×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-06-14  

Vasaskolan, Karlslundsskolan och Öknaskolan ska läggas ned.
Som väntat fattade kommunfullmäktige i dag beslut om att Vasaskolan, Karlslundsskolan och Öknaskolan ska läggas ned.

Efter beslutet som fattades i Barn och ungdomsnämnden den 7 juni om skollokalerna på Väster i Örebro var det inte mycket annat att vänta.

Minskningen har varit ganska hårt kritiserad av de föräldrar och elever som drabbas.
Trots det har den politiska enigheten varit stor då det för en tid framåt finns ett kraftigt överskott på skolplatser jämfört med antalet elever.

Redan idag går det se i prognoserna att inom bara några få år kommer barnkullarna i grundskoleålder öka kraftigt samtidigt som det inte syns någon skillnad i förskolegruppernas storlek och en fråga som aldrig fått något svar från politiskt håll är hur det blir i framtiden. .
Hur mycket kommer vinsten av neddragningarna vara när omkostnaderna för den framtida återuppbyggnaden är avklarad?

När det gäller Vasaskolan så ligger den på ett intressant läge för bostäder.
Tomten är på 20 000 kvadratmeter vilket gör den intressant för flera olika intressenter, däribland Svenska Kyrkan.
Närheten till Gumaeliusskolan har också vägts in och Gumaelius har bättre anpassade lokaler än vad Vasaskolan har, att rusta upp Vasa skolan skulle bli dyrt och det behövs inte två högstadieskolor så nära inpå varandra på Väster.

Karlslundsskolan ligger intressant, det är nära till friluftsområden.
Det går det inte att bygga nya bostäder runt Karlslund då marken är av riksintresse och därmed skyddad från nybyggnationer och därför känns det mer naturligt att lämna Karlslundskolans lokaler än Oxhageskolans som ligger i ett mer bebyggt område.

Vid både Oxhagen och Varberga finns det dessutom mark som det går att bebygga med nya bostäder och det gör det logiskt att behålla de skolorna.
Vid Mellringe finns redan en byggplan antagen för att bygga nya bostäder så där kommer befolkningen att öka.

När det gäller tidsplanen för när utrymmningen ska vara klar är den ändrad till att lämna Vasaskolan 30.de juni 2008 i stället för successivt som det var tänkt från början.

Samma sak gäller för Karlslundsskolan.
Efter kontakter med andra kommuner som har lämnat skollokaler tidigare så har de fått veta att det är lätt att kompetens försvinner från skolor som lämnas successivt.
Då eleverna blir färre behövs det färre i personal på skolorna vilket i många fall har lett till att lärare sökt sig till andra skolor.

Kommunen kan idag hålla ihop klasser och profiler vid en flytt från Vasaskolan så det ser de inte som något problem.
Karlslundsskolan kommer det däremot inte att behålla gamla klasser då upptagningsområdet kommer att ändras, exakt hur det kommer att se ut är i nuläget inte helt klart.

Öknaskolan kommer att lämnas successivt i takt med barnkullarna minskar i området. Vivalla är svårt att bedöma då det är stor rörlighet i området samt att många invandrare räknas komma till Vivalla i fortsättningen det gör det väldigt svårt att beräkna underlaget i Vivalla innan de vet hur stor del invandrare som kommer att komma detta år.
Tanken med Vivallaskolan var ju också att alla elever ska rymmas där.

Mussie Ephrem (V) säger att det här är beklagligt, man sätter inte barns bästa i främsta rummet. Vänsterpartiet ville ha en annan lösning än den nu klubbade där Mellringeskolan och Oxhageskolan 4-6 avvecklades och Mussie Ephrem har tidigare frågasatt de ekonomiska kalkyler som presenterats och frågat
- Varför lägga ner fulla och fungerande skolor när de finns skolor på Väster som inte är fulla på grund av att elever väljer andra skolor i stället för den som är närmast.
Exempel på skolor som väljs bort är Mikaelskolan och Varbergaskolan samt Oxhageskolan.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar