×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-10-10  

Majoritetens budget presenterades.

Majoritetens budget presenterades.

Örebro kommuns budget presenterades under tisdagen av Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD) och Rasmus Persson ( C).
Budgeten presenterades på Rostaskolan som just nu är i slutfasen på ett renoveringsarbete och de två rektorerna fick en liten stund först att berätta om renoveringen och vad den betyder för skolan.

Örebro kommuns budget presenterades under tisdagen av Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD) och Rasmus Persson ( C).
Budgeten presenterades på Rostaskolan som just nu är i slutfasen på ett renoveringsarbete och de två rektorerna fick en liten stund först att berätta om renoveringen och vad den betyder för skolan.

Örebro växer.

Örebro växer så det knakar just nu och Lena Baastad som inledde presentationen av budgeten pratade mycket om att det är riktigt roligt att vi växer men samtidigt så blir ansvaret för de styrande politikerna i kommunen större.
Förra årets budget var på 6,7 miljarder kronor årets budget är på 6,9 miljarder och barn och utbildning är det område som får störst andel i budgeten.
- Det är en budget som tar ansvar för hela kommunens utveckling, det är en budget som tar ansvar för ett Örebro som växer sa Lena Baastad.

Företagen i Örebro går bra.

Lennart Bondeson talade om att näringslivet i Örebro mår bra och de flesta företag växer precis som staden men Örebro Kommun har en del att arbeta med och det gäller speciellt servisen till företagen när det gäller bygglov och liknande frågor, därför satsas det nu på byggnadsnämnden så att de ska kunna snabba på sina handläggningstider, men det blir också ett servicekontor i centrala Örebro som kommer att fungera som en ingång till kommunen oavsett om du är företagare eller privatperson.
_ Vi vill förstärka snabbare bygglov och snabbare processer för näringslivet för att vi är i det skeendet att vi vill kunna ta tillvara på tillväxten i kommunen, sa Lennart Bondeson.

Satsning på fler heltider.

Det finns fortfarande ett stort behov av att rusta skolor och av budgeten är det 34 procent av investeringsbudgeten som går till skolrustningar.
Arbetet med att öka andelen heltider för anställda inom kommunen fortsätter och de delade turerna ska helst försvinna helt även om Rasmus Persson sa att han tror att det kan bli svårt att få bort den helt och att det arbetet kommer att ta lång tid.
- Vi vill ha en långsiktighet i det arbetet som vi gör och därför satsar vi också på att systematisera arbetet så att man får en struktur som gör det möjligt att öka antalet heltidstjänster, sa Rasmus Persson.

Satsningar på effektiviseringar och ny teknik.

Inom hemtjänsten kommer det ett system med nyckelfria dörrar och det betyder att hemtjänstpersonalen kan låsa upp dörrar med hjälp av sin mobiltelefon, det kommer innebära tidsbesparingar och effektivisera deras arbete.
Tidsregistreringen ska också förbättras och det ska köpas in nya program för att få en bättre överblick på de olika boenden och avdelningar som finns för att på så sätt kunna planera dagarna bättre och effektivare.
Skolan berörs också av IT satsningen, elever ska få tillgång till datorer och de lärare som behöver vidareutbildning inom IT ska få det.
- Har vi lärare som inte kan IT så har vi elever som inte kan IT, sa Rasmus Persson.

Förbättra servicen för företagen.

Lennart Bondeson som är ansvarig för näringslivsfrågor sa att han är mest nöjd med satsningen på att förbättra för företag när det gäller bygglov och liknande frågor, just byggloven har länge varit en flaskhals i kommunen och anledningen är för lite personal, men det ska nu rättas till och en kommun som växer så mycket som Örebro gör så är det viktigt att det fungerar.
En annan sak som Lennart Bondeson är nöjd med att de att fått med i budgeten är en fritidspeng för ekonomiskt utsatta barn.
Barn i ekonomiskt utsatta familjer har möjlighet att ansöka om extra pengar för en fritidsaktivitet.

Tullhuset en helt ny satsning.

Rasmus Persson berättade att han är nöjd med att ha fått igenom Tullhuset, det här är första renodlade korttidsboendet i Örebro och han sa att det kommer att ge möjlighet att ha kompetens för just den typen av vård.
Idag finns det korttidsvård insprängd i den vanliga verksamheten men med Tullhuset kommer den att kunna bli effektivare och det finns fler platser som förhoppningsvis inte kommer att behöva användas så länge som de behöver göras idag, allt medan en person väntar på plats på ett äldreboende av något slag.

Oppositionen kritisk.

Anders Åhrlin, Moderaterna, var också vid Rostaskolan och hans dom över den nya budgeten var hård och att budgeten var full av nedskärningar och vackra ord.
Anders Åhrlin hade velat se fler satsningar på skolan och Moderaterna skulle vilja satsa 50 miljoner mer på skolan än vad majoriteten gör i sin budget.
Anders Åhrlin saknar också riktiga jobbsatsningar och han sa att det är tydligt att Socialdemokraterna saknar en sammanhållen jobbpolitik.
Moderaterna i Örebro håller precis på att arbeta med sitt eget budgetförslag men något konkret ur den kan inte Anders Åhrlin säga idag.

Många satsningar.

Lena Baastad var nöjd med att det är satsningar på ett Örebro som växer och att de tar ansvar, Anders Åhrlins kritik tar hon med ro och hon hade förväntat sig det, men hon sa också att hon tycker att budgeten visar att de tre partierna i majoriteten tror på Örebro och det är därför de gör investeringar ibland annat nya förskolor, skolor och äldreboenden.
Satsningarna på nyckelfri hemtjänst och nya LLS boenden är också viktiga, Örebro växer och det är viktigt att hela tiden flytta fram positionerna och Lena Baastad sa att hon tycker att oppositionen har ett ganska så gammaldags synsätt på budgeten där det bara handlar om att allt ting vi gör är rätt, någon gång måste du våga ifrågasätta det och säga att nu är det nya tider och våga göra nya investeringar.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar