×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-10-18  

Moderat budget med satsning på trygghet.

Moderat budget med satsning på trygghet.

Trygghet är något som Anders Åhrlin, gruppledare Nya Moderaterna Örebro pratar mycket om och det gäller både allmän trygghet och att Örebroare ska kunna känna sig trygga oavsett var de befinner sig.
En annan fråga som är viktig är skolan och Nya Moderaterna i Örebro vill minska klasserna för att ge lärarna en bättre chans att se alla elever i klasserna.

Trygghet är något som Anders Åhrlin, gruppledare Nya Moderaterna Örebro pratar mycket om och det gäller både allmän trygghet och att Örebroare ska kunna känna sig trygga oavsett var de befinner sig.
En annan fråga som är viktig är skolan och Nya Moderaterna i Örebro vill minska klasserna för att ge lärarna en bättre chans att se alla elever i klasserna.

Trygghetstjänst med väktare.

Ett av de konkreta förslagen som Nya Moderaterna har i sin budget är att ÖBO inrättar en trygghetstjänst för sina boende.
Tjänsten skulle innebära att alla boende i ÖBO kan ringa ett nummer och f någon att prata med på vägen hem och det gäller inte bara nätter efter att krogarna stänger utan tjänsten ska vara tillgänglig hela tiden.
Den som svarar på telefon ska ha möjlighet att ringa någon väktare i närheten som sedan kan promenera med den som ringt upp för att se till att den kommer hem utan problem, upp till två kilometer från hemmet ska tjänsten fungera.
- Vår budget handlar om att vi ska ha ett Örebro där alla känner sig trygga, sa Anders Åhrlin.

ÖBO i uppstartsskedet.

Anders Åhrlin sa också att det är ÖBO som ska starta upp tjänsten men när den är uppstartad och fungerar ska andra hyresvärdar eller andra intressenter kunna ansluta sig så att fler får möjligheten med sällskap hem eller någon att prata med i telefon på vägen hem.
Om det skulle vara något tillfälle där det verkar vara ovanligt otryggt ute så kan den som besvarar samtalet också komma i kontakt med polis.
Nya Moderaterna har beräknat kostnaden för projektet till 10 miljoner och det anser de att ÖBO har råd med eftersom bolaget har bra ekonomi.

Sysselsättningsgaranti för arbetssökande.

De som har varit arbetssökande lång tid och som har försörjningsstöd ska ha en aktivitetsgaranti sa Anders Åhrlin och aktivitetsgarantin ska innebära att åtta timmar om dagen har man något att göra. Aktivitetsgarantin är enligt Nya Moderaterna ett sätt att bekämpa utanförskap och arbetslöshet.
- Man ska ha någonstans att gå när klockan ringer på morgonen, man ska ha saker att göra, man ska känna en gemenskap så att man inte ställs långt ifrån arbetsmarknaden, sa Anders Åhrlin.

Trygghet är den röda tråden.

Anders Åhrlin avslutade sin sammanfattning av budgeten att den röda tråden i Nya Moderaternas budget är trygghet och när moderaterna har varit ute och pratat med Örebroare så har tryggheten hela tiden varit en fråga och en viktig fråga.
Nya Moderaterna i Örebro har många förslag på trygghetsåtgärder i Örebro, en av dem är att ordna bättre belysning i våra parker eftersom de ofta känns mörka och otrygga, Nya Moderaterna vill också se att belysningen utgår från gående vilket inte är så ofta idag.
- Vi vill ha ett Örebro som håller ihop, vi vill på olika delar markera att detta är viktigt, vi lägger mer pengar på skolan och tryggheten.

Satsa på mindre klasser i skolorna.

Under sina samtal med Örebroare har Nya Moderaterna märkt en tydlig önskan om mindre klasser och samma önskan kommer från lärarna, mindre klasser skulle ge lärare utrymme för alla elever.
Trygghetsperspektivet är med i skolan också och i skolan handlar det om ett längre perspektiv.
- Vi måste fånga upp barn och ungdomar som håller på att hamna i utanförskap, vi måste fånga upp så att barn och ungdomar får det stöd och de resurser som de behöver så tidigt som möjligt för att motverka att de hamnar i kriminalitet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar