×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-05-10  

Fredrik Reinfeldt talade på Universitetet.

Fredrik Reinfeldt talade på Universitetet.

På förmiddagen höll Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ett anförande för studenterna på Universitetet och intresset var stort, så pass stort att alla som ville inte fick plats inne i konsertsalen på Musikhögskolan.
Fredrik Reinfeldt var inbjuden av Utrikespolitiska föreningen på universitetet och de fick avsluta sitt år med Statsministern och rektor Jens Schollin höll inledningstal.

På förmiddagen höll Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ett anförande för studenterna på Universitetet och intresset var stort, så pass stort att alla som ville inte fick plats inne i konsertsalen på Musikhögskolan.
Fredrik Reinfeldt var inbjuden av Utrikespolitiska föreningen på universitetet och de fick avsluta sitt år med Statsministern och rektor Jens Schollin höll inledningstal.

Utrikespolitiska föreningen är viktig.

Jens Schollin sa bland annat i sitt inledningstal att det var ett stort tryck på det här anförandet från Fredrik Reinfeldt och alla som ville fick inte plats men det visar att Örebro universitet är precis som ett universitet ska vara, en mötesplats, en smältdegel där studenter tar egna initiativ och just Utrikespolitiska föreningen är en väldigt aktiv förening som har lyckats locka väldigt bra föreläsare till universitetet.
Deltagarna från Utrikespolitiska föreningen fick också säga några ord innan det var dags för Statsministern och Johan Helsing Inledde med att tacka rektor Jens Schollin för hans vackra ord om föreningen och han passade på att tacka alla i föreningen och alla besökare för året som varit.

EU-dagen den 9 maj.

Fredrik Reinfeldt inledde sitt anförande med att säga att det var roligt att vara på Örebro universitet och att den här dagen, 9 maj, EU dagen är viktig, den firas för att det var det här datumet som bevarar minnet av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden.
- Det är också en spännande vår eftersom den utmanar mycket av den Europatanke som vi har försökt bygga ihop Europa med, inte minst med det ryska aggressiva beteendet i Ukraina, sa Fredrik Reinfeldt i sin inledning.

100 år sedan första världskriget startade.

Fredrik Reinfeldt talade om att det i år är 100 år sedan första världskriget startade och att det intressanta är egentligen att synen på krig har förändrats, för 100 år sedan så var synen att krig skapar ordning och att när vi går ut i krig så är det snabbt över, första världskrigets start är intressant att titta på hur den skyldige Serbiske nationalisten blev behandlad.
Han blev inte behandlad som individ utan han blev representant för en hel stat, kriget startade för att Österrike - Ungern ställde krav på Serbien för vad en person hade gjort och när konflikten förvärrades så hade andra länder tagit ställning och snart var ett världskrig ett faktum.
- Man måste analysera och förstå grunderna för krig, låt mig också säga att denna vår är det 200 år sedan som Sverige var involverat i , förmodligen, sitt sista krig.

200 år sedan Sveriges senaste krig.

På frågan vem det var Sverige krigade mot så blev det först tyst en stund innan det hördes ett svagt Norge och Fredrik Reinfeldt fortsatte då med att säga att det är fascinerande att de flesta faktiskt inte vet vem Sverige var i krig med för 200 år sedan.
- Det är ju inte så konstigt, det finns ju rätt få släktingar att ställa frågor till, bara så ni förstår hur ovanliga vi är, hur ovanliga vi är i världen, hur ovanliga vi är i Europa, ett folk och ett land där vi knappt minns våra krig, där vi inte minns de vi krigat emot och när vi hör vem vi har krigat emot, sa Fredrik Reinfeldt.

Oftast grannar som krigar.

Fredrik Reinfeldt sa i sitt tal att vi i Sverige har under våra 200 år med fred fått möjlighet att bygga någonting väldigt bra och när fred en gång är etablerat då börjar ett land fungera mycket bättre och vi har kunnat bygga demokrati och skapa en utveckling och innovationer som har lett till välstånd och välfärd.
Länder som i närtid har haft krig har haft mycket svårare att göra den här resan och krig förstör allt, det bryter ner människor och det skapar revor i folksjälen som är otroligt svåra att komma åt, människor har en förmåga att minnas krig och ha det som utgångspunkt och väldigt ofta för att politiskt resonera och det ser vi också i vår nutid.
Budskapet är att vi är bara trygga om vi står bredvid den som är vår exakta kopia, om du har en annan gud, annan etnicitet och pratar ett annat språk då är du inte vi, då är du dom och mot dom måste man ha skydd, så har den här kontinenten ägnat sig åt att dela upp människor.
Det är just det som Vladimir Putin talar om just nu i Europa.
- Han har fått den Ryska Dumans tillåtelse att agera på en princip som står i strid med all internationell rätt och alla de strukturer vi har byggt upp för att skapa säkerhet i Europa, han har alltså rätt att militärt intervenera in i ett land där nån räcker upp handen och säger, jag pratar ryska och känner mig hotad, eller låt oss vara ärliga, fabricerar att nån säger, jag känner mig hotad, sa Fredrik Reinfeldt.

EU är inte perfekt.

Det är inte bara Vladimir Putin som vill dela upp människor i vi och dom den tendensen finns även här i Sverige och den sortens tänkande har bara lett till att konflikter växer.
Europeiska samarbetet kan i sina bästa stunder vara kraften som står emot den växande vi och dom tänket i Europa, EU är inte alltid perfekt men det är en kraft som står för ett annat tänkande än vi och dom, EU har tagit bort murar och öppnat upp gränser i Europa och gett människor individuella rättigheter och minskat det kollektiva och EU har skapat samhörighet.
- Det är en ideologisk kamp i vår tid och hur den går kommer att avgöra vilket Europa ni lever i, vi kanske inte upplever det lika påfallande nära här i Sverige, men det är exakt samma diskussion, jag tycker att det är obegripligt att vi inte kan vår historia bättre, att vi inte är tydligare med vad vi behöver lägga bakom oss och inte fastnar i igen, därför spelar det väldigt stor roll för mig att både rösta och vara aktiv både i det val vi har nu den 25 maj, sa Fredrik Reinfeldt.

Fortsatt arbetslinje i Sverige.

Fredrik Reinfeldt talade inte bara om Europafrågor utan han avslutade med Svenska frågor och han var tydlig med att arbetslinjen fortsätter.
Den satsning som den sittande regeringen har gjort för att få ut människor i jobb fortsätter och Fredrik Reinfeldt berättade om när han träffar arbetsgivare som säger att de söker folk men har svårt att hitta rätt personer och när Fredrik Reinfeldt frågar om de inte fått hjälp av Arbetsförmedlingen så blir svaret att jo de skickar hit folk men inte de vi vill ha.
- Som de ofta beskriver det, vi letar ju efter erfarna medarbetare, gärna i 25-års åldern och de har examina, kanske flytande på en två tre språk och ja rätt begränsade löneanspråk, ser mer jobbet som en del av en ideell insats för mänskligheten, ja, dom tenderar att få jobb, så att säga, nu har vi bara frågan om resten, sa Fredrik Reinfeldt.

Fortsatta förändringar av skolan.

Fredrik Reinfeldt pratade också lite om vad den sittande regeringen vill göra med Svenska skolan och just nu håller de på att förbereda för stora förändringar, grundskolan ska bli 10-årig och det blir ett år till i lågstadiet, vilket gör att skolan kommer att starta när man är sex år gammal inte sju.
Speciallärarutbildningen är tillbaka och speciallärarnas kompetens är just elever med inlärningssvårigheter av olika slag.
- Det var extremt olyckligt när Sverige tog beslutet för några år sedan att stänga ner speciallärarutbildningen, vilket gör att de speciallärare vi har i Sverige, de flesta är i sextioårsåldern, men nu har vi återöppnat speciallärarutbildningen, sa Fredrik Reinfeldt.

Frågestund.

Efter Fredrik Reinfeldts anförande så var det en stund för frågor och det blev varierade frågor, pensioner, skola, lärare och en hel del annat med ett av de längsta svaren var frågan om miljöhoten. Det svåra dilemmat med skolan är att få fler lärare inom de naturvetenskapliga ämnena, lärarutbildningen har fått fler sökanden nu och det visar en positiv trend men NO ämnena är ett problem, för gymnasieskolan kommer det att finnas NO lärare, det är svårare med lärare till högstadiet.
På frågan om klimathotet var Fredrik Reinfeldt tydlig med att Sverige och EU gör mycket för att arbeta för att få ner utsläppen och Sverige ligger i framkant, vi är ett av bara några få länder som har en skatt på CO2 utsläpp, en sådan skatt är väldigt ovanlig och Sverige har den högsta skatten för utsläpp, men den skatten har gjort att utsläppen har minskat.
I december ska nästa stormöte om klimatmål hållas och då ska världens länder återigen försöka komma överens om ny klimatmål men på flera håll i världen går utvecklingen bakåt, länder annonsera att de tänker överge sina klimatmål istället för att skärpa dem, så Sverige och EU ligger bra till, däremot kan inte vi lösa problemet på egen hand.
- Jag tänker inte köpa det här att vi ska skämmas, vi ska snarare visa att vi har använt styrmedlen, att vi tar detta på allvar, sa Fredrik Reinfeldt.

Utanförskapet är allvarligt.

En av de sista frågorna till Fredrik Reinfeldt var hur man ska bemöta Sverigedemokraternas argument om att invandrare kostar Sverige mycket pengar och svaret blev att Sverige står öppet mot omvärlden och vi har den mest liberala politiken att ta emot människor från andra delar av världen.
Sverige försöker vara en smältdegel där olikheter är bra, men det finns element i samhället som protesterar och inte tycker att det är bra.
- Merparten av oss håller med om detta, sen har vi en del aggressiva element som försöker ifrågasätta detta och som är väldigt högljudda, men vi ska inte ge vika, vi ska inte låta dem styra om den svenska verkligheten och låta deras beskrivning gälla, för de har fel, sa Fredrik Reinfeldt.

Ekonomi i balans en av EU:s stora utmaningar.

Vi fick en kort intervju med Fredrik Reinfeldt efter hans tal och på frågan vilka som är EU:s största utmaningar så blev svaret att det är en balans i ekonomin, EU präglas fortfarande av den ekonomiska krisen.
En annan utmaning är den säkerhetspolitiska, det finns krafter som utmanar EU samarbetet och vill ha nationalism och vi och dom tänkande, det är krafter vi måste stå upp emot.
Jag frågade också vilken publikfråga som var svårast och då blev svaret att han delar inte vad som är svårt men det är klart att frågor om integration och känslan av diskriminering i Sverige tar jag på mycket stort allvar därför att jag vet att detta förekommer, men jag redogjorde också för att vad jag tycker att man kan göra och att det i en del fall är väldigt svårt att komma åt det och att det är viktigt att vi får upp det i samhällsdebatten.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar