×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-12-15  

Hjärnkoll på Club 700.

Hjärnkoll på Club 700.

På torsdagen hade Hjärnkoll sin manifestation på Club 700 och till skillnad mot i våras så var den inomhus och hade inte öppna dörrar utan det var anmälning som gällde.
Gert Andersson en av de ansvariga för kampanjen Hjärnkoll i Örebro Län berättade att de hade räknat med att få ca 100 deltagare men intresset var stort och över 400 samlades inne på Club 700 för att lyssna på olika föreläsningar.

På torsdagen hade Hjärnkoll sin manifestation på Club 700 och till skillnad mot i våras så var den inomhus och hade inte öppna dörrar utan det var anmälning som gällde.
Gert Andersson en av de ansvariga för kampanjen Hjärnkoll i Örebro Län berättade att de hade räknat med att få ca 100 deltagare men intresset var stort och över 400 samlades inne på Club 700 för att lyssna på olika föreläsningar.

Flera föreläsningar.

Hjärnkoll hade arrangerat flera föreläsningar under dagen och först ut var Martin Lind ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel, Örebro Läns Landsting.
Martin Lind var invigningstalare vi fick en kort intervju med honom efter inledningstalet och han sa bland annat om hur viktiga Hjärnkolls attitydambassadörer har varit för att sprida information om psykisk ohälsa i samhället.
Ambassadörerna har hållit flera publika anföranden och de har varit välbesökta sa Marin Lind bland annat.

Arbetslinje en gammal tradition.

Irene Wennemo, gästforskare på Institutet för Social Forskning, Stockholms universitet, inledde sitt anförande med att säga att när man ska tala om något som är nytt så måste man tänka igenom vad man ska säga och om man ska ha med en massa statistik eller inte och Irene Wennemo hade inte med mycket statistik i sitt anförande som till stor del handlade om arbetslinjen.
Irene Wennemo berättade att hon tittat på arbetslinje genom tiderna och en ambition i Sverige har varit att ge alla en viss ekonomisk trygghet även till de som inte kunde försörja sig själva av någon anledning.
Arbetslinjen har utvecklats med tiden och det har tillkommit fler regler och så vidare och hur systemen har sett ut har varit beroende på hur välbeställt samhället i övrigt har varit.

Arbetslinje handlar om tilltro.

Irene Wennemo talade bland annat om sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen och att båda de försäkringarna har inbyggda svårigheter eftersom det handlar om individer.
Den sittande regeringen har försökt att skriva om föreskriften för arbetslöshetsförsäkringen men upptäckte att det går inte att förtydliga reglerna just eftersom det handlar om individer och Irene Wennemo sa att vi måste lita på de som tillämpar den här lagstiftningen, att de har lite känsla för vad som är rätt och rimligt att kräva.
Irene Wennemo ställde frågan om det fungerar så i Sverige idag att det finns en tillit till de som tillämpar reglerna och hennes svar på frågan blev Nej det är väldigt dåligt.
Kronofogden och Skatteverket ligger väldigt bra till i förtroendemätningar men Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ligger väldigt lågt i samma mätningar och då finns det ett inbyggt problem när vi inte litar på myndigheterna.

Förändrad arbetsmarknad.

Sedan 90-tals krisen har arbetsmarknaden ändras ordentligt i Sverige och Irene Wennemo sa att det är en av de största faktorerna för hur arbetsmarknaden ser ut idag, innan krisen fanns det gott om arbeten där det inte krävdes mer än grundskoleutbildning vilket gjorde det enklare för fler att ta sig in på arbetsmarknaden än vad det är idag, i takt med att utbildningskraven har ökat i samhället s har vissa grupper fått det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
Irene Wennemo tog de som arbetskraftsinvandrade till Sverige under 70-talet som exempel, de flesta som kom hit kunde inte svenska ändå så var de flesta i arbete efter ett år, i dag är det en lång process för den som kommer till Sverige att ta sig in på arbetsmarknaden.

Psykisk ohälsa är vanlig.

Vi fick en intervju med Gert Andersson från Hjärnkoll och han berättade att Hjärnkoll arrangerar manifestationer för att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och dagen innan presenterade Hjärnkoll nationellt en rapport som heter Minuskontot där de presenterar att människor med psykisk ohälsa har sämre ekonomi om man jämför mot övriga befolkningen som har ett arbete.
De med psykisk ohälsa har ofta sämre ekonomi och har ofta problem med ensamhet vilket kan bli värre med tanke på deras ekonomi då de inte har möjlighet att delta i aktiviteter av olika slag för att öka sitt kontaktnät och det är en bild som Gert känner igen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar