×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-02-11  

Karolina Wallström (FP) och Johan Pehrson (FP) besökte Wallerska skolan.

Karolina Wallström och Johan Pehrson besökte Wallerska skolan.

Karolina Wallström och Johan Pehrson från Folkpartiet besökte under måndagen Wallerska skolan i Nya Hjärsta och anledningen till besöket under måndagen var att det lite senare under dagen presenterades en utredning om vad kommunaliseringen av skolan har inneburit.

© 2014 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 Klickbara bilder.

Karolina Wallström och Johan Pehrson från Folkpartiet besökte under måndagen Wallerska skolan i Nya Hjärsta och anledningen till besöket under måndagen var att det lite senare under dagen presenterades en utredning om vad kommunaliseringen av skolan har inneburit.

Träff i lärarrummet.

Karolina Wallström och Johan Pehrson var med under en av rasterna och passade då på att sitta i lärarrummet och prata skola med de lärare som inte var rastvakter.
Det var många åsikter som kom fram och en av dem som diskuterades mest var de höjda kraven i skolan, alla elever ska klara målen och den målsättningen gör att det är större press på lärarna och skolorna.
Tidigare fanns det en acceptans för att alla elever inte klarade kunskapsmålen även om lärarna försökte så mycket de kunde, men nu med de höjda målen blir pressen större och det syns också i resultaten nu när alla ska vara godkända.

Media behöver ta ett större ansvar.

Samhället har förändrats kraftigt de senaste åren och en del av lärarna som var med i samtalet sa att media behöver ta sitt ansvar och faktiskt visa upp de guldkorn som finns i skolan också, inte bara skriva om de stora problemen som finns i vissa skolor.
Om media verkligen plockade fram guldkornen så skulle det vara en helt annan bild av skolan ute i samhället idag i stället för att bli matade med att skolan har misslyckats på olika områden.
Det är klart att allmänhetens bild av skolan förändras genom det som de läser i tidningar eller på andra ställen och skolan kan inte ensam lösa de problem som finns i samhället.

Kommunalt eller statligt.

På frågan om skolan ska vara kommunal eller statlig blev det ett blandat svar och även om de flesta faktiskt verkade vilja ha staten mer aktiv och styrande så vill de inte se en stor omstrukturering utan heller lösningar på de mer akuta problemen i skolan.
Både statlig och kommunal skola har sina fördelar och med staten som huvudman för skolan skulle det vara lättare att få en likvärdig skola över hela landet. Samtidigt så har kommunerna en närhet som staten inte har.

En hel del kommunkritik.

När kommunen diskuterades kom det fram en hel del kritik och en av de kraftigaste var att utgifter som förut hanterades centralt har nu kommit på de individuella skolorna,inköp av lysrör och liknade utgifter sköts inte längre centralt utan det får skolan själv köpa in och det betyder att en del av skolans budget försvinner på den typen av saker istället för att läggas på lärare och elever.
Ramavtal var inte heller omtyckta, för att köpa ett verktyg måste de gå till ett dyrt företag eftersom kommunen har avtal med dem, men det känns onödigt att betala tre, fyra gånger så mycket som skulle behövas, bara för att skolan inte kan bestämma själva var de ska handla.

En del förstörelse.

Wallerska skolan har varit utsatta för förstörelse på kvällar och helger och speciellt under sommaren, skolan har ett förslag att hägna in skolgården som idag inte har staket för att det skulle bli enklare för väktare eller polis om någon granne ringer in om pågående förstörelse men problemet de stött på är att futurum fastigheter vill inte bekosta ett staket och samma sak med säkerhetsavdelningen utan de verkar tycka att skolan ska ta den utgiften själva och de pengarna finns inte.

Karolina Wallström vill höra lärarnas åsikter om skolan.

Karolina Wallström är Folkpartiet Örebros skoltalesperson och hon besökte Wallerska skolan för att hon vill prata med skolledning och lärare om vad de har för utmaningar och att få höra hur det står till i skolan och det ger henne en bra inblick i hur det står till med skolan.
Lärare vill väldigt mycket och det som Karolina tog fasta på var problemet med att hitta vikarier, det är ett problem att de inte snabbt kan få in vikarier och det är för tajt på personal och det är för tajt på pedagoger, sa Karolina Wallström.

Vill förändra.

Karolina vill se förändringar i skolan och då speciellt på gruppstorleken men det är också viktigt att elevpengen ökas för att ge skolorna lite mer ekonomiskt utrymme per dag och inte att det skjuts till pengar bara när det blir problem.
- Mer ansvar och mer resurser ute varje dag, sa Karolina Wallström.

Folkpartiet vill förstatliga skolan.

Karolina Wallström var på Wallerska skolan för att utredningen om kommunaliseringen av skolan lämnades över till Jan Björklund, skolminister, samma dag och Karolina tror att förstatliga skolan är en utveckling till att förbättra resultaten i skolan.
Förhoppningen på rapporten är att det ska gå att koma överens om att staten behöver styra mer över skolan och Folkpartiet vill förstatliga skolan men flera andra partier är med på att staten måste ta ett större ansvar även om de inte går ut och säger att de vill förstatliga skolan igen.
- Den här utredningen visar ju att vi har tappat skolresultaten sedan 90-talet och att förmodligen är kommunaliseringen en stor bit av det, sa Karolina Wallström.

En statlig skola har fördelar.

Karolina Wallström ser en stor fördel med att förstatliga skolan och det är oavsett var du bor så går det att få en likvärdigare skola oavsett hur den kommunens ekonomi ser ut.
Ett förstatligande av skolan skulle också göra det möjligt att minska klyftan mellan läroplanens mål och resurserna.
- Det vill säga de som är ansvariga för vilken läroplan vi har och vilka lärarprogram vi har och vilka mål vi sätter i skolan som styrs av läroplan och skollag att det blir mindre dike däremellan, mellan resurserna och så för nu sätter kommunen inte till de resurser som behövs för att nå målen och då får vi inte ett bättre skolresultat, jag ser ju en likvärdigare skola och ett bättre samband mellan resurser och mål, sa Karolina Wallström.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar