×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-10-26  

Folkpartiet storsatsar på skolan i sitt budgetförslag.

Folkpartiet storsatsar på skolan i sitt budgetförslag.

Under en pressträff under fredagen presenterade Staffan Werme och Karolina Wallström Folkpartiets budgetförslag och deras stora satsningar är på skolan, men de vill också minska på politiska nämnder och fortsätta sälja ut både kommunala företag och ÖBO:s lägenheter.

Under en pressträff under fredagen presenterade Staffan Werme och Karolina Wallström Folkpartiets budgetförslag och deras stora satsningar är på skolan, men de vill också minska på politiska nämnder och fortsätta sälja ut både kommunala företag och ÖBO:s lägenheter.

Partier närmar sig varandra.

Staffan Werme inledde pressträffen med att säga att Folkpartiet har medvetet valt en ny liberal linje i sin budget och de vill på så sätt visa upp en tydlig skillnad med vd Folkpartiet vill i politiken.
De andra partierna närmar sig varandra och det börjar bli så att många partier säger ungefär samma saker, det vill inte Folkpartiet göra de håller på sina liberala ideer.
- Vi vill söka ett tydligt mandat från Örebroarna för den politik som vi vill föra och för den stad som vi tycker ska kunna bli ännu bättre än vad den är och då kan vi i vissa lägen hamna i kontroversiella ståndpunkter för många människor men som vi vill och som är väldigt nödvändiga för att peka ut riktningen för Örebro, sa Staffan Werme.

Lönehöjning för alla lärare.

Av Folkpartiets satsningar så gå de två största till skolan, den ena satsningen är att de vill ge en lönehöjning för alla lärare med 2000 kronor i månaden på grundlönen, Örebro kommun är den som har ansvaret att sätta grundlönen för lärarna och genom en generell löneförhöjning skickar Örebro kommun en signal till lärarna som säger att de är viktiga.

Se alla barn garanti.

Folkpartiet vill införa en se alla barn garanti och den är precis som det låter, alla barn ska bli sedda i förskola och skola och Folkpartiet riktar sina insatser mot förskola och lågstadiet.
Anledningen till de riktade satsningarna tidigt är att det är viktigt med en stabil grund och om alla barn blir sedda tidigt så kan det sättas in rätt resurser vid behov och det kommer i sin tur att bli en besparing högre upp i skolan.
Karolina Wallström är ute på många besök i skolor och hon får höra att det är just skolstarten som är viktigast och därför vill de satsa extra resurser just på starten.
Det är inte bara resurser som satsningen på 40 miljoner ska gå till, den ska också räcka till ökad skolpeng för alla barn och ökade resurser för barn med särskilda behov, samt att minska barngrupperna.
- När vi möter föräldrar och lärare så är det just det här de säger, att starten är absolut viktigast därför satsar vi 40 miljoner, sa Karolina Wallström.

Folkpartiet vill förändra den politiska organisationen.

Staffan Werme berättade att Folkpartiet vill förändra den politiska organisationen i Örebro Kommun istället för dagens 600 förtroendeuppdrag som finns vill folkpartiet halvera antalet till 300.
Det är inte bara förtroendeuppdragen som ska minskas, samma sak gäller de nämnder som finns de ska också minskas.
Folkpartiet vill bland annat slå ihop skolnämnderna till två stycken och ta bort programnämnden helt, i dagsläget finns det fyra skolnämnder i Örebro en för varje väderstreck och det betyder att regler kan se olika ut beroende på vart i Örebro du bor, Staffan Werme sa att en sammanslagning av nämnder ger också en ekonomisk vinst eftersom det blir mindre administrering.

Försäljning av kommunala bolag.

Folkpartiet vill också sälja en del av Örebro kommuns bolag och i sin budget har de en lista på 10 bolag som de vill sälja, vissa helt och andra delvis.
Alla tre bolag som Örebro Kommun har tillsammans med Kumla Kommun vill folkpartiet sälja hela bolagen och det är bland annat vindkraft och stadsnät och anledningen är att det finns stora risker med fram för allt vindkraften som kanske inte kommer att bli så lönsamt som rapporterna visar.
De två företagen som har hand om Gustavsvik och utvecklingen av det området vill de också sälja eftersom de har fått reda på att det planeras miljonsatsningar som kan slå mot Örebros kommande ekonomi.

Sälj fastigheter och bygg nytt.

Örebroporten är ett företag som Staffan Werme vill se börja bygga bland annat äldreboenden för att sedan sälja dem till privata företag som kan bedriva verksamheten.
Efterfrågan på äldreboenden av olika karaktär kommer att öka och därför måste nybyggnationen också öka men Folkpartiet i Örebro vill inte att Örebro Kommun sedan behåller de nybyggda i egen regi utan de ska säljas för att finansiera andra nybyggen.
Samma sak gäller ÖBO och där vill Folkpartiet sälja 2500 lägenheter för att ÖBO inte ska behöva ha så stora hyreshöjningar vid stora renoveringar av det befintliga lägenhetsbeståndet.
- Köp in utveckla och sälj, det lösgör rätt mycket pengar, sa Staffan Werme.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar