×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-10-17  

Vänsterpartiet satsar på våra äldre i sin budget.

Vänsterpartiet satsar på våra äldre i sin budget.

På onsdagen presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag och där finns bland annat en satsning på äldre, förskolan, feriepraktik och att höja kvinnors löner.
Murad Artin Vänsterpartiets kommunalråd höll i presentationen av Vänsterpartiet i Örebros budgetförslag och han berättade bland annat att de vill se en annan fördelning av pengarna i budgeten mot vad den sittande majoriteten har.

På onsdagen presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag och där finns bland annat en satsning på äldre, förskolan, feriepraktik och att höja kvinnors löner.
Murad Artin Vänsterpartiets kommunalråd höll i presentationen av Vänsterpartiet i Örebros budgetförslag och han berättade bland annat att de vill se en annan fördelning av pengarna i budgeten mot vad den sittande majoriteten har.

Vänsterpartiet vill ta bort LOV.

Den som har lite koll på politiken kan inte ha missat att Vänsterpartiet i stort är emot LOV och partidelen i Örebro är inget undantag utan Murad Artin sa att om de sitter i en majoritet efter nästa val så ska LOV avvecklas.
Hur avvecklingen ska gå till kan han inte säga i nuläget men tanken verkar vara att allt eftersom avtal löper ut ska de inte förnyas.
Anledningen till avskaffandet av LOV är att Vänsterpartiet inte vill se vinster i välfärden.
Varje skattekrona ska gå till äldre, barn och ungdomar inte till vinst och där är vi enda parti, både på riks och lokal nivå, som säger att vinstintresse hör inte hemma i välfärden.

Satsningar på Social Välfärd.

Den enskilt största satsningen som Vänsterpartiet gör i sin budget hamnar under Social välfärd och det är att införa egen tid i äldreomsorgen, Vänsterpartiet har satt två timmar i veckan som egen tid och det betyder att den äldre personen har två timmar i veckan som den förfogar över.
Under de två timmarna ska den äldre själv få bestämma vad den vill göra, det kan vara att till exempel gå på bio eller bara gå och handla och de satsar 14 miljoner kronor vilket innebär att 45 undersköterskor/vårdbiträden kan anställas.
- Riktig valfrihet är att de äldre ska ges makt över sin vardag och i den dagliga omsorgen, sa Murad Artin.

Forskning visar att Vänsterpartiet går på rätt linje.

Forskning från Stockholms universitet visar att privatiseringen av äldreomsorg inte automatiskt har gjort den bättre och Lagen Om Valfrihet är ingen vinst för våra äldre.
Forskningen i Sverige leddes av Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.
Studien var i sju olika länder och den visade att Sverige utmärker sig speciellt på en punkt och det är att två företag har så många omsorgsboenden.
De privata vårdföretagen är inte per automatik bättre på vård utan de har oftare mindre personal och fler timanställda än kommunala verksamheter säger forskningen och det rimmar illa med att kontinuitet är viktigt för äldre.
Endast 4 procent av våra äldre gör ett aktivt val när det gäller äldreomsorg eftersom de flesta äldre är i för dåligt skick för att klara av ett val.

Flera satsningar på barn och äldre.

En av satsningarna som Vänsterpartiet vill genomföra är att alla barn ska ha rätt till 30 timmar barnomsorg per vecka, i dagsläget är det 15 timmar för barn till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar Vänsterpartiet vill alltså fördubbla tiden som barnen få vara på förskolan.
Det är den satsning som kostar mest av Vänsterpartiets satsningar på barnen, 50 miljoner kronor har Vänsterpartiet öronmärkt år sin satsning och den skulle kunna innebära 40 nya barnskötare och på så sätt skulle de också kunna minska barngrupperna på förskolan vilket är en annan av deras satsningar.

Mobila återvinningsstationer.

Vi fick en kort intervju med Murad Artin efter genomgången och då berättade han bland annat om att Vänsterpartiet vill återinför mobila återvinningsstationer och utreda möjligheten med att ha kollektivtrafik på något sätt ut till återvinningsstationerna.
Många Örebroare idag har inte möjlighet att själva ta sig till en återvinningsstation eftersom de inte har bil och kanske inte ens känner någon som kan hjälpa till med resan till en återvinningscentral därför är det viktigt att det finns andra möjligheter.
En mobil återvinningscentral skulle vara bra även ur miljösynpunkt eftersom det då blir en bil som kommer och hämtar i stället för att alla ska åka själva och lämna sina saker vid återvinningscentralen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar