×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


 

  Publicerat: 2017-07-29  

Manifestation mot organiserad rasism.

Manifestation mot organiserad rasism.

Under torsdagen hölls det en manifestation mot rasism på Järntorget i Örebro, initiativtagarna till manifestationen var Örebro rättighetscentrum och det var en rätt stor uppslutning av Örebroare som samlades klockan 14:00.


© 2017 Johan Gullberg - knytpunkt.com
6 Klickbara bilder.

Under torsdagen hölls det en manifestation mot rasism på Järntorget i Örebro, initiativtagarna till manifestationen var Örebro rättighetscentrum och det var en rätt stor uppslutning av Örebroare som samlades klockan 14:00.

Två talare och en konferencier.

Nadja Awad inledde manifestationen med att berätta att Örebro rättighetscentrum är en antidiskriminerings byrå som arbetar för mänskliga rättigheter, initiativet till manifestationen är en del av Makeequal som är en förening som arbetar för jämställdhet och rättvisa.
Just den här manifestationen har en egen hashtag #ochjagprotesterade för den har hållits på flera platser i landet redan och lådan med gamla använda skor är en symbol som ska vara med när man arrangerar en manifestation under #ochjagprotesterade.
Symboliken i skohögen är att efterlikna en berömd bild från andra världskriget på en hög med skor som hade tagits av mördade judar, fotograferad av Stanislav Mucha.

Dags att lagstifta mot organiserad rasism.

Petra Elb, verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscentrum, talade om att för 50 år sedan så skrev Sverige under FN:s konvention om ett avskaffande av alla former av rasdiskriminering, konventionen är en av alla som FN har formulerat för att det som skedde under förintelsen aldrig ska kunna hända igen.
Konventionen ställer krav på alla människors lika rättigheter, men också att de anslutna länderna ska förbjuda rasistisk organisering och göra det straffbart att sprida rasistiska idéer.
Petra Elb fortsatte med att säga att trots att Sverige har skrivit under konventionen så fick nazister vara med under bokveckan förra året.
Nazister fick också tillstånd att demonstrera i Falun på 1 maj och rasister fick ta plats i Almedalen i somras, att sprida nazistiska idéer och att delta i rasistiska organisationer är ingen rättighet och det är inte en fråga om yttrandefrihet, vår yttrandefrihet får aldrig gå före alla människors lika värde. Vår yttrandefrihet är idag redan begränsad genom hets mot folkgrupp, hot och förtal är brottsliga handlingar.
Petra Elb avslutade sitt tal med att säga att det idag är många som protesterar mot rasismen och det är hög tid att Sverige börjar följa konventionen som vi skrev under för så många år sedan.
  - Vår yttrandefrihet får aldrig användas för att kränka det mänskliga värdet, sa Petra Elb.

Örebropoet avslutade manifestationen.

Marcus Artin avslutade manifestationen på Järntorget med att läsa upp en helt ny dikt, dikten var så ny att han inte hade haft tid att memorera den utan fick använda sin telefon som stöd, men det gjorde ingenting.
Marcus Artins dikt handlade om den trångsynta synen som många rasister har och han är väldigt duktig på att använda sina ord och det om att de som inte protesterar är en del av problemet är verkligen tänkvärd och även om dikten var kort så lyckades han få med mycket av vikt i den.
Nadja Awad knöt ihop manifestationen och avslutade med att läsa en dikt av Martin Niemöller,

    Först hämtade de kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist.
    Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten.
    Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude.
    Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.

Nöjda arrangörer.

Alla tre som deltog i manifestationen var nöjda med att det kom så pass många för att titta och lyssna och Marcus Artin sa att han vill inte fokusera på de som inte kom utan att han var väldigt tacksam för de som kom.
Marcus Artin berättade också att han varit verkligen nervös inför att läsa upp sin dikt under manifestationen och nervositeten hade gjort att han trodde att det skulle bli en jättepublik.
Marcus Artin berättade också att det var en självklarhet för honom att tacka ja till att vara med på manifestationen men han hade ingen färdig text så texten han läste upp skrev han klart två dagar innan.
   - Att kunna framföra ett sådant här meddelande mot rasism för folket det betyder väldigt mycket för mig, så det är en lättnad att jag äntligen har kunnat göra det.

Dags att följa FN:s konvention.

Petra Elb, verksamhetsledare Örebro rättighetscenter, berättade efter manifestationen att hon tycker att det är hög tid att Sverige börjar följa FN:s konvention nu men hon har också förståelse för att den inte har resulterat i en lagtext eftersom det är mycket som behöver diskuteras och gås igenom innan en lagtext kan vara klar.
Petra Elb manifesterade den här dagen för att rikta fokus mot att rasismen och nazismen börjar bli normaliserad i samhället idag, nazisterna får ta plats i det offentliga rummet utan att det blir så mycket protester som det har blivit tidigare, hon uppmärksammade det speciellt under Almedalsveckan i år när det bara var några få som reagerade mot nazisternas närvaro, i alla fall i början efterhand så ökade protesterna men det visar att det är på väg att bli normaliserat i samhället och det är en utveckling som hon inte vill se.
För att motverka rasism och nazism så berättade Petra Elb att det är viktigt att vi fortsätter prata om förintelsen och om rasism och dess konsekvenser för annars kan vi ha lätt att glömma det som hände för drygt 70 år sedan under andra världskriget.
   - Att för några år sedan när de fick tillstånd så blev det liksom, alla protesterade, uppmärksammade frågan och sedan nu i somras under Almedalsveckan så upplevde jag det i alla fall som att det inte uppmärksammades lika mycket det kom inte lika många protester till en början

Ord är viktiga.

Nadja Awad berättade att manifestationer där åsikten delas av flera olika föreningar eller aktörer är viktiga och Makeequels initiativ som har spridit sig över landet är en sådan sak som många har ställt sig bakom och det gör manifestationen viktig.
Nadja Awad sa att det viktiga med den här typen av manifestationer det är att använda ord för att beröra publiken hon var också nöjd med hur manifestationen gick trots att alla inblandade var rätt så nervösa och det var roligt att få höra en helt ny text av Marcus Artin och han lyckades beröra henne.    - Otroligt nöjda, alltså han berörde inte bara mig utan väldigt många, han hade väldigt slagkraftiga ord så det var väldigt kul att höra.

Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar