×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-03-12  

Stefan Löfven (S) på Örebrobesök.

Stefan Löfven (S) på Örebrobesök.

Socialdemokraterna lanserade sin skolkampanj i dag och första stad att få besök var Örebro, eller nja nästan först för Stefan Löfven inledde dagen i Västerås men Örebro var först ut med ett öppet möte för att diskutera skolan och intresset för det öppna mötet var stort, mycket stort och alla som ville fick tyvärr inte rum inne på Scandic Grand Hotel.

© 2014 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

Socialdemokraterna lanserade sin skolkampanj i dag och första stad att få besök var Örebro, eller nja nästan först för Stefan Löfven inledde dagen i Västerås men Örebro var först ut med ett öppet möte för att diskutera skolan och intresset för det öppna mötet var stort, mycket stort och alla som ville fick tyvärr inte rum inne på Scandic Grand Hotel.

Kvalitetsutveckling i Örebros skolor.

Stefan Löfven inledde sitt Örebrobesök med att besöka Sveaskolan och träffa Örebro kommuns skolutvecklingsorganisation.
Besöket på Sveaskolan innehöll bland annat information om hur utvecklingsgruppen arbetar och lite mer specifikt om hur Sveaskolan arbetar.
Sveaskolan arbetar på ett annorlunda sätt med nyanlända elever och det är att de inte har någon speciell klass för dem utan alla elever hamnar i en vanlig klass när de kommer och det har fungerat bra, anledningen till att det inte finns någon egen klass för nyanlända är att skolan har så få nyanlända elever, men när de testade att sätta elever i vanlig klass så märkte de att det fungerade utmärkt och därför har de fortsatt med det arbetssättet.
Sveaskolan har också särskoleelever och även om de har egna klasser är skolan noga med att de har samma fritis och att de klasserna är med i de vanliga arbetslagen så att eleverna träffas på raster och under lunchen.

Kvalitetsutveckling av skolan.

Med på mötet var en stor del av gruppen kvalitetsutvecklare och den som berättade om deras verksamhet var Max Jakobsson, organisationsledare och han berättade bland annat att gruppen är nystartad och de har bara varit igång i en termin, men de kan redan dra några slutsatser om arbetet och det är att det har fungerat bra och den återkoppling de har fått från rektorer visar på att det har varit uppskattat att få tillgång till personer med speciell kompetens av något slag.

Precis vad vi är vill ha.

Stefan Löfvens spontana reaktion på Max Jakobssons presentation var att det här låter precis som det vi vill ha, en ständig utveckling och det här arbetet är inte klart på en termin eller så utan det är oändligt.
Stefan Löfven var intresserad av utvecklingsgruppen och han ställde flera frågor, en fråga var om forskning kommer ut i skolorna och används eller om den fastnar på vägen och svaret blev att det lärare skulle behöva för att kunna ta till sig ny forskning och kunna implementera den i sin undervisning, det är tid och tid är en bristvara idag för de flesta lärare.
Långsiktighet inom skolan är också ett problem när det gäller att få ut forskning i klassrummen, det är vanligt att skolor driver olika projekt och då är de på ett år och sedan blir det ett nytt projekt, nya rektorer som tänker annorlunda gör också att långsiktigheten i arbetet är svår att få och det behövs långsiktighet om man ska känna sig säker i att till exempel ändra arbetssätt i klassrummet.

Rektorer behöver stöd.

En fråga som kom upp det var att rektorer behöver också stöd i sin arbetsroll och många som är rektorer idag blev det när rektorn var den som skötte det administrativa och nu när rektorsrollen har förändrats behöver de mer stöd för att klara av sina pedagogiska uppgifter.
Stefan Löfven berättade att Socialdemokraterna vill dela upp rektorstjänsten i två dela, en administrativ och en pedagogisk där den pedagogiska skulle vara den högre av tjänsterna och det förslaget blev väl mottaget av kvalitetsgruppen.

Goda erfarenheter.

Vi fick en intervju med Mak Jakobsson efter utvecklingsgruppens möte med Stefan Löfven och han berättade då att det motstånd som han hade förväntat sig hade uteblivit till stor del och att deras hjälp har varit uppskattat.
- En gammal sanning att trösklarna är höga in i klassrummen, det har inte varit så mycket motstånd men det är ju så alltid när man ska förändra någonting så är det klart att det följer ett visst motstånd och för mig är inte motstånd alltid utav ondo utan jag kan tycka att sund, kritisk hållning till förändring och nya påhitt är viktigt och ska man då kunna göra någonting så bygger det mycket på att man dels har en bra dialog som man arbetar med och dels kan skapa goda relationer, sa Max Jakobsson.

Solidaritet är viktigt för Socialdemokraterna.

Stefan Löfven avslutade sin tid i Örebro med ett öppet möte på Scandic Grand Hotel för att prata skolpolitik och mötet var välbesökt, så välbesökt att alla inte fick plats.
Stefan Löfven inledde sitt anförande med att prata om att solidaritet år viktigt för Socialdemokraterna och att fokus visserligen ligger på jobben men skolan år också en väldigt viktig fråga för partiet och solidaritet är en viktig ideologisk grund för partiet.
Solidaritet ska finnas i hela samhället och då naturligtvis även i skolan och Stefan Löfven var tydlig med att det inte ska spela någon roll vilken utbildning eller inkomst föräldrarna har, alla barn ska ha samma chans i skolan
- Ingen människa kan säga att jag har ett högre värde än någon annan och ingen ska någonsin behöva säga att mitt människovärde är inte lika högt eller stort som någon annan, vi har samma värde, vi är olika, tack och lov, för olikheten är en tillgång, men värdet är det samma, sa Stefan Löfven.

Mindre klasser i lågstadiet.

Socialdemokraterna vill minska klasserna i lågstadiet för att alla elever ska få mer tid med lärarna och att ju tidigare insatser det blir desto färre insatser behövs senare i skolgången.
Socialdemokraterna satsar pengar i sin budget för att alla klasser ska kunna minskas med upp till 5 elever och Stefan Löfvens svar på regeringens skolsatsning som kom samma dag var att äntligen är vi överens om att minska klasserna, bra nu gör vi det här.
Mindre klasser gynnar både barn som behöver insatser för att klara arbetet och de barn som ligger lite före eftersom lärarna hinner med mer med varje elev.
Tidiga åtgärder har diskuterats länge inom skolan och Stefan Löfven sa i sitt anförande att tittar man på statistik så ser man att det fortfarande är elever som snart slutar skolan som har mest insatser och det vill Socialdemokraterna förändra så att elever får tidiga insatser i stället för att skolan väntar tills det nästan är för sent.
En insats som blir en sista utväg är sommarskola för de elever som inte har betyg för att ta sig in på gymnasiet.

Satsa på lärarna.

Socialdemokraterna vill satsa på lärarna och det var flera olika åtgärder som Stefan Löfven tog upp i sitt anförande, bland annat ska den administrativa delen bli mindre, allt administrativt arbete går inte att ta bort men då mycket som möjligt ska bort så att lärare får tid att vara lärare.
Socialdemokraterna vill också införa en kompetensförsäkring för alla som har ett arbete och först ut skulle lärare vara om Socialdemokraterna får bilda regering efter valet.
Specialpedagoger och lärare har försvunnit från skolan och det vill Socialdemokraterna ändra på, de vill utöka lärarutbildningen och de vill också förändra utbildningen så att de blivande lärarna har fler lärarledda lektioner så att de blir bra rustade när de kommer ut i skolorna.
Utbildas ska också specialpedagoger så att skolor har möjlighet att sätta in resurser tidigt för de elever som behöver hjälp.

Skolan ska inte vara en vinstjakt.

Socialdemokraterna vill inte se att skolorna bedriver en vinstjakt och de vill stoppa den utvecklingen genom att införa att skolor måste redovisa sin ekonomi, tydligt och på samma villkor som de kommunala skolorna, redovisningen ska vara skola för skola så att de inte kan trolla med siffror inom en stor koncern som vissa gör idag.
Resursfrågan hamnar också i samma kategori som vinsterna, alla skolor har inte samma förutsättningar och då vill inte Socialdemokraterna att resurserna ska fördelas efter antal elever utan de vill se en annan modell där skolor med större behov kan få mer resurser för att klara av kunskapsmålen för eleverna.
Socialdemokraterna vill också införa meddelandefrihet även i privata skolor så att deras anställda har samma möjlighet att larma om något går fel.
- Skolor är inte till för att företag ska göra vinst, skolor är till för att elever ska få den bästa möjliga undervisningen, sa Stefan Löfven.

En givande dag.

Vi fick en intervju med Stefan Löfven efter det öppna mötet och han berättade då att det varit en givande dag och speciellt mötet med kvalitetsutvecklingsgruppen var intressant, det är precis den sortens arbete Socialdemokraterna vill se inom skolan.
Stefan Löfven sa också att Socialdemokraterna vill stödja utvecklingsarbetet i skolan, själva utvecklingen måste ske ute i verkligheten men de vill ge ett nationellt stöd för arbetet.
Stefan Löfven sa också att det är viktigt att knyta ihop forskningen och klassrums perspektivet och det är precis vad de gör i Örebro och att sprida den typen av goda processer är bara bra för det behövs på fler ställen i landet.

Skolturnén är nu startad.

Tanken bakom skolturnén är att vända den fallande trenden i skolan och det gör vi bäst tillsammans enligt Stefan Löfven, Socialdemokraterna har som mål att besöka 400 skolor runt om i landet och att hålla 100 öppna möten om skolan precis som de gjorde här i Örebro.
- Ett skolengagemang, en folkrörelse för en bättre svensk skola, det är grejer det, sa Stefan Löfven.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar