×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-02-28  

Frukost och föreläsning på Kulturskolan.

Frukost och föreläsning på Kulturskolan.

Folkpartiet i Örebro arrangerar frukostmöten i olika ämnen och den här morgonen var det Thomas Ljungberg som berättade om de dövas situation i Örebro.
Frukostmötet hölls på Kulturskolan och efter en kort inledning av Jerker Lindgren (FP) så gick ordet till Thomas Ljungberg.

Folkpartiet i Örebro arrangerar frukostmöten i olika ämnen och den här morgonen var det Thomas Ljungberg som berättade om de dövas situation i Örebro.
Frukostmötet hölls på Kulturskolan och efter en kort inledning av Jerker Lindgren (FP) så gick ordet till Thomas Ljungberg.

Örebro den teckenspråkiga huvudstaden.

Thomas Ljungberg är utvecklingsledare inom projektet WeSign som ligger under ABF, Thomas är också anställd på Örebro Kommun med fokus på handlingsplanen för att göra Örebro till Europeisk teckenspråkshuvudstad.
2010 utropades Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad och då tog de även fram en avsiktsförklaring och det låter väldigt bra men det har i praktiken inte hänt så mycket sedan 2010.
Örebro kommun försöker arbeta med frågan och de har anställt en person på 50 procent men han har inte tillräckligt med resurser för att kunna göra någon riktig skillnad.

Kompetensen finns.

Thomas Ljungberg berättade också att dövas olika föreningar har ägnat sig åt lobbyarbete på olika nivåer i samhället och en brist han ser i arbetet med Örebro som teckenspråkshuvudstad är att det måste finnas rätt kompetens på rätt plats och kompetensen saknas på flera ställen idag.
- Kompetens när det gäller teckenspråksfrågan, kompetens som finns inom olika instanser i kommun och landsting, det finns en oerhörd kompetens hos teckenspråkiga och inom dövas organisationer men man vill inte anställa inom de olika verksamheterna, sa Thomas Ljungberg.

Örebro är unikt.

Thomas Ljungberg sa också att det som finns här i Örebro är unikt och det finns inte någon annan stans där det finns teckenspråk från förskolan och upp till universitetet.
Tolkcentralen i Örebro är landets största och även om Örebro har ett bra utgångsläge för att leva upp till sitt uttalande om att vara Europas teckenspråkshuvudstad.
Örebro är en teckenspråksstad eftersom det finns så många döva som bor här och det finns mycket som är bra, Kulturskolan är ett sådant exempel, de har verksamhet för döva barn på deras eget språk det är unikt i Europa.
Sedan 2010 har det funnits en del insatser inom kulturområdet och Visukalen Fame kallade Thomas Ljungberg för både unikt och fantastisk, att det var döva, hörselskadade och hörande tillsammans på scen det ger möjligheter och det skulle Thomas Ljungberg gärna se på fler ställen ute i samhället.

Barn och äldre behöver få det bättre.

Thomas Ljungberg talade om ett par områden där Örebro behöver förbättras, en del är att fast det finns teckenspråk från förskolan upp till universitetet så har de döva barnen ingen fritidsgård att gå till efter skolan.
En dag i veckan finns det teckenspråkig personal på Hagagården, men bara en dag i veckan är inte tillräckligt utan Thomas vill se en fritidsgård för de teckenspråkiga grundskoleeleverna precis som de hörande har det, en konsekvens av att de döva barnen inte har någon fritidsgård blir att de drar runt på stan eller att de blir sittande hemma.
Äldreomsorgen är också en fråga som Thomas Ljungberg vill se förändring i med ett äldreboende för teckenspråkstalande äldre, det finns inte idag, men Thomas avslutade med att Örebro har fantastiska möjligheter, men vi kan behöva titta oss runt lite och se hur andra städer har gjort för att få ideer på vad vi saknar.

Kulturskolan på teckenspråk.

Vi fick en intervju med Elin Nordström, tolk och verksamhetsutvecklare och Mats Öhlund, rektor på Kulturskolan och de berättade lite om Kulturskolans verksamhet när det gäller döva barn och ungdomar.
Kulturskolan är öppen för alla i högstadiet eller gymnasiet och varje tisdag har de öppet hus för döva barn och ungdomar, Kulturskolan är av tradition inriktad mot hörande elever så det är mycket musikinstrument och liknande som man möts av i deras lokaler och därför har de frivilliga kvällskurser för de döva eleverna för att det ska vara enklare för dem att komma till skolan.
Intresset är generellt stort under hösten men ett problem med vårkurserna för gymnasieeleverna är att elever som bara studerar i Örebro har praktik i sin hemkommun vilket gör att de är borta från kurserna mycket, berättade Elin Nordström.

Kurser för döva elever ärvdes av ABF.

2011 startade Kulturskolan upp sina kurser för döva elever och anledningen var att ABF hade drivit det som projektarbete och fått så bra resultat att Örebro kommun ville fortsätta deras arbete och det hamnade natturligt på Kulturskolan att ta över verksamheten.
Kulturskolan har blivit mer integrerad också och de blandar hörande och döva elever, just nu repeterar teatergruppen ihop med en hörande gymnasieklass och Elin Nordström sa att de tycker att det är viktigt att blanda elever och att de döva grupperna är med på samma premisser när det är föreställningar.

En häftig upplevelse.

Jerker Lindgren (FP) har tidigare varit idrottslärare på Birgittaskolan och med sin handbollsbakgrund blev han också förbundskapten för landslaget i handboll för döva och hörselskadade.
Jerker Lindgren berättar att de dövas värld har förändrats, de som är födda på 50 och 60-talet så har förståelsen ökat och det görs mycket mer och det är jätte bra men det räcker inte riktigt, Jerker Lindgren vill bland annat se att de dövas situation lyfts oftare och det behövs kunskap om den teckenspråkiga kulturen.
- Det var en häftig upplevelse att som hörande komma in i den döva och hörselskadade världen och ha en plattform där, jag har lärt mig jättemycket och fått en förståelse för den här världen, sa Jerker Lindgren.

Mycket kvar att göra.

Karolina Wallström var med på frukostmötet och hennes första spontana reaktion var att hon har mycket att lära om det här ämnet och hon lyssnade uppmärksamt när Thomas Ljungberg berättade. Karolina Wallström sa att hon fick lära sig mycket under frukostmötet och eftersom hennes område är skolan så var det där hon fick ideer på vad som behöver göras, men hon måste först kolla upp uppgifter innan hon kan säga några konkreta åtgärder som hon vill se i framtiden.
- Vi kan se till att anställa personer i skolorganisationer och ute i förvaltningar som har den kompetensen och den erfarenheten av att vara hörselskadade eller döv för jag tror att det är otroligt viktigt att de kan se vilka utmaningar och hinder som vi har, det kan vi aldrig förstå till fullo och då kan vi inte rätta till någonting sa Karolina Wallström.

Bra att sticka ut hakan ibland.

Karolina Wallström var en av de politiker som var för att Örebro skulle utropa sig till teckenspråkshuvudstad och hon sa att Örebro har en förutsättning att bli en huvudstad för teckenspråket och om man utropar sig till något som är så stort så finns det en chans att man tar det ansvaret och de skyldigheter som man har.
- Jag tycker att det är lite intressant när man är lite kaxig och säger att dit ska vi och där ska vi vara för jag tror nämligen att man kan komma mycket längre när man har gjort så, sa Karolina Wallström.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar