×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-03-14  

Manifestation mot politiskt våld.

Manifestation mot politiskt våld.

På torsdagskvällen var det en manifestation mot politiskt våld på Stortorget i Örebro och den här gången var alla partier från Kommunstyrelsen i Örebro representerade och en representant från varje parti sa några korta ord.

Sammandrag:

Se hela talen.

På torsdagskvällen var det en manifestation mot politiskt våld på Stortorget i Örebro och den här gången var alla partier från Kommunstyrelsen i Örebro representerade och en representant från varje parti sa några korta ord.

Starkt fördömande av politiskt våld.

Trots att alla politiska partiers olika ideologier så var det ett starkt fördömande av det politiska våld som just nu har inträffat i landet och de var av åsikten att allt politiskt våld är oacceptabelt oavsett från vilken sida, höger eller vänster det kommer ifrån.
Den här manifestationen var arrangerad av Vänsterpartiet och deras politiska sekreterare Åsa Wilson var konferencier och det var Åsa Wilson som hälsade alla välkomna och berättade att manifestationen var med tanke på det som hände i Kärrtorp och nu senast i Malmö.

Demokratin är viktig.

Helena Wilhelmsson ( C) var förste talare och hon berättade hur hon som barn gick med i föreningen Vi Unga och som tioåring blev hon ordförande för föreningen och med hjälp av de äldre ungdomarna och vuxna fick hon lära sig att lyssna in och att driva frågor och fatta beslut så att alla blev nöjda och Helena Wilhelmsson sa att det var den bästa demokratiskola hon kunde få och när hon sedan blev vuxen och slutade i föreningen så var inte steget långt till politiken, viljan och drivkraften till förändring finns kvar.
- Det självklara i att få vara med och diskutera, uttrycka sin åsikt och vara med och förändra, om någon skulle misstycka, eller hota mig för att jag vill det, det är obegripligt för mig, det finns inte i min värld, sa Helena Wilhelmsson.

Stå inte passiva och titta på.

Hans Holberg (V) gav ett känslosamt tal och han var den som fick mest respons från publiken när han talade om nazisternas framfart i Tyskland före andra världskriget och att nynazismens framfart i Europa och i Sverige är något som angår alla, ingen kan säga att jag visste inte eller det rör inte mig.
Våld är jämt fel och våld föder våld oavsett vilken sida som står för våldet så är det fel sa Hans Holberg i sitt tal.
- 1920-talets nazister fick hålla på för länge, det var inte de gastande slagskämparna i SA eller de svartklädda mördarna i SS som gjorde världskriget möjligt, det var alla tyskar, sarländare, österrikare och sovjettyskar som stod och tittade på, som skrek sig heil och som inte protesterade, sa Hans Holberg.

Se människan.

Lennart Bondeson (KD) talade om vikten av att se hela människan och att alla människor har ett människovärde som är okränkbart.
Alla människor är unika och att alla människor har mänskliga rättigheter är grunden i demokratin och att ta ställning till demokrati är något som vi alla gör varje dag i vår kontakt med andra människor.
- I vår fantastiskt fina kommun finns människor från 165 nationer och det är ganska fantastiskt, nästan hela världen finns här, sa Lennart Bondeson.

Våld är inte någon lösning.

Agneta Blom (S) talade om att våld är jämt ett nederlag och våld föder våld.
Agneta Blom sa också i sitt tal att alla har möjlighet att arbeta för att det blir de demokratiska partierna som får flest röster under det här valåret och att nazismen står för antidemokrati och den är antisocialistisk och där nazismen har tagit kontrollen har de fört krig mot demokrati.
- Så lätt är det inte att ta död på politiska idéer, inte ens avskyvärda, demokratin måste därför återvinnas varje dag, sa Agneta Blom.

Alla är världsmedborgare.

Fredrik Persson (MP) talade om att Miljöpartiet ser alla människor som världsmedborgare och det betyder att alla här rätt att bo där de själva väljer.
Sverige är ett rikt land och det gör att vi har ett större ansvar att hjälpa människor som har det svårt i andra delar av världen sa Fredrik Persson också.
- Så borde det vara en självklarhet att alla människor som bor i Sverige ska behandlas lika och med lika rättigheter och samma skyldigheter, sa Fredrik Persson.

Liberalismen gör inte skillnad på människor.

Karolina Wallström (FP) talade om att alla människor ska ha samma värde och rättigheter och att liberalismen vill se ett jämlikt samhälle och en värld utan förtryck och diktaturer.
Den tekniska utvecklingen gör att samhället rör sig fortare idag än vad det gjort tidigare och vid katastrofer eller krig kan större mängder människor röra på sig snabbare och längre bort än tidigare, Folkpartiet ser migration som något positivt och de människor som flyttar till nya länder tar med sig nya ideer och andra kulturer som är positiva för sina nya värdländer.
- Människor som flyttar över gränser, som för med sig kunskap, ideer, kultur och en fantastisk drivkraft, de berikar vårt Sverige och vårt Örebro, sa Karolina Wallström.

Våld kan bara rasera.

Anders Åhrlin (M) talade om att våld är jämt negativt och det kan aldrig bygga upp något utan bara rasera. Anders Åhrlin talade också om sina erfarenheter som polis där han har sett den raserande effekten som våldet har och hur viktigt det är att vi alla tar avstånd från våldet som politiskt maktspråk.
- Våld kan bara skapa splittring, konflikt och otrygghet, med våld kan den som tar sig den rätten få andra att tystna, men aldrig komma fram till nya sanningar, sa Anders Åhrlin.

Viktigt att alla inte säger samma sak.

Efter manifestationen fick vi en intervju med Fredrik Persson (MP) och ha berättade då att det inte hade varit några problem med att skriva ner det han ville ha sagt under manifestationen utan han skrev det han tänkte och det kom från hjärtat, men att det är viktigt att alla som talar inte säger samma sak för det måste ju vara intressant för de som kommer och lyssnar också.
Fredrik Persson sa också att det är viktigt att alla som är emot våld står upp för den värderingen och rent konkret så måste polisen ta tag i problemet och börja motarbeta de som använder våld i politiskt syfte.

Ett tydligt ställningstagande.

Anders Åhrlin berättade efter manifestationen att han tyckte att den gick bra och att det blev ett tydligt ställningstagande från alla de om talade under manifestationen, att alla politiker höll sina tal korta var enligt Anders ett sätt att få publiken att behålla intresset uppe och att hinna få fram sina ståndpunkter.
Anders Åhrlin sa också att tydliga ställningstagande mot politiskt våld är viktigt och att vi är varsamma i bland annat skolan så att elever förstår vad demokrati är för något och där ser Anders Åhrlin att politikerna har ett viktigt uppdrag.


Tillbaka

Kommentarer:

2014-03-15 14:42:19   Av: Murad Artin

Bra sammanfattning av manifestationen!
En eloge till er.

Lämna en kommentar