×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-09-24  

Metallstölder ett stort problem.

Metallstölder ett stort problem.

Under tisdagen var Justitieminister Beatrice Ask (M) på besök i Örebro och hon invigde tingsrättens ny lokaler i Rättscentrum i Örebro och sedan fick hon information om arbetet mot metallstölder, polisen i Örebro är samordnande för arbete mot metallstölder.

© 2013 Johan Gullberg - knytpunkt.com
4 Klickbara bilder.

Under tisdagen var Justitieminister Beatrice Ask (M) på besök i Örebro och hon invigde tingsrättens ny lokaler i Rättscentrum i Örebro och sedan fick hon information om arbetet mot metallstölder, polisen i Örebro är samordnande för arbete mot metallstölder.

Omfattande brottslighet.

Pressträffen inleddes med att Beatrice Ask berättade lite om hur dagen varit och hur metall och då speciellt kopparstölder påverkar samhället.
När vi ser bilder på att det stulits kopparledningar från till exempel järnvägen kanske det inte verkar vara så allvarligt, men Beatrice Ask sa att det är oerhört omfattande brottslig verksamhet och det är allvarligt, stölderna innebär också en rad miljöbrott och skador på infrastrukturen.
Det är inte enbart järnvägen som drabbas av metallstölder utan koppartak på kyrkor och andra byggnader ingår också därför måste polisen ta sig an problematiken och det är inte helt enkelt.

Internationella miljöbrott.

Beatrice Ask sa också att metallstölder är till stor del en internationell fråga och metallstölder leder till grova miljöbrott i andra delar av världen.
Oseriös hantering av sopor är en av delarna i metallstölderna, där våra datorer eller annan elektronik förs ut ut landet för att sedan hamna på sopberg i fattigare länder där de hamnar på dåligt miljöskötta soptippar och det ger stor verkan på speciellt barn som ofta arbetar på soptippar.

Örebropolisen är i uppstarten av arbetet.

Beatrice Ask sa också att Örebropolisen som är samordnare av arbetet mot metallstölder precis har startat arbetet.
- Det som man möjligen ska ge en eloge till Örebropolisen för är att man inte bara arbetar till sitt uppdrag utan också skriver och jagar departementet med olika ideer om vad som borde göras och vad vi borde prata med andra departement om.
Det tycker jag visar på ett engagemang och intresse för ett område där brottsligheten har fått fara fritt alldeles för länge.

Viktigt uppdrag.

Det var mycket media på plats i Örebro men fokus låg inte på metallstölder utan på det register över romer som har blivit avslöjat i Skåne, men Beatrice Ask fick ändå prata metallstölder eftersom det var det vi var där för och efter det inledande anförande av Beatrice Ask fick vi en kort intervju och Beatrice Ask sa bland annat då att Örebro polismyndighet har fått ett väldigt viktigt uppdrag av rikspolisstyrelsen, att arbeta fokuserat med metallstölder dels ska de utveckla metodik men de ska också få fler myndigheter att engagera sig i problemet.
Beatrice Ask är medveten om att det finns mycket att göra för att förhindra metallstölder och under dagen i Örebro hade hon fått berättat för sig lite om vad Örebropolisen har gjort, bland annat berätta de om att det går att dna märka metall så att de kan se art den stulna metallen kommer ifrån, ett av problemen med metallstölder är just att veta var metallen kommer ifrån.

Mer ordning bland skrothandlare.

Beatrice Ask sa också att Örebropolisen har skrivit till justitiedepartementet och rikspolisstyrelsen och bett om åtgärder kring de oseriösa skrothandlare som finns, det har startats en utredning om skrothandeln och ett förslag är att stoppa kontantförsäljning av metaller för att få mer ordning i verksamheten.
Skälet till att stoppa kontanthanteringen är att det är enklare att följa vem som köper och vem som säljer om det inte är kontanta köp utan det är kontokort som används och då kan även andra myndigheter vara med och kontrollera så att allt går rätt till, till exempel skatteverket sa Beatrice Ask.
Polisen har redan idag hjälp av naturvårdande myndigheter i det här arbetet eftersom verksamheter inriktade på skrot hanterar mycket avfall som kan ge stora miljöpåverkningar.

Metallstölder ett stort samhällsproblem.

Kommissarie Mats Scherp, polisen Örebro Län, är den som leder arbetet mot metallstölder och på min fråga om han kunde beskriva problemet lite snabbt blev svaret att metallstölder får stora samhällskonsekvenser, när de stjäl kopparledningar från järnvägen, kyrktak eller datakablar för att sälja vidare ger stora skador för samhället och det är både ekonomisk och enskilda personer som drabbas.
Enskilda personer drabbas genom tågförseningar eller avbrott i data trafiken så det är egentligen två problem de orsakar med stölderna, dels ett samhällsproblem och problem för den enskilde.

Arbetet mot metallstölder är nytt.

Mats Scherp berättade att polisen i Örebro län fick det här uppdraget av rikspolisstyrelsen den fösta januari 2013 så de har inte arbetat så länge men de tittar på lagstiftning och hur den borde förändras så att det ska bli effektivare att bekämpa den brottsligheten.
Även om det riktade arbetat mot metallstölder är nytt i Sverige så har de tittat på hur andra länder har ordnat sitt arbete, England har till exempel arbetat länge med de här frågorna och det har resulterat i ett studiebesök för att titta närmre på hur de arbetar.

Samverkan är viktig.

Mats Scherp sa också att de tittar på hur andra myndigheter och branschen ska kunna samverka kring frågan för att få bukt med det.
Samverkan är oerhört viktig sa Mats Scherp vi kommer inte att lösa det här brottsområdet själva, utan vi måste ha branschen med oss så att de kan hjälpa till, vi behöver också ha andra myndigheter som brottsbekämpare också och det är jätteviktigt.
Mats Scherp sa också att de vill se en bättre kontroll på skrothandlarbranschen och det är bland annat därför de vill ha bort kontanthanteringen så mycket som det går men det krävs lagändringar för att kunna förenkla kontrollen av skrothandeln.
Mats Scherp avslutade med att säga att det finns seriösa skrothandlare och de har polisen med sig, men samtidigt finns det många oseriösa människor som driver verksamheter idag och det är de oseriösa de vill åt.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar