×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-11-21  

Civil och Bostadsminister på besök i Örebro.

Civil och Bostadsminister på besök i Örebro.

Stefan Attefall (KD) Civil och Bostadsminister var på onsdagen i Örebro för en heldag, han startade sitt besök i Vivalla där ÖBO och Skanska presenterade arbetet i Vivalla.
ÖBO:s renovering i Vivalla har varit mycket omdiskuterat och den här dagen fick Stefan Attefall en genomgång av arbetet med Hjärstaskogen och hur de har tänkt med Vivalla.

Stefan Attefall (KD) Civil och Bostadsminister var på onsdagen i Örebro för en heldag, han startade sitt besök i Vivalla där ÖBO och Skanska presenterade arbetet i Vivalla.
ÖBO:s renovering i Vivalla har varit mycket omdiskuterat och den här dagen fick Stefan Attefall en genomgång av arbetet med Hjärstaskogen och hur de har tänkt med Vivalla.

ÖBO har stora planer.

Ulf Rohlen, VD ÖBO, inledde presentationen och han berättade både om ÖBO i stort och mer detaljerat om Hjärstaskogen i Vivalla.
En av de annorlunda delarna med arbetet i Vivalla är att ÖBO för första gången har tecknat ett strategisk partneringavtal med Skanska och det betyder att Skanska och Öbo samarbetar aktivt hela vägen med projektet och att utveckla Vivalla blir ett samarbete i stället för att alla gör bara sin del.
I samma veva fick ÖBO en förfrågan från Örebro Kommun om hur de kunde hjälpa till att få fler boende i Vivalla in på arbetsmarknaden och Ulf Rohlens första reaktion på den frågan var att det inte var ÖBO:s sak egentligen eftersom de inte är någon arbetsmarknadsenhet men efter att ha funderat lite så kom han på att det kan vara möjligt att ställa krav i upphandlingar att de som vinner upphandlingen åtar sig att utbilda/anställa eller ha praktik åt långtids arbetslösa från Vivalla.

Positiva gensvar från byggbranschen.

Innan ÖBO la in om krav om praktikplatser i upphandlingen gick de ut och frågade olika företag och de fick mycket positiv feedback och vad som var viktigt att tänka på.
Magnus Ryström, projektansvarig boendebyggare Skanska, inledde med att säga att det här projektet i Vivalla är inte bara ett byggprojekt utan även ett socialt projekt.
Tanken är att under tiden som Skanska bygger i Vivalla ska 50 - 80 personer få en möjlighet till praktik och själva målet är inte att bara skapa praktikplatser som inte leder någonstans utan de vill skapa platser som leder till självförsörjning antingen genom en anställning eller genom studier.
Skanska tog iden om boendebyggare med i sina upphandlingar av underleverantörer så att även de måste ta emot en eller flera praktikanter under tiden de arbetar i Vivalla.

Flera olika typer av arbetsuppgifter.

I dagsläget finns det 10 olika praktikanter ute i bygget och de finns på olika ställen, bland annat finns det en på ett arkitektkontor och ett par har Skanska själva och de finns på plats i Vivalla och arbetar på bygget.
Skanska har tagit uppdraget med boendebyggare på allvar och de har tagit fram en handledarutbildning som alla handledare måste gå och tanken är att alla praktikanter ska ha en egen handledare så att de har en person att ha tät kontakt med.
De är inte enbart Skanskas personal som går handledarutbildningen utan det gäller även deras underleverantörer och en annan tanke med utbildningen är att hitta de som verkligen vill hjälpa någon genom att vara handledare, de som brinner för det här är ju de som passar bäst.

Vivalla i förändring.

Ann Hermansson, Distriktschef Vivalla, berättade lite om de planer som ÖBO har för Vivalla i framtiden och hur de ser på Hjärstaskogen som det nybyggda kvarteret kommer att heta.
Efter Hjärstaskogen kommer arbetet att flytta till Versgatan där det planeras en enklare renovering och de ska också försöka återskapa en del av 1970-talet då Vivalla byggdes.
Efter Versgatan flyttar arbetet tillbaka men nu blir det kvarteret bredvid Visgatan eller Hjärstaskogen som står på tur just nu har det kvarteret arbetsnamnet Framtidens Kvarter där arbetet kommer att baseras på de erfarenheter de fått från de tidigare ombyggnationerna och renoveringarna.

Miljö- och energibesparing är viktigt.

Hållbarhet och energibesparing är ledorden i förändringen av Vivalla, Ann Hermansson berättade att de använder sunda byggnadsmaterial och de gör byggnaderna så energieffektiva som det går.
Bland byggmaterielen som nämndes fanns aktiv betong som bryter ner luftföroreningar och organiska ämnen samt gröna tak .
Till/Frånluft med värmeväxlare är ytterligare en punkt för att spara in energi och skapa lokaler med mindre miljöpåverkan.
Hjärstaskogen som byggs just nu ska få en lite annan känsla än övriga Vivalla här försöker ÖBO skapa en kvarterskänsla och de kommer också att införa hyrköp på de radhus som finns samt bygga några fler, så att det blir andra boendeformer än hyresrätter i området, planerna är att det också ska skapas villatomter som går att köpa för att bygga sig ett hus på.
Renoveringarna beräknar de ska minska energiförbrukningen från ca 210kWh per kvadratmeter till 67kWh så det blir en rejäl sänkning.
Det ska också byggas ett punkthus och där kommer det att finnas hiss men den som är pigg i benen kommer att tjäna på att ta trapporna eftersom hissen kommer att vara långsam och det är ett val ÖBO gör för att spara energi.
- När det gäller hissen så kommer den gå väldigt långsamt, så är man pigg i benen så får man ta trapporna upp, så tänker vi oss att försöka styra beteendet, sa Ann Hermansson.

Nöjd boendebyggare.

Ahmed Nuur Osman är en av de Boendebyggare som arbetar på bygget just nu och han startade som praktikant hos Puts och Tegel men eftersom de bara är en kort tid på bygget så har han sedan gått över till snickeri för Skanska och snickeriet var roligare än murarbete speciellt som snickare får arbeta inomhus till skillnad från murare.
Ahmed Nuur Osman trivs jättebra och han har en bra arbetskamrat och är väldigt nöjd med sin praktik.

Boendebyggare en viktig del i arbetet.

Boendebyggarna är ett projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen och Vuxam.
I upphandlingen till Mitt Gröna Kvarter ställde ÖBO som krav att entreprenören ska ta emot arbetslösa boende för praktik och hade också en arbetsförmedlare anställd på 80 procent från september 2011 vars uppgift var att matcha de arbetslösas kompetenser gentemot projektets behov.
Vi frågade Stefan Attefall efter informationen från Öbo och Skanska och det som Stefan Attefall fastnade för var boendebyggarna, sen att de både renoverar och bygger nytt så att de har en helhetsbild.
Stefan Attefall tror att de tänker på rätt sätt med Vivalla och att det här arbetssättet kan bli en stilbildare för resten av landet.

Boendebyggare en framtidsbild.

Magnus Ryström berättade efter mötet att det har varit lätt att skaffa fram praktikplatser eftersom de har haft kontrakt med alla sina underleverantörer och intresset har varit stort.
Bakgrunden på de som söker har haft betydelse för vilken typ av praktikplatser som har arrangerats och en viktig del i det här projektet är språket.
Språket är viktigt och kommunikation är viktigt, Magnus berättade att de har möjlighet att få hjälp via Arbetsförmedlingen att få hjälp via SFI, på alla arbetsplatser finns det ju ett språk som är specifikt för arbetsgruppen och det är inte något stort hinder enligt Magnus Ryström att de får in praktikanter som inte kan fackspråket men svenskan behöver finnas. Magnus Ryström sa också att Skanska genom det här projektet med Boendebyggare kan få en fördel och eftersom det här är helt nytt så har Skanska möjlighet att bygga upp sina erfarenheter och sedan fortsätta med den här typen av uppdrag i resten av Sverige och det har redan börjat sprida sig i resten av företaget.
Martin Ryström själv brinner för att få en möjlighet att hjälpa personer i på arbetsmarknaden och när projektet i Vivalla är avslutat kommer han känna sig väldigt nöjd om han lyckats hjälpa några personer.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar