×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-12-22  

Manifestation mot våld.

Manifestation mot våld.

Under fredagen var det en manifestation mot våld på Stortorget i Örebro och det var många som kom till Stortorget för att visa sitt missnöje med våldet som känns som det blir vanligare på våra gator och torg och den senaste händelsen med bland annat en skjutning på Drottninggatan resulterade i manifestationen som hölls idag.

Under fredagen var det en manifestation mot våld på Stortorget i Örebro och det var många som kom till Stortorget för att visa sitt missnöje med våldet som känns som det blir vanligare på våra gator och torg och den senaste händelsen med bland annat en skjutning på Drottninggatan resulterade i manifestationen som hölls idag.

Vi lägger de politiska frågorna åt sidan.

Det var en bra blandning på talare under manifestationen och Lena Baastad (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro Kommun inledde manifestationen med att hälsa alla välkomna och tackade alla som tagit sig till Stortorget.
- Idag visar vi att vi är många som står upp för ett tryggt och öppet samhälle, vi visar att vi kommer aldrig att acceptera hot och våld, sa Lena Baastad i sitt invigningstal.
Lena Baastad sa också att manifestationen anordnades gemensamt av alla partier i Kommunstyrelsen och när det gäller frågor om Örebro och vår gemensamma trygghet så är politikerna villiga att lägga de politiska frågorna åt sidan och stå upp för det öppna samhället.
- Vad vi gör idag, alla vi Örebroare är att visa att vi är många, vi är modiga och vi är starka, vi visar att vi är många fler som står för lag, ordning, trygghet och rättvisa än de som står för våldet, vi visar att vi tror på ett gemensamt arbete för demokrati, avslutade Lena Baastad sitt tal.

Hur många försöker göra något åt saken.

Jaber Fawaz, Kultursamordnare från Vivalla hade skrivit ett tal där han bland annat talade om samhällsutvecklingen och att vi alla måste hjälpas åt för att bryta trenden.
- Det finns inget i världen som rättfärdigar vad dessa som gör att vår stad blir orolig men samtidigt så måste vi förstå att detta delvis är ett resultat av vårt misslyckande och när jag säger vårt misslyckande så menar jag på politisk, samhälles och individ nivå. De flesta av oss vet vad orsakerna är, eller vad de kan vara, men ärligt, hur många av oss lyfter ett finger och försöker göra något åt saken.
Jaber Fawaz sa också i sitt tal att utanförskap, segregation, arbetslöshet och skolor som väljer bort elever från utsatta områden är några av orsakerna till att unga väljer det som de tror är den lätta vägen att få en identitet i gängen och Jaber Fawaz sa att han vill se ett förebyggande arbete och inte enbart polisiära insatser för att komma tillrätta med problematiken och att se en minskning i rekryteringen till olika gäng.

Ett ljus i mörkret.

Josephine Cummings, DiakoniCentrum, inledde sitt tal med att tala om hur den person mår som tar ett vapen och går ner på stan och skjuter en annan människa och hur mår de som bevittnar skjutningen, det är några saker som Josephine Cummings tänker mycket på.
- Jag menar att friheten från våld är en grundläggande mänskligrättighet, en rättighet som vi alla har en skyldighet att ständigt jobba för att den ska bli sann, idag är den inte det sa Josephine Cummings. Josephine Cummings sa också i sitt tal att de som samlades på Stortorget var ett ljus i våldets mörker och det mörkret finns runt omkring oss.
- Vi måste våga se och tala om det hat och ilska som riktar sig mot olika grupper i vårat samhälle och mot individer, ilskan den är ju en livsnödvändig kraft och kan skydda oss i olika situationer, men om den stängs inne så söker den andra vägar och det har vi med sorg tvingats bevittna om och om igen, ett sådant här samhälle och en sådan här stad vill vi inte ha och vi som är här idag visar att vi säger nej till våld och vi står upp för att vi tycker att det är oacceptabelt.

Självklart att ställa upp mot våld.

Vi fick en intervju med Johan Pehrson Riksdagsledamot FP, efter manifestationen där han bland annat sa att det var självklart för honom att ställa upp och tala under manifestationen och det var en bred uppslutning från de politiska partierna och många Örebroare som också kom till Stortorget, Johan Pehrson sa att det var bra uppslutning och mer folk än vad det brukar vara när han talar.
Johan Pehrson sa också att det öppna våldet är något han diskuterar mycket och en anledning till att våldet har flyttat ut på stan beror på att personer känner sig mycket större och starkare än vad de är och därför flyttar deras uppgörelser ut där alla andra människor är det provocerar oss, men Johan Pehrson är inte förvånad eftersom det finns människor som tjänar pengar på droger och grova brott. På frågan vad han ser för lösningar på problematiken blev svaret.
- Det behövs både sociala åtgärder för att folk inte ska frestas, vi pratar om vuxna människor, vuxna människor som borde kunna ta ett vuxet ansvar, de som sitter högt upp i den här kriminella pyramiden dom behöver bara låsas in och de ska låsas in väldigt länge, sen ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa ungdomar som söker framtid och hopp om framtid hjälp och stöd att välja en vettigare väg.

Teckentolkning på eget initiativ.

Hela manifestationen teckentolkades av Tommy Krångh och han hade ställt upp frivilligt för att tolka och i intervjun vi fick berättade han att det är viktigt att så mycket som möjligt teckentolkas så att de teckenspråkstalande i Örebro känner att de är en del av staden.
Teckenspråkstolk glöms fortfarande ofta bort och även om det blir bättre så är det en lång väg kvar innan det blir bra tillgång för teckenspråkiga i Örebro.
Teckentolkarna är viktiga för att teckenspråkstalande inte ska känna sig utanför samhället och Tommy Krångh som arbetar på Örebro Kommun och just nu håller han på med färdigställandet av Servicecentret som öppnar under 2014 och då var det självklart för honom att komma och tolka manifestationen.
Tommy Krångh tolkade också musiken från Kulurskolan, Olivia Halleby och Simone Tutumlu Framförde varsin sång.

Viktigt att alla ställer upp.

Kent Persson partisekreterare Moderaterna var på Stortorget under manifestationen och han sa att det är viktigt att alla ställer upp mot våldet och för honom är det självklart alla alla Örebroare ska kunna röra sig fritt och tryggt i staden.
- Vi behöver alla samarbeta och det är viktigt att alla vi som är emot våldet visar det tydligt och tar ställning, det andra är att både kommun och polis kan göra mer och jag tror att de behöver stärka sin samverkan, sa Kent Persson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar