×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2014-01-10  

Manifestation av Lärarförbundet.

Manifestation av Lärarförbundet.

På fredagen hade Lärarförbundet i Örebro en manifestation på Stortorget för att lämna över en namninsamling till Tomas Esbjörnsson (S) ansvarig politiker i Örebro Kommun. Namninsamlingen var för att få mer resurser till skolan och för att minska all den dokumentation som lärare måste göra, en dokumentation som tar tid från mycket annat som en lärare måste göra.

På fredagen hade Lärarförbundet i Örebro en manifestation på Stortorget för att lämna över en namninsamling till Tomas Esbjörnsson (S) ansvarig politiker i Örebro Kommun. Namninsamlingen var för att få mer resurser till skolan och för att minska all den dokumentation som lärare måste göra, en dokumentation som tar tid från mycket annat som en lärare måste göra.

Arbetsmiljön är ett problem.

Arbetsmiljön för lärare i Örebro kommun är dålig och stressfaktorn är hög därför höll Lärarförbundet en manifestation på Stortorget under Fredagen, talare var Åsa Sätterström, ordf. Lärarförbundet Örebro.
Åsa Sätterström inledde sitt tal med att berätta att manifestationen var om arbetsmiljön i skolan och det var roligt att så många samlats på Stortorget men också sorgligt att de ska behöva samlas, manifestationen var Lärarförbundets sätt att säga att nu räcker det, nu är det nog och låt 2014 bli året då det vänder.

Lärare med många olika roller.

Åsa Sätterström talade också om alla de roller som en lärare måste ta på sig förutom arbetet som just lärare.
Den kringpersonal som fanns tidigare i skolan har kraftigt minskat under senare år och det är tjänster som vaktmästare, administrativ personal och liknade, men bara för att tjänsterna försvann så försvann inte arbetsuppgifterna men nu får lärarna själva ta hand om dem.
- Idag ska lärare fungera som IT tekniker, vaktmästare, kökspersonal, vikarieanskaffare, administratörer, skolbibliotekarier, kuratorer och mycket mer.

Överlämnade namnlistor.

Manifestationen avslutades med att Tomas Esbjörnsson (S) tog emot namnlistor där det ställdes krav om att det ska rensas på lärarnas bord, att lärare ska få vara lärare och att de måste tillsätta resurser för att minska stressen.
2400 namnunderskrifter var det som lämnades över till Örebro Kommuns ordförande i Barn och Utbildningsnämnden Tomas Esbjörnsson och i sitt tacktal sa Tomas Esbjörnsson bland annat tack för ert äkta engagemang och att han visste att de som tagit sig till Stortorget gjort det för att de har ett genuint och äkta engagemang för barnen och ungdomarna.
- Jag har varit runt på många skolor och förskolor på besök och jag vet att ni gör ett fantastiskt jobb i skolan både när jag är där och på kvalitetsredovisningar vi tar del av, sa Tomas Esbjörnsson.

Arbetsuppgifterna behöver ses över.

Efter manifestationen berättade Åsa Sätterström att det viktigaste är att se över lärarnas arbetsuppgifter och att se över ekonomin, det har hänt mycket i skolan och förskolan senaste åren, det är nya styrdokument och barn och elever som går allt längre dagar.
Föräldrar i Örebro arbetar ofta inom handel och liknande yrken där de börjar tidigare och slutar senare nu mot tidigare och det gör att förskolor och fritidshem behöver vara öppna längre men det har inte blivit mer pengar till verksamheten.
Åsa Sätterström sa att Lärarförbundet tror att det behövs mer pengar, det fungerar inte att bara flytta runt pengar mellan olika verksamheter.

Frågorna i Lärarförbundet är lite säsongsbetonat.

De frågor som är på agendan för medlemmar i Lärarförbundet är lite säsongsbetonade, just nu när det är höst och vinter så är det mycket om problem med att skaffa vikarier, Åsa berättar att det finns inget fast ställe att ringa till utan hon får oftast ringa runt en del när hon behöver ordna vikarie och det tar onödigt lång tid.
På våren blir frågorna om dokumentationen när det skrivs nationella prov, lärare måste skriva skriftliga omdömen om eleverna men många lärare skriver också en kunskapsprofil och det är lite av samma sak och båda ska ges till eleven och det blir ett väldigt tungt arbete för läraren.
- När höstterminen startar så är ofta frågan hur ska vi räcka till.

Lön och arbetsmiljö är viktiga.

Jag passade på att fråga vilket som är viktigast lönen eller arbetsmiljön och Åsas svar var att för att locka nya lärare så behöver lönen höjas, speciellt inom de ämnen i naturvetenskap där de har lätt att få jobb med betydligt högre lön utanför läraryrket, där kommer det snart att saknas kompetenta lärare och då är lönen en viktig del, för att behålla de redan befintliga lärarna så är det antagligen bättre arbetsmiljö som behövs i första hand.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar