×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2017-03-23  

Dubbelt ministerbesök i Örebro under gårdagen.

Dubbelt ministerbesök i Örebro under gårdagen.

Under onsdagen så fick Örebro ett dubbelt ministerbesök eftersom Peter Eriksson, bostads och digitaliseringsminister (MP), och Anna Johansson, infrastrukturminister (S) besökte Landshövding Maria Larsson och ÖBO.
På agendan stod både IT utbyggnaden och Örebromodellen.

© 2017 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

På agendan stod både IT utbyggnaden och Örebromodellen.

IT och bostäder.

Peter Eriksson (MP) är bostads och digitaliseringsminister och i sin roll som digitaliseringsminister så var fokus på utbyggandet av internet på landsbygden i fokus när han gästade Landshövding Maria Larsson på slottet.
Peter Eriksson berättade att de hade pratat om bredbandsutvecklingen i länet och vad Länsstyrelsen ser för problem med att kunna nå målet att 95 procent av befolkningen Sverige ska kunna vara uppkopplade till 2020.
Det betyder att det är en snabb utbyggnadstakt som krävs och Peter Eriksson sa att just nu så ligger arbetet i rätt takt och om den fortsätter så kommer målet att klaras.
- Det är en avgörande fråga för Sverige, vi vill vara bäst i välden på det här området och lyckas vi med det så kommer också många nya jobb at komma till Sverige, sa Peter Eriksson.

Alltid roligt med ministerbesök.

Landshövding Maria Larsson berättade att hon alltid tycker att det är roligt att få ministrar att besöka Örebro så att hon får en möjlighet till samtal och en möjlighet att framföra synpunkter från länet.
När det gäller fiberutbyggnaden i länet så har Länsstyrelsen framfört att de tror att det kommer att bli svårt att klara målet till 2020 och det största hindret är att utbyggnaden ligger inom landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen och det är ett väldigt krångligt och administrativt system vilket gör att Länsstyrelsen inte hinner med om de får veta att någon annan aktör ska lägga ned elledning i ett område som står på tur för en fiberutbyggnad så hinner de inte få fram det stöd som skulle göra att de kan lägga ner fiberrör samtidigt.
Länsstyrelsen fick inga löften från digitaliseringsministern men han skulle ta med sig frågan.
- Det tycker jag är samhällsekonomiskt slöseri att vi inte kan samordna oss med andra och då behöver vi ett kanalisationsstöd som gör att vi inte behöver administrera och ha så långa ansökningstider, sa Maria Larsson.

Örebromodellen.

Sverige måste bygga mer och alla kommuner måste bygga Peter Eriksson var i Örebro för att få höra om Örebromodellen och han ser sitt uppdrag främst som en spridare av hur kommuner kan arbeta dör att öka byggtakten, Örebro och några andra städer har varit väldigt duktiga på att få upp byggtakten och det vill Peter Eriksson sprida till kommuner som har svårare för att få igång byggandet.
Sprida informationen är viktig för att det finns kommuner som inte har byggt nytt på väldigt länge och med några exempel så kan Peter Eriksson visa dem att det inte är okej att sitta med armarna i kors och säga att det är svårt att fixa, kommunerna har ett stort ansvar.
- Örebro, Växjö och några till har varit ledande på att visa att det går att bygga om man gör det smart och man planerar och använder markresurser på ett smart sätt och detaljplanerna på ett bra sätt, sa Peter Eriksson.

Mycket på gång just nu.

Peter Eriksson berättade att det är många reformer och förslag på gång just nu från Regeringens sida när det gäller bostadsbygget.
Bland annat så ses hela regelverket över och förenklingar är på väg för att underlätta byggandet. I dagarna tar de också beslut om att förenkla byggandet i strandnära lägen för kommuner som har gott om stränder.
Den svåraste frågan framöver när det gäller byggandet det är faktiskt personal sa Peter Eriksson. Det blir en tuff uppgift att se till att det finns kompetent personal på alla viktiga poster både inom kommuner och Länsstyrelser men också inom byggindustrin.

Stockholm – Oslo viktig för framtida utveckling.

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Örebro Kommun, berättade att det viktigaste för hans del att få ta upp under ministermötet det var Oslo – Stockholmsarbetet, det är jätteviktigt för Örebros strategiska utveckling i framtiden och det är lika viktigt för hela Örebro län.
Kenneth Nilsson sa också att det är viktigt att visa att bostäder går det att bygga men också att fler har råd att bo i det nybyggda så därför är det viktigt att se över bostadsbidraget och hur man kan använda statliga medel för att hålla hyrorna nere.
- Personligen så ser jag gärna en översyn av bostadsbidragen för de har inte utvecklats på många år och vi måste ha stor respekt för att det kostar mycket att bygga och det blir ju inte billigare av att vi har högkonjunktur i byggandet just nu och i nästa skede så måste människor kunna bo i de bostäder som kostar mycket att bygga, sa Kenneth Nilsson.

Stockholm – Oslo.

Anna Johansson (S) är infrastrukturminister och frågan hon fick direkt var om järnvägssträckningen Stockholm – Oslo där Örebro vill få vara en del av, Anna Johansson kunde inte ge några svar när det gällde den frågan eftersom Regeringen inte kommer att fatta några sådana beslut förrän nästa år. När Regeringen ska besluta om framtida satsningarna så kommer det vara en lång lista från hela landet och därför kan hon inte säga något om hur det kommer att bli.
- Vi ska alldeles strax här ge Trafikverket i uppdrag att identifiera vilka projekt som ska prioriteras i nästa planperiod och Regeringen fastställer nationell plan våren 2018 och då finns det mängder med angelägna och viktiga projekt och objekt i alla möjliga delar av landet och de ska vägas mot varandra, sa Anna Johansson.

Infrastruktur är mycket om trafik av olika slag.

Anna Johansson berättade att just nu är det stort fokus på sociala villkor inom den tunga yrkestrafiken och taxiverksamhet där det finns stora problem med lönedumpningar och utnyttjande av arbetskraften, vilket snedvrider konkurrensen.
Det är just den snedvridna konkurrensen de vill komma åt så att företag inom både transport och taxi kan konkurrerar på lika villkor.
Det går framåt fast sakta, nu är det bland annat möjligt att lägga sanktionsavgifter direkt vid vägkanten och de har också möjlighet att klampa ett fordon idag, klampa betyder att fordonet inte kan köra vidare utan stannar kvar där det stannades.
- Åkerier och taxiföretag som betalar rätt löner och försäkringar, skatt och följer alla regler har väldigt svårt att klara sig i förhållande till andra företag och det är ett jätteviktigt område som vi fokuserar mycket på, sa Anna Johansson.

Intressant att höra om Örebromodellen.

Även om Anna Johansson inte har med bostadsbyggandet att göra som infrastrukturminister så sa hon att det var intressant att höra om Örebromodellen och hur Örebro har arbetat för att kunna bygga i så snabb takt och vad som behövs för att de ska kunna fortsätta i byggtakten som är idag.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar