×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-04-22  

Kulturkluster med kvarterskänsla.

Kulturkluster med kvarterskänsla.

Idag avslöjade Örebro kommun vilken arkitektbyrå som vann tävlingen om det nya kulturkvarteret som planeras vid Konserthuset.
Tre arkitektfirmor gick vidare till finalen och det var tre väldigt olika förslag som presenterades för juryn och till slut utsåg de förslaget från Wingårdhs arkitektbyrå som vinnare och det betyder att det inte blir ett nytt hus efter Svartån utan flera.

Idag avslöjade Örebro kommun vilken arkitektbyrå som vann tävlingen om det nya kulturkvarteret som planeras vid Konserthuset.
Tre arkitektfirmor gick vidare till finalen och det var tre väldigt olika förslag som presenterades för juryn och till slut utsåg de förslaget från Wingårdhs arkitektbyrå som vinnare och det betyder att det inte blir ett nytt hus efter Svartån utan flera.

Många stora verksamheter liten yta.

I Kulturkvarteret ska det rymmas många olika saker, bland annat stadsbiblioteket och Kulturskolan och eftersom tomten inte är jättestor blir utrymmena staplade på varandra och de tre olika förslagen hade helt olika lösningar, den enda gemensamma nämnaren var just att de byggde på höjden.
Kulturkluster som vann löste uppgiften med att placera in tre nya hus på platsen och möjlighet att förena de nya husen med de gamla.
Genom att förena Konserthuset med de nya husen så får Konserthuset möjlighet till en extra scen eftersom det planeras in en allaktivitetsscen i de nya husen.

Juryns motivering.

Tävlingsförslaget Kulturkluster visar på ett mycket övertygande sätt hur en ny byggnad kan bidra till att skapa Örebros kulturkvarter. Kulturkluster blir en länk mellan Konserthuset och f.d. Riksbanken, samtidigt som byggnaden har en stark egen identitet och visar hög arkitektonisk klass.
Närheten mellan byggnaderna stärker de framtida verksamheternas koppling till varandra. Entreplatsens intima skala och tydliga form ger en känsla av att befinna sig mitt i ett kvarter.
Tävlingsförslaget bryter ner det stora lokalprogrammet i mindre byggnadsdelar som hanterats som klossar. "Klossarna" kan byta storlek och plats, nya kan läggas till, andra tas bort, utan att konceptet förloras. Det är ett av förslagets styrkor. Förslagsställaren har på detta sätt, skickligt och inlevelsefullt, presenterat en struktur som kan tåla prövningar och nya förutsättningar under den framtida processen.
Genom uppdelningen i tydliga byggnadsvolymer kan alla verksamheter få utblickar och naturligt ljus. Utifrån blir verksamheterna synliga och en spännande del av stadsbilden.
Kulturbyggnadens gestaltningskoncept samspelar på ett förtjänstfullt sett med förslaget för Konserthusets nya tillägg på taket och på entresidan.
Kulturkluster visar ett småskaligt förhållningssätt i att hantera ett omfattande lokalprogram, men framstår samtidigt som ett storslaget arkitekturprojekt.

En lek med klossar.

Vi fick en intervju med Christer Wilen, kommuncontoller, och han berättade att de valde Wingårdhs förslag eftersom det var bäst anpassat till omgivningen genom att vara transparent och att förslaget bygger på klossar, det ger en möjlighet att lyfta bort eller lägga till saker allt eftersom arbetet går vidare en arkitekturen fungerar ändå.
Christer Wilen sa att han tror att de ändringar som kommer att göras kommer hålla sig till insidan av husen och de färdiga husen kommer att bli som arkitekterna har tänkt.
I huset ska det finnas bibliotek, kulturskola och något nytt som kallas multiscen, berättade Christer Wilen, en black box med plats för 300 - 350 sittande gäster och det kommer att finnas restaurang och/eller cafe verksamhet längs Svartån.
Eventuellt kommer det också att bli bostäder och Christer Wilen berättade att han tycker att bostäderna är viktiga eftersom kommunen växer ordentlig så behövs det fler bostäder.

Långt ifrån färdiga planer.

Rasmus Persson (C) berättade att arbetet med kulturklustret är lång ifrån färdigt eftersom det behövs ekonomiska kalkyler och förutsättningar för bygget, men Rasmus Persson sa också att det är kul att arbetet har kommit så här långt.
Rasmus Persson sa att det han tyckte var bäst med det vinnande förslaget var att det blir ett kvarter som går in i det redan befintliga i området efter Svartån och att de samtidigt får plats med alla verksamheter som Örebro kommun ville få plats med.
Jag passade på att fråga hur det blir med parkeringsmöjligheter nu när en parkering försvinner och Rasmus Persson svarade att det kommer att byggas parkeringar beroende på hur många boende man räknar med i huset och att det är en av Örebros bästa centrala tomter där ska det inte vara en parkeringsplats och Svartån blir mer attraktiv när parkeringen försvinner.
- Samtidigt så är inte detta en plats som vi ska ha parkeringar på, det är en av de mest centrala lägen vi har och en av de mest finaste lägen vi har längs med Svartån, längs med Östra Bangatan, inte sjutton ska vi ha parkeringar där, sa Rasmus Persson.

Kultur lockar arkitekter.

Gert Wingård berättade att kultur lockar arkitekter därför att de tror att de verkar i kultur Sverige och sen är kultur kul, utan att betala kan människor få komma och lära sig något eller bara interagera och umgås med varandra och Gert Wingård sa att han tror att byggnader kan hjälpa till i mötet mellan människor, så byggnader blir extra viktiga i sådana sammanhang och därför är kulturbyggnader extra roliga att rita.
Gert Wingårdh berättade att de tänkte att det var ett stort program och om hela tomten användes skulle det krävas tre våningar och när de hade gröpt ur lite bitar så blev det fyra våningar och utmaningen var att lösa det på ett bra sätt.

Befintliga hus är viktiga.

Gert Wingårdh berättade att de befintliga husen, Riksbankshuset som togs emot väldigt väl i arkitektkretsar när det stod färdigt på 1980-talet och Konserthuset som är omsorgsfullt utformat och säkert har en speciell plats i många Örebroares hjärtan inte försvinner när det kommer ett nytt hus som inte tar över för mycket för de redan befintliga och deras tanke blev att bryta ner det nya huset i klotsar och även om det inte var helt enkelt att lösa hur klotsarna skulle placeras så lyckades de till slut och då blev de säkra på att de hade rätt ide.
Klotsar har flera fördelar, att bygga fyrkantiga lådor är billigt och att bygga en serie med fyrkantiga lådor ger möjligheter att skapa spännande utrymmen mellan lådorna och de utrymmena kommer att bli torg och platser.
En fördel till var att de fick möjlighet att leda besökarna in till entren på huset på ett bra sätt.

Svartån är en favorit.

Gert Wingårdh berättade att han jämt har gillat Svartån i Örebro och att han har dragits till slottet just för vattnets skull, när de var och tittade på platsen för Kulturkvarteret så blev det kärlek direkt med de stora träden som står utefter vattnet och funkis husen som är på andra sidan ån.
En fördel med Kulturklustren är att de är lite mot norr där de ligger mot Svartån och det gör att det kommer att bli mycket glasfasader på den sidan av husen och restaurangen och en del andra verksamheter kommer att vara mot ån och det kommer att finnas både en balkong uppe i träden och en plattform i vattnet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar