×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-03-15  

Jonas Sjöstedt (V) på besök i Örebro.

Jonas Sjöstedt (V) på besök i Örebro.

Vi fick en kort intervju med Jonas Sjöstedt innan han höll sitt sista anförande för dagen på Karolinska skolan i Örebro.
Jonas Sjöstedt berättade då att han startade dagen på universitetet där han träffade studenter, dagen fortsatte sedan med studiebesök på Atlas Copco och Arbetsförmedlingen.

© 2013 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Vi fick en kort intervju med Jonas Sjöstedt innan han höll sitt sista anförande för dagen på Karolinska skolan i Örebro.
Jonas Sjöstedt berättade då att han startade dagen på universitetet där han träffade studenter, dagen fortsatte sedan med studiebesök på Atlas Copco och Arbetsförmedlingen.
Det mest intressanta var studiebesöken och han fick samma bild i Örebro som han fått från andra städer i landet och det är att de otrygga anställningarna blir fler och att andelen personal från bemanningsföretag ökar.
Besöket från Arbetsförmedlingen visade också på att det behövs fler yrkesutbildningsplatser och att det finns mycket att göra på det området.

Otrygga jobben blir fler.

Jonas Sjöstedt hade delat upp sitt anförande i flera delar och den första var om situationen på arbetsmarknaden.
Metallarbetarna på Atlas Copco berättade om att de otrygga anställningarna blir fler och att personal sägs upp för att sedan ersättas med bemanningsföretag i stället.
Jonas Sjöstedt pratade just om hur Vänsterpartiet ser på den utvecklingen under sitt föredrag på Karolinska skolan och deras hållning är att bemanningsföretag ska kunna användas korta perioder av företag men inte som nu att det kan användas i stället för fast anställda.
Företag som vill anställa på tillsvidare bas utan att ge en fast anställning ska kunna motivera den otrygga anställningen och den ska inte kunna vara i flera år som det är nu.

Mer insatser för arbetslösa.

Jonas Sjöstedt talade också om vad Vänsterpartiet vill se för insatser för att öka arbetstillfällena och några förslag på hur arbetslösheten ska minskas är att bygga mer hyreslägenheter, rusta upp slitna förorter, skolor och äldreboenden.
- Det skulle behövas tusentals människor som arbetade med de här sakerna varje dag och klimatkrisen ger också möjligheter till fler arbetstillfällen.
Sverige borde vara det land som går före sa Jonas Sjöstedt men i stället har vi halkat efter.

Klimatsmarta arbeten.

Jonas Sjöstedt vill satsa på klimatsmarta arbeten och följa till exempel Tysklands exempel där de arbetar mycket med att ställa om samhället till en mer klimatvänlig ordning där det används mer förnyelsebar energi och den gamla fossila energin fasas ut.
- I Tyskland arbetar 158 000 människor med solenergi, i Sverige är det bara 100, förutsättningarna är inte så olika och det skulle göra att vi gick i spetsen och tog vårt klimatansvar.

Fler utbildningsplatser.

Vänsterpartiet vill satsa på fler utbildningsplatser för att de som söker arbete ska få rätt kompetens. Många som kommer till Sverige idag har utbildningar med sig från sitt hemland och med en kortare utbildning för att anpassa deras kunskaper till den svenska arbetsmarknaden.
Idag så skärs det ner på utbildningsplatserna i stället för att öka dem och det vill Jonas Sjöstedt ändra på.

Inga vinster i välfärden.

Jonas Sjöstedt sa också att Vänsterpartiet inte vill se några privata vinster i välfärden och alla satsade pengar ska återinvesteras i verksamheten.
80 procent av den svenska befolkningen håller med Vänsterpartiet om att pengar ska återinvesteras i verksamheten och inte gå till vinster för ägarna när det gäller välfärden sa Jonas Sjöstedt och han fortsatte med att säga att det är konstigt att det bara är Vänsterpartiet som för den frågan när till och med väljare från alliansen håller med.

Motargument för att stoppa vinstintresset.

När Vänsterpartiet pratar om att ta tillbaka verksamheter till kommunal regi och inte tillåta privata företag att driva skolor eller vårdhem så får de oftast samma motargument och Jonas Sjöstedt svarade på några av dem under kvällen.
Det offentliga är inte alltid bra och det höll Jonas Sjöstedt med om, det offentliga kan vara byråkratiskt och okänsligt men det går att förändra.
Ökad personaltäthet är en del av lösningen och vidareutbildning för personalen är en annan. Jonas Sjöstedt ser inte heller något problem med att ha kvar valmöjligheter fast verksamheterna är kommunala igen, valmöjligheten kräver inte vinstintresse, möjligheten att demokratisera och utveckla verksamheterna är större om de är gemensamma.
Ett annat argument är att privatiseringen gynnar kvinnligt företagande och är en feministisk fråga, på det svarar Jonas Sjöstedt att om man tittar hur det ser ut och vilka som sitter i toppen på företagen så är slipsarna på rad och det är män som sitter på makten och de som styr, men det är kvinnor som oftast är de anställda som drabbas av neddragningar på personal och sämre scheman.
En bra och gemensam välfärd är bra för jämställdheten.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar