×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-11-12  

Demokrati och Toleransveckan invigd.

Demokrati och Toleransveckan invigd.

Vecka 46 är Demokrati och Toleransvecka i Örebro kommun och på måndagseftermiddagen var det invigning på Tegelbruket som är navet i årets vecka.
Tegelbruket har fyllts av föreläsningar och olika bord där många olika verksamheter presenterar sig.

Vecka 46 är Demokrati och Toleransvecka i Örebro kommun och på måndagseftermiddagen var det invigning på Tegelbruket som är navet i årets vecka.
Tegelbruket har fyllts av föreläsningar och olika bord där många olika verksamheter presenterar sig.

Ingen invigning utan tal.

Invigningstalare var bland annat Lars O. Molin (KD), kommunfullmäktiges ordförande och Maria Hagberg, Länsstyrelsen.
Lars O. Molin berättade bland annat i sitt tal att det här är sjätte året som Örebro Kommun arrangerar Tolerans och Demokrativeckan och den här veckan har gett eko även utanför kommunens gränser.
Årets tema för Tolerans och demokrativeckan är Mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande och Lars O. Molin sa att de vill betona att vi alla är ansvariga för att de mänskliga rättigheterna respekteras.
- Vi har bjudit in olika organisationer, vi har speciellt bjudit in de politiska ungdomsförbunden till att delta på olika sätt, tyvärr har inte den inbjudan fått det gensvar som vi hade velat, men det blir nog bättre till nästa år, sa Lars O. Molin.

Tal om mänskliga rättigheter.

Maria Hagberg höll ett tal om mänskliga rättigheter och hon berättade bland annat i sitt tal att det här var andra året som hon får vara med och tala under invigningen av demokrati och toleransveckan och med tanke på att hon bara bott i Örebro i ett och ett halvt år så är det bar gjort. Maria Hagberg arbetar på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Örebro och hon sa bland annat att ett tolerant samhälle är en förutsättning för det arbetet.
Maria Hagberg sa också att hon arbetar bland annat med att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och med jämställdhetsfrågor och hon gillar att arbeta i Örebro Län eftersom det finns så många som är aktiva i de här frågorna.

Musik som avslutning.

Avslutningen av musiken stod Ola Frideblad för och det är inte så ofta vi får en möjlighet att lyssna till opera när det är invigningar men det fick vi den här eftermiddagen och Ola Frideblad skulle jag gärna höra mer av.

Konferencier avslutade invigningen.

Najim Al-Ganas och Nadja Abdellah Var konferencierer och Najim passade på att avsluta invigningen med att hålla ett litet eget tal om tolerans eftersom det hade klagats lite på att Sverige Demokraternas Ungdomsförbund var inbjudna till Demokrati och Tolerans dagarna.
- Det bästa för oss är att vi kan leva ihop i ett samhälle där vi kan tolerera varandra oavsett kön, etnicitet och religion, för att komma dit och för att komma till det stadiet så måste vi kunna öppna upp för andra att säga sitt, jag vet att det har funnits klagomål på att SD;s ungdomsförbund är med här idag och vi säger som så att vi är i ett demokratiskt land och vad skulle hända om vi inte var toleranta till oliktänkande, sa Najim Al-Ganas.

SDU vill skingra missuppfattningar.

Alla partierna på plats sa att det var viktigt med demokrati och att stå upp för demokratin, sen skilde det lite i varför de var med och Emma Sandkvist från SDU sa att eftersom det finns många missuppfattningar om var SDU står i demokratifrågor tänkte de att det kan vara ett bra tillfälle att berätta om var de står och den vanligaste missuppfattningen är att de är odemokratiska och att de inte värnar alla människors lika rättigheter, något som Emma inte håller med om utan det är klart att de står för de mänskliga rättigheterna precis som de andra politiska partierna i Sverige.
Emma sandkvist berättade också att inbjudan kom rätt sent så de han inte ordna några egna aktiviteter under veckan men om de får en förfrågan eller inbjudan till någon aktivitet så kommer de gärna.

Demokratifrågor är viktiga.

De olika partierna som var på plats var alla eniga i att demokratifrågor är viktiga men när de fick en fråga om va som var den viktigaste frågan för demokratin så blev det helt olika svar.
Cecilia Lönn Elgstrand, Vänsterpartiet, pratade mycket om att minska klyftorna i samhället och att jämställdheten är viktig för demokratin.
En av Vänsterpartiet hjärtefrågor är arbetet mot rasism och just den frågan kommer Vänsterpartiet i Örebro att lägga fokus på den här veckan, Vänsterpartiet hade senare på kvällen en föreläsning om hur de politiska partierna kan arbeta brett för att arbeta mot främlingsfientlighet i samhället och Cecilia Lönn Elgstrand sa att hon tror att det kan vara lätt att få till samarbeten över partigränserna när det gäller rasism eftersom majoriteten av partierna är överens om hur de står i den frågan det är bara ett parti som särskiljer sig i den frågan.

Bra initiativ med en hel vecka om demokrati och tolerans.

Emma Ode, Miljöpartiet, pratade om att det är viktigt att få människor att engagera sig politiskt, de politiska partierna idag har svårt att locka medlemmar som vill engagera sig och hon ser att det kan leda till ett hot mot demokratin när det inte finns tillräckligt med politiskt aktiva människor som kan ta de förtroendeuppdrag som egentligen är det vår demokrati är uppbyggd runt.
Emma Ode sa bland annat att de politiska partierna behöver bli bättre på att synas ute och att möta människor.
Miljöpartiet har under några år haft en samtalskampanj där de har pratat om människors vardagsproblem och Emma Ode sa att alla människor är intresserade av politik de vet bara inte om att det är politik, det är ju liksom människors vardag och liv, allt som har med det att göra är politik.

Socialdemokratin vill ha bort blockpolitiken.

Fredrik Bernhardtz sa bland annat att Socialdemokraterna är med under Demokrati och Toleransveckan för att det är viktigt att de visar sitt stöd för de frågorna.
De viktigaste frågorna för demokratin enligt Fredrik är alla människors lika värde och att bryta blockpolitiken.
Blockpolitiken behöver brytas för att ge alla partier utrymme på den politiska skalan ett problem med blockpolitik är att de mindre partierna förlorar mot de större och det ger utrymme till mer extrema partier.

Inte bara politiska partier.

Per-Arne Börjesson var på tegelhuset för att locka människor till en filmvisning hos ABF där de visar filmen Free China som handlar om brist på demokrati och tolerans.
Filmen handlar om två personer som har hamnat i fängelse på grund av sin tro och att de blir torterade både fysiskt och psykiskt under tiden de är inlåsta och det här är deras egna berättelser.
De berättar bland annat att de får sitta och arbeta upp till 18 timmar per dygn utan ersättning för att andra ska kunna sälja billiga produkter bland annat till oss i väst.
Per-Arne tror att Kina kommer att bli mer demokratiskt med tiden men det går sakta, väldigt sakta.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar