×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-04-30  

Många förändringar i Vivalla i den fördjupade översiktsplan.

Många förändringar i Vivalla i den fördjupade översiktsplan.

Under tisdagskvällen hade Örebro Kommun arrangerat ett samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen.
De personer som kom på mötet fick en presentation i stora drag av översiktsplanen och sedan fick de sätta sig i smågrupper och diskutera de olika områdena i översiktsplanen.

Under tisdagskvällen hade Örebro Kommun arrangerat ett samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen.
De personer som kom på mötet fick en presentation i stora drag av översiktsplanen och sedan fick de sätta sig i smågrupper och diskutera de olika områdena i översiktsplanen.

Trafik en stor fråga.

I den fördjupade översiktsplanen finns det förslag på att öppna upp både bilvägar och att göra om busslinjesträckningen så att de går inne i området och det var just de frågorna som diskuterades mest under kvällen.
Idag finns det problem med att människor kör bil inne i området fast det inte är tillåtet och de som var med på mötet vill inte se att det blir tillåtet på någon av vägarna inne i området eftersom det då inte kommer att kännas tryggt för barn och äldre.
I översiktsplanen finns det också nya broar över motorvägen, några olika lösningar finns presenterade, bland annat en ny bro mellan Lars Wivallius väg i Baronbackarna och Vivalla.

Inga bussar genom området.

Samma sak med busslinjer, det finns flera olika förslag på ny linjesträckning för bussen det första är att den kör in på Krönikegatan och sedan ner till Poesigatan förbi Vivalla centrum, andra förslaget är att bussen svänger in på Lyrikgatan för att sedan åka förbi centrum och ner Poesigatan, sista förslaget är att de breddar gång och cykelbanan mitt i Vivalla och gör en bussgata, det sista förslaget är att bussarna svänger höger efter Vivalla centrum och kör Vivallaringen runt, men då krävs en egen linje till Lundby eftersom det skulle ta lång tid att köra runt hela området., inget av de förslagen fick godkänt av de som var med på Kulturarenan.
Ett förslag som kom fram var att kan inte två v linjerna dela på sig så att ena svänger höger efter Vivalla centrum och rundar Vivallaringen för att fler ska få närmre till en busshållplats.
Synpunkter fanns det flera på buss och biltrafik och en av dem var att gör ni en bussväg så kommer bilarna också att använda den och därför vill vi inte ha bussgata i området.

Tryggare utan tunnlar.

En fråga som dök upp utan att den blivit presenterad var tunnlarna mellan Vivalla och Nya Hjärsta eller Hjärstaskogen och förslaget var att tunnlarna behöver ses över och helst tas bort helt, vilket det föreslås i den fördjupade översiktsplanen, tanken är att få Vivallaringen att bli en mindre väg och då passa på att ta bort tunnlarna som idag får många att känna sig otrygga.
En annan tanke var att koordinera skötseln av grönområden bättre mellan ÖBO och Kommunen. Utveckla Vivallakullen mottogs positivt och en deltagare berättade att kullen idag används flitigt att Hjärstabor men om den öppnas upp mer åt Vivalla hållet så skulle säkert fler från Vivalla använda den också, både sommar och vinter.
Förslaget om att bygga en skola till i kanten på Hjärstaskogen var inte heller omtyckt med motiveringen att det känns otryggt om barnen måste passera Vivallaringen för att komma till skolan och att Hjärstaskogen är viktig att bevara.
Mer parkmark efterlystes, det finns många barnfamiljer i Vivalla och det behövs mer grönytor gärna då en park, förslaget var liknande Stadsparken där familjer kan vara.

Bevara namnet Ökna.

Efter mötet fick vi en intervju med Elisabet Norlinder som sa att det är viktigt att namnet Ökna inte glöms bort, tidigare fanns ju Ökna skolan men när den försvann så blev det bara Öknaskogen kvar och den kallas ofta för Lundbyskogen och Elisabet Norlinder sa att detaljplanen är välgjord och detaljerad, men hon saknar hänvisningar till Öknaby, stenåldern finns det hänvisningar till men Ökna är bortglömt.
Elisabet Norlinder är uppvuxen i Ökna och det enda överlevande husen som finns kvar var hennes farfars och det tror hon används som förskola idag, det ska finnas några villor kvar också eftersom de var nybyggda när projekteringen för Vivalla startade
Elisabet Norlinder sa att hon tycker att Ökna ska få ta lite mer plats i översiktsplanen, kanske genom att namnge vägar eller parker eller liknande efter de som hade gårdarna som utgjorde Ökna, ett konkret förslag var att byta namn på Vivallaparken till Öknaparken eftersom parken ligger där Ökna en gång låg och den platsen hade inget med Vivalla gård att göra.
Elisabet Norlinder bor idag i Vivalla och hon sa att hon tycker att Vivalla är ett fint område.

Många intressanta förslag.

Vi fick en intervju med Hannah Ljung (C ) 1:de vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.
Hannah Ljung sa att hon tyckte att mötet gått bra och att de hade fått många synpunkter och det var ju just det de ville ha.
- De som känner området och har erfarenhet och vet vad man ska peka på, titta på parker till exempel, parker för små barn och parker för stora barn.

Mer diskussioner om bussar.

Hannah Ljung berättade att de hade räknat med att bussarna skulle komma upp som ämne och hon ser gärna att det blir mer prat i den frågan eftersom den är så viktig, kommunen kan komma med förslag men de måste också lyssna på synpunkterna som kommer.
Busslinjer och biltrafik är viktiga frågor och Kommunen kan komma med förslag men de måste höra synpunkterna för att hitta något som passar de flesta och för att veta om de kanske behöver tänka i helt nya banor när det gäller busslinjerna och det som är viktigt är att fler ska få nära till en busshållplats.

En viktig fråga.

2009 var det en folkomröstning i Vivalla om en ändrad dragning av busslinjen och jag passade på att fråga Hannah Ljung om den folkomröstningen inte gäller längre, svaret blev att den gäller men det finns en problematik idag med att många åker igenom området med bil fast det inte är tillåtet och Hanna Ljung vill ut med frågan om det ska finnas möjlighet att köra bil genom området på vissa platser eller om Vivalla ska vara bilfritt som det var tänkt inne i området.
Bussåkandet är också stort i Vivalla och många påpekar att de har långt till en busshållplats och det är ett problem.
På frågan om de har planer på en ny folkomröstning blev svaret.
- Det har vi inte gjort, utan vi kan väl snarare säga att det här dialogarbetet och det här samrådet kommer bli, blir en folkomröstning.
Hanna Ljung sa också att det finns många staka röster för att inte släppa in bussar i området, men de som vill ha in bussarna måste också få säga vad de tycker.
Det kan ju också bli en uppmaning till kommunen att hitta andra sätt att öka tillgängligheten till bussen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar