraterna.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar