×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-09-19  

Eskil Erlandsson presenterade Regeringens budget.

Eskil Erlandsson presenterade Regeringens budget.

13 städer i landet fick under onsdagen besök av en minister som presenterade regeringens höstbudget.
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) var den som besökte Örebro och presenterade budgeten för media och övriga besökare på Cafe Java.

© 2013 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

13 städer i landet fick under onsdagen besök av en minister som presenterade regeringens höstbudget.
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) var den som besökte Örebro och presenterade budgeten för media och övriga besökare på Cafe Java.

Allmänt om budgeten i stort.

Eskil Erlandsson inledde med att tala om budgeten i stort och då var det bland annat att Sverige har klarat av lågkonjunkturen riktigt bra om man jämför mot många andra länder i Europa och Eskil Erlandsson sa också att man behöver inte jämföra med Grekland eller Spanien utan det räcker att titta på de länder som Sverige har mest kontakt med så som England och Frankrike.
Sysselsättningen är en stor fråga och femte jobbskatteavdraget ger enligt Eskil Erlandsson människor möjlighet att konsumera mer vilket kan leda till fler arbetstillfällen.

Nytt landsbygdsprogram.

Eskil Erlandsson talade också lite mer ingående om de frågor som han arbetar med som landsbygdsminister och en av de viktigaste frågorna är det nya landsbygdsprogrammet som ska tas fram, det nya programmet ska gälla från 2014 - 2021 och det kommer att omfatta 32,4 miljarder kronor och det ska arbetas fram under senhösten.
Landsbygdsprogrammet ger förutsättningar för att bygga ett robust landsbygdsprogram sa Eskil Erlandsson och att det ska vara till nytta för verksamheter i landsbygden och för miljön.
14,6 miljarder av landsbygdsprogrammets budget kommer från EU och den svenska delen har utökats av regeringen från 14 miljarder till 17,8 miljarder.

Förlängning av stöd till landsbygden.

Eskil Erlandsson sa bland annat att regeringen förlänger stöden för bland annat vall odling, betes och hagmarker och ekostödet.
Under 2014 kommer det fortfarande att gå att söka pengar för miljöåtaganden som många har tagit på sig sa Eskil Erlandsson.
Anledningen till att stöden för betes och hagmarker finns kvar är att bevara Sveriges öppna landskap, de öppna landskapen är viktiga för alla som tillbringar tid ute i landsbygden sa Eskil Erlandsson.

Landsbygdsprogrammet är viktigt.

Vi fick en kort intervju med Eskil Erlandsson efter hans presentation av budgeten och han sa bland annat att landsbygdsprogrammet är det riktigt stora i hans område och det är viktigt för att bygga ett robust landsbygdsprogram som ska sträcka sig över sju år.
Sveriges öppna landskap och unika betesmarker är viktiga men den moderna landsbygden är också viktig och med det nya landsbygdsprogrammet blir det möjligt att bygga en modern landsbygd och där är en viktig aspekt tillgången till bredband.

Nya lärlingsjobb.

I budgeten ingår en satsning på lärlingsutbildningsplatser, alla vill inte lära sig ett yrke via den traditionella skolan utan vill lära sig på ett mer handgripligt sätt och de nya lärlingsplatserna ska hjälpa till med det.
7000 ny platser ska det bli och Eskil Erlandsson hoppas att det blir resultat av den satsningen rätt snabbt.

Saknar udden i budgeten sa Anders Hagström (KD).
Vi fick också en intervju med Anders Hagström, ordförande för Kristdemokraterna i Örebro, som var med under budgetpresentationen och han var i det stora nöjd med budgeten och det finns flera positiva satsningar och Anders hoppas att det ger effekter på arbetslösheten, det finns också vissa fördelningspolitiska insatser men Anders Hagström saknar spetsen i just de fördelningspolitiska delarna.
Anders Hagström sa bland annat att om man tittar på de satsningar som är fördelningspolitiska så är det dels sänkningen av skatten för pensionärer och då fram för allt de med lägst pension.
Barnfamiljer får också satsningar med höjt bostadsbidrag och en fritidspeng för de mest utsatta familjerna. Fritidspengen sa Anders Hagström att han tror ger stor effekt,3000 kronor per barn blir det i fritidspeng för att familjerna ska kunna göra fritidssatsningar.
Det femte jobbskatteavdraget skulle Anders Hagström ha vilja se en lite mer riktad åtgärd för de mest utsatta i samhället i stället för att ge till alla.

Effekter på Örebro.
Anders Hagström är ordförande i VUXAM i Örebro och han sa att han tror att de kommer att se effekter i försörjningsstödet i Örebro med den här budgeten från regeringen, framför allt det höjda bostadsbidraget kan ge effekt men risken finns att det som sparas in genom det ökade bostadsbidraget äts upp av andra kostnader i stället.
- Förhoppningen är ändå att med de satsningar vi gör lokalt för att få ut människor i arbete så kommer vi fortsätta att se en minskad försörjningsstödskostnad på sikt, sa Anders Hagström


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar