×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2008-11-11  

Den gränslösa dagen - samhällsinformation i samverkan
Under tisdagen kunde den som ville titta in på Örebro Stadsbibliotek och prata med representanter från flera olika myndigheter.
På plats innanför Entren på Stadsbiblioteket fanns Polismyndigheten i Örebro län, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Örebro brottsförebyggande råd, Medborgarkontoret och Örebro kommun.

Medborgarkontoret står som arrangör tillsammans med de övriga deltagarna och tanken är att nyinflyttade till Örebro på ett enkelt sätt ska kunna skaffa sig den information de behöver på ett enkelt sätt.

Från polisen var bland annat Hans Ekerbring som arbetar tätt ihop med Sören Svensson på ÖreBRÅ (Örebro brottsförebyggande råd). Hans Ekerbring hade förutom att svara på olika frågor under dagen passat på att prata om rekrytering och han tycker att det är viktigt att få poliser som har sitt ursprung i andra kulturer än den Svenska. Som polis kommer de i kontakt med alla typer av människor och alla olika religioner och kulturer som finns i landet, Hans Ekerbring tycker att det är viktigt att ha poliser som själva förstår de outtalade regler som finns i olika kulturer.

Enligt Sören Svensson så går mycket av deras tid åt att besöka olika möten och att informera om vad som gäller enligt Svensk lag. En viktig det av BRÅs uppgift i alla fall här i Örebro är att ligga i framkant när det gäller brottslighet och få ut information om vad det är som händer.

På plats på Stadsbiblioteket fanns också Marianne Axelsson från Skatteverket och hon informerade mycket om vad som gäller samordningsnummer. Samordningsnummer är ett nummer som man kan få om man ej är folkbokförd i Sverige så som student eller sjöman men ändå behöver ett nummer som myndigheter kan använda som identitet vid behov av körkort eller liknande.
Det var även flera som hade frågat vilka regler som gäller för egenföretagare och Skatteverket i Örebro har regelbundet träffar för de som planerar att starta eget, träffarna är kostnadsfria och innehåller all den information som kan tänkas behövas.
Marianne Axelsson informerade även om alla de tjänster som skatteverket har via internet.
Via internet kan du sköta de flesta av dina kontakter med skatteverket om du har en e-legitimation och flera av besökarna under dagen hade varit positiva till att använda den vägen.

Migrationsverket fick även de många besök under dagen och då var många av frågorna om arbetskraftsinvandring och de tror att den typen av invandring kommer att öka och asylsökningarna kommer att minska nu när möjligheten finns igen efter att ha varit borttagen i flera år.

Det verkade vara många som läser SFI som passade på att besöka de olika myndigheterna på plats på Stadsbiblioteket och dagen verkar vara lyckad med många besökare.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar