×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-02-08  

Folkpartister besökte beroendecentrum.

Folkpartister besökte beroendecentrum.

Under fredagen besökte Johan Pehrson, riksdagsledamot FP, Anna Ågerfalk, landstingsråd och Erik Teerikoski, distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet, lokala representanter för Folkpartiet Beroendecentrum på USÖ.
Det har varit stor uppmärksamhet i media runt användningen av Cannabis och då speciellt av ungdomar i Örebro och det var anledningen till besöket enligt Anna Ågerfalk, hon ville veta mer om cannabis missbruket i Örebro.

Under fredagen besökte Johan Pehrson, riksdagsledamot FP, Anna Ågerfalk, landstingsråd och Erik Teerikoski, distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet i Örebro, lokala representanter för Folkpartiet Beroendecentrum på USÖ.
Det har varit stor uppmärksamhet i media runt användningen av Cannabis och då speciellt av ungdomar i Örebro och det var anledningen till besöket enligt Anna Ågerfalk, hon ville veta mer om cannabis missbruket i Örebro.

Man blir upprörd.

Anna Ågerfalk ville få en orientering i hur missbruket ser ut i Örebro och på frågan om hon fick svar på sina frågor blev svaret, ja dessvärre skulle jag vilja säga, man blir upprörd, det känns helt otroligt att det är så pass mycket och så pass vanligt bland våra ungdomar och yngre ungdomar.
Anna Ågerfalk reagerade på attityden att det är helt okej att röka lite cannabis eller hasch och Anna Ågerfalk vill se att problematiken blir tagen på allvar i politiken och att de tar till vara på all den kunskap som finns på beroendecentrum.

Mer kunskap och information till skolorna.

Anna Ågerfalk vill också se att det blir mer kunskap om cannabis i skolorna där det säkert sker försäljning och användning idag och där personal inte har så stor aning om hur det står till.
Mer förebyggande arbete efterlyser Anna Ågerfalk också, när det gäller alkohol har skolorna redan bra utarbetade rutiner och informationsmaterial men det saknas när det gäller cannabis och hasch.
Anna Ågerfalk sa också att ho tror att det finns en utbredd felsyn på cannabis och att det inte är så farligt som det faktiskt är.
- Jag tror att man skulle behöva slå sina kloka huvuden ihop här och börja jobba mycket mer förebyggande, prata mycket mer om cannabis och om vad det faktiskt är för någonting och vad det faktiskt gör med din kropp, sa Anna Ågerfalk.

Vill se ett samarbete mellan flera aktörer.

Anna Ågerfalk berättade att Beroendecentrum ser att ungdomar hittar den informationen som de vill hitta när det gäller cannabis, på nätet hittar de andra ungdomar som säger att det är helt ofarligt att röka cannabis och Anna sa att som politiker och samhälle har vi ett jätte ansvar att ge en motbild.
- Jag skulle tycka att det var jättebra om landstinget tog initiativ och samarbetade med både kommunen och gymnasieskolorna i länet och jag tror också att den ideella sektorn, civilsamhället skulle kunna göra mer i det här och jag tänker ta upp den frågan i Landstinget, sa Anna Ågerfalk.

Läkemedel ett stor problem.

Förutom att prata om cannabis så kom det upp om läkemedel och många människor hamnar fortfarande i ett läkemedelsberoende och då är det smärtstillande läkemedel som är boven.
Det är ett problem att vården inte tar hand om patienten efter att de blivit behandlade, patienter får inte hjälp med att trappa ner användningen av de smärtstillande medicinerna och Anna Ågerfalk sa att det kan ha en koppling till vårdköerna och att det är dålig kontinuitet på vårdcentralerna med för många hyrläkare.
- har ett problem med att vi har en dålig kontinuitet på vårdcentralerna, vi har för mycket hyrläkare helt enkelt som inte följer sina patienter utan det blir en läkare skriver ut smärtlindring, sen är det en ny läkare nästa gång och sedan är det en tredje som ska börja pocka ner det där och det är ju inte så himla lätt när man inte har den kontakten med patienten, sa Anna Ågerfalk.

Besöker beroendecentrum regelbundet.

Johan Pehrson berättade att han besöker Beroendecentrum regelbundet för att hålla sig uppdaterad på bruk av droger i Örebro och han ser att de har tre stora utmaningar framöver.
Läkemedelsmissbruk, cannabis och nätdroger och doping, det är tre tre stor utmaningarna och läkemedelsmissbruket som Beroendecentrum börjar se som ett akut problem är något som Landstinget måste ta tag i framöver.
Cannabisanvändandet bland unga behöver arbetas med och där är det stora frågan hur de ska nu ut med informationen om vad cannabis gör.
Doping är ett problem som de som själva tror sig leva hälsosamt inte ser när de tar preparat för att höja sina resultat och där finns risken att personer kan bli farliga för sin omgivning också.
- Det finns ju inga sociala problem, det finns inget elände som inte kan bli värre genom att du stoppar dit lite knark, det är ju perfekt dåligt, sa Johan Pehrson.

Narkotika klassa preparat snabbare.

På frågan om vad de kan göra på riksdagsnivå blev svaret att Johan Pehrson gärna vill se att de kan narkotikaklassa preparat snabbare än idag och det är speciellt viktigt när det gäller nätdroger.
Johan Pehrson vill också se att de projekt som genomförs med cannabis stärks för att unga människor idag matas med sjuka budskap genom massmedier och inte minst genom tv och det påverkar dem.
Johan Pehrson vill också att ungdomarna ska få veta att det blir konsekvenser av att använda droger.
- Man måste vara tydlig med att det blir konsekvenser, använder man narkotika så blir det inga körkort, använder man steroider så kanske det inte heller blir något körkort, så man vet att det blir konsekvenser, för att vi har den här lagstiftningen är för att det är farligt, vi kan inte ha människor som åker runt i trafiken som är påtända eller fulla med annat skit i kroppen, sa Johan Pehrson.

Mer utbrett än vad jag trodde.

Erik Teerikoski, distriktsordförande för Liberala ungdomsförbundet i Örebro, fick som intryck från beroendecentrum var att cannabismissbruket var mycket mer utbrett än vad han trodde och han berättade att han själv går på gymnasiet i Hallsberg men hade ingen aning om att det är så utbrett som det är och visst har han märkt av det på skolan men inte i den utsträckning som de talade om på beroendecentrum.
Erik Teerikoski vill se mer förebyggande arbete för ungdomar ser inte riskerna och de tror inte att det händer något om de röker cannabis, men det blir konsekvenser.
- Vi måste upplysa människor mer och ha mer förebyggande arbete sa Erik Teerikoski.

Inget prat om droger på gymnasiet.

Erik Teerikoski har inte sett att skolan har gjort något för att motverka eller förebygga droganvändning och narkotika har inte varit med under någon lektion av naturkunskap och i grundskolan var det mer om tyngre droger som LSD och Extacy men inget om cannabis.
Erik Teerikoski tror att LUF och Folkpartiet kan åstadkomma mycket tillsammans däremot tror han inte att LUF själva kan göra så mycket men ett samarbete med partiet skulle vara bra och att ta fram ett bra underlag tillsammans med forskare som har expertis om de här frågorna.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar