×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-05-07  

Paneldebatt om EU.

Paneldebatt om EU.

Under tisdagskvällen fylldes Betelkyrkan av besökare som ville lyssna på en EU debatt.
Med på debatten var det flera av rikspolitikerna som kandiderar till EU parlamentet och flera av våra lokala kandidater, deltagarna var Lars Adaktusson (KD), Cecilia Wikström (FP), Fredrick Federley (C), Julia Kronlid (SD), Eva-Lena Jansson (S), Peter Eriksson (MP), Mia Sydow Mölleby (V) och Lotta Olsson (M).

© 2014 Johan Gullberg - knytpunkt.com
1 Klickbar bild.

Under tisdagskvällen fylldes Betelkyrkan av besökare som ville lyssna på en EU debatt.
Med på debatten var det flera av rikspolitikerna som kandiderar till EU parlamentet och flera av våra lokala kandidater, deltagarna var Lars Adaktusson KD, Cecilia Wikström FP, Fredrick Federley C, Julia Kronlid SD, Eva-Lena Jansson S, Peter Eriksson MP, Mia Sydow Mölleby V och Lotta Olsson M.

Olika frågor till olika politiker.

Per Danielsson var debattledare under kvällen och han startade med att ställa en ja eller nej fråga, medborgare i både Sverige och Europa har delade meningar om EU, behöver vi Europa Unionen? Det var två av deltagarna som svarade nej, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Efter skyltuppräckningen fick alla deltagare en kost stund på sig att förklara sitt svar och först ut var Mia Sydow Mölleby för Vänsterpartiet som bland annat sa att vi behöver ett bra samarbete mellan olika länder vi behöver ett bra samarbete med många fler länder än bara de i EU.
- EU som konstruktion tycker inte vi är något bra för den är inte demokratisk och den har en grundlagd rätt för företagarna att flytta personal, folk, tjänster, pengar, alltså marknaden ska styra och det är med i grundreglerna och det tycker vi är en politiska fråga som ska beslutas i olika länder som gärna får samarbeta väldigt mycket med varandra, sa Mia Sydow Mölleby.

EU behöver oss mer än vad vi behöver dem.

Julia Kronlid svarade också nej på frågan och hennes svar var att det verkar som att EU behöver oss mer än vi behöver dom och att vi behöver ett gott samarbete i Europa men hon vill inte ha den överstatliga EU formen som finns idag.
- Vi betalar till EU 37 miljarder kronor och av det får vi tillbaka bara 11 miljarder, de här pengarna hade här i Sverige, till exempel kunnat anställa 10 000 lärare, 5000 vårdplatser eller 18 000 äldreomsorgsplatser, det vi inte behöver är det överstatliga EU, det som har rätt att fatta beslut som vi i Sverige är tvingade att följa, sa Julia Kronlid.

Vi behöver Europa.

Lotta Olsson svarade att vi behöver varandra inom Europa och mer än hälften av Sveriges bruttonationalprodukt handlar om handel då främst med andra Europeiska länder.
- Att vi handlar med varandra sprider rikedom och ju mer vi kapslar in oss sprider vi fattigdom egentligen, dessutom har världen blivit större vad det gäller utbildning, vi kan utbilda oss i Madrid och så kan man jobba i Stockholm och det här är bra för oss och det gör också att kunskapsnivån i världen ökar, dessutom håller vi sams när vi är beroende av varandra och ser att vi tjänar på det, sa Lotta Olsson.

Inte en av de varmaste EU anhängarna.

Eva-Lena Jansson svarade att hon inte tillhör en av de varmaste EU anhängarna men hon är övertygad om att vi behöver vara med i EU för att kunna påverka besluten som fattas.
- Jens Stoltenberg, en partikamrat från Norge som beskrev hur Norge, som är anknutna till EU via avtal, aldrig kan vara med och påverka mer än att han åker till oss och försöker vara med och diskutera med oss och få svenskarna att tycka saker som är viktiga för Norge, sa Eva-Lena Jansson.

Finns stora problem.

Peter Eriksson svarade att han tycker att det finns stora problem kring många frågor, bland annat demokrati och det finns mycket som behöver ändras för att EU ska bli bra, men samarbete behövs.
- Vi behöver samarbete och EU representerar det samarbete som vi har idag, nu idag är det en väldigt stor del av Europas länder som är med i det här samarbetet och ska vi klara av de stora ödesfrågorna i vår tid så finns det inte tid att vänta på att det ska hända någon ting annat och någon annan gång utan vi måste faktiskt använda den verklighet som finns idag och utnyttja de möjligheter för att göra det så bra som möjligt, sa Peter Eriksson.

Demokratins krona.

Fredrick Federley svarade att EU är demokratins krona att så många länder har kunnat sluta sig samman och fatta gemensamma beslut, Europas historia är annars mer krigisk.
- Det finns också konkreta politiska sakfrågor, ska vi ro iland ett klimatavtal med bindande nivåer för hur mycket vi ska ha förnyelsebar energi och så vidare så måste vi göra det gemensamt i EU, Sverige räcker inte till även om vi ska gå före, det handlar om handel, det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om migrationspolitik, detta ror vi inte i hamn själva utan här måste vi samarbeta tillsammans och det gör vi bäst i EU, sa Fredrick Federley.

Europa och Sverige en del av en global värld.

Cecilia Wikström sa bland annat att Sverige och EU är bara en liten del av välden och om vi ska kunna vara med och göra avtryck så behöver vi varandra för att bli en stor röst ute i välden.
- Vi behöver EU samarbetet därför att vi lever i en globaliserad tid, hela EU med våra 28 medlemsländer och 508 miljoner medborgare, vi är i världen bara 7 procent och Sverige är i världen i en globaliserad tid 0,02 procent av världens befolkning och då kan man tänka, vad ska vi göra för avtryck, hur ska vi kunna vara behjälpliga i utvecklingsländer, hur ska vi kunna tala för mänskliga rättigheter, för fred och frihet på egen hand, sa Cecilia Wikström.

Kriget i Bosnien påverkade mycket.

Lars Adaktusson svarade att han har över 30 års erfarenhet från journalistiken och något som han blev starkt påverkad av var kriget i Bosnien där han fick se hur ett samhälle förföll och han fick se mänskligt lidande som var i stort sett obeskrivligt.
- Jag tror att ur de här upplevelserna så präglades jag i hög utsträckning i min syn på Europa, jag såg under de här åren var avsaknaden av samarbete, avsaknaden av försoning mellan länder kan leda till och jag tror att i det perspektivet och i den tid som vi lever i nu är det viktigt att påminna om just det här perspektivet, att inte ta freden, inte ta stabiliteten och säkerheten i vår del av världen för given, det som ände på Balkan och det som hände under de där åren i Bosnien är mindre än 20 år sedan, för freden, för stabiliteten och för mänskliga rättigheter så behöver vi EU, vi behöver inte bara EU vi är beroende av det Europeiska samarbetet, sa Lars Adaktusson.

Flera olika ämnen.

Frågorna som ställdes till de olika paneldeltagarna sträckte sig över stora områden och det hade varit mer intressant om alla fått svara eftersom man då enklare kunde jämföra de olika partiernas åsikter.
Peter Eriksson (MP) fick frågan hur man ska förmå Rumänien att ta emot hjälp för att förbättra Romernas situation i landet och svaret blev att EU behöver vara tydliga med att alla länder i Europa måste respektera mänskliga rättigheter och att en av hörnstenarna i samarbetet är respekt för mänskliga rättigheter och europakonventionen, det finns pengar som är till för att hjälpa Romerna få bättre levnadsvillkor, men pengarna når ofta inte fram och då kan det behövas sanktioner.
Peter Eriksson sa att EU kan behöva vara lite tuffare och det kan behövas fler verktyg för att få fler möjligheter.
- Det måste Europeiska Unionen driva på jämt emot Rumänien genom att ha både morötter och piska , sa Peter Eriksson.

Frihandelsavtal med USA.

Mia Sydow Mölleby (V) fick frågan om frihandelsavtal bara ska gälla europeiska länder och vilka faror finns det med att utveckla frihandelsavtal med USA och svaret blev att det just nu pågår diskussioner om ett frihandelsavtal med USA och det innehåller flera allvarliga delar enligt Vänsterpartiet, bland annat den del där Amerikanska företag ska kunna stämma länder som försämrar företagens möjlighet till vinst på insatt kapital genom lagförändringar, men i övrigt har hon inga direkta åsikter om frihandelsavtal.
- I det här avtalet som man nu diskuterar nu finns det ju en del som faktiskt innebär att man öppnar upp för företag att faktiskt kunna stämma länder, om länderna stiftar lagar som går emot deras möjligheter att göra vinst på deras insatta kapital, sa Mia Sydow Mölleby.

Eva-Lena Jansson (S) lämnade en kommentar om frihandelsavtalet med USA och det var att just den paragrafen där företag skulle ha möjlighet att stämma länder är inte aktuell.
- Man har sagt till USA att amerikanska företag kommer inte kunna vara med och påverka europeisk lagstiftning på något annat sätt än vad Europeiska företag kan göra, sa Eva - Lena Jansson.

Kortaste svaret.

Lotta Olsson (M) var den av deltagarna som fick största applåden för sitt väldigt kortfattade svar på frågan om hon vill stänga det franska kontoret för att sluta med pendlingen mellan Strasbourg och Bryssel, svaret blev bara ett kraftfullt JA.

Mänskliga rättigheter.

Julia Kronlid (SD) fick frågan hur Sverigedemokraterna ska arbeta mot främlingsfientlighet, antisemitism och andra brott mot mänskliga rättigheter och svaret blev att när det gäller antisemitism så vill de dra in stödet till den Palestinska myndigheten som inte erkänner staten Israel, annars så är det att EU måste vara väldigt tydliga när andra länder närmar sig EU för ett eventuellt medlemskap.
Frågan till Julia Kronlid genererade många kommentarer bland annat om Sverigedemokraternas samarbete med Marie Le Pen partiledare för det högerextremistiska Front Nationale och Julia Kronlid svarade att Sverigedemokraterna har inte något samarbete med Front Nationale.
Sverigedemokraterna har inte beslutat vilka partier de vill samarbeta med i EU utan de håller på och samlar information om de olika partierna som finns.
- Vi har inte slutit någon överenskommelse med Marie Le Pen och jag vet inte varifrån det är, om det är ett uttalande som Marie Le Pen gjort är det i så fall från hennes sida, sa Julia Kronlid.

Jordbrukspolitiken behöver ligga på EU.

Fredrick Federley ( C) fick frågan hur han vill arbeta för att enskilda länders matproduktion slås ut för att andra länder fuskar och svaret blev att det finns regler som borde gälla men som inte verkar göra det fullt ut, Danmark kuperar till exempel grisar fortfarande trots att det inte är tillåtet sedan 2002 men följs inte, det är nästan bara Sverige som följer grisdirektivet full ut.
- Om unionen har gemensamma regler så måste effekten vara fullt ut gällande, viten måste gälla , kontroller måste gälla, sa Frederick Federley.
Frederick Federley vill inte att jordbrukspolitiken ska tillbaka till de enskilda länderna eftersom att till exempel Frankrike kommer då att ge ett väldigt stort stöd till sina bönder, vilket Sverige inte kommer att göra och resultatet av det blir att Sveriges marknad översvämmas av billiga Franska produkter.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar