×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-06-04  

Syrianska föreningen 30år.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Ett vardagsrum som det såg ut under 1970-talet.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Som ett utsökt konstverk.
Den syrianska bibeln är vackert utformad med
bilder och ornametik

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Konstfulla broderier täcker tyger som
används i hemmet.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
En utsökt vakert broderad version av
DaVincis den sista måltiden.

Den 31 maj firade Syrianska föreningen i Örebro 30 år.

Firandet hölls i deras egna lokaler i Varberga och bestod av en allmän inbjudan att komma och se på en utställning som visade upp en del av Syrianernas historia både i Örebro och innan de kom hit.

Utställningen bestod av flera olika delar, bland annat ett vardagsrum som det såg ut på 1970-talet.
Det vi reagerade på var alla fina broderier på kuddar och dukar. Som den syrianska traditionen påbjöd utgjordes sittplatsen av en madrass och det fanns utrustning för att laga mat centralt på golvet.
I mångt och mycket påminde det mig, mycket om barndomen och sommarbesöken hos min pappas mormors syster, där det saknades både elektricitet och rinnande vatten i hemmet, slående var att även detta var under 1970-talet, runt 73-75, nå i konsthantverket märks tydligt att det finns fler likheter än olikheter både på det stilistiska utförandet och omformande som på sätet hantverket använts i vardagen.


I övrigt så var det en fotoutställning som började när de första Syrianerna kom hit och fick sätta sig på skolbänken för att lära sig bland annat Svenska, det fanns bilder som illustrerade bygget av den Syrianska kyrkan som står bredvid föreningslokalen.
När kyrkan byggdes så var det många ur föreningen som hjälpte till, både barn och vuxna.

Naturligtvis fanns det ännu mycket mer att se, typisk keramik, ett bord med olika handarbete, smycken och iordningställt altare.

De som besökte utställningen gick länge runt och tittade och passade på att ställa frågor till dem som arbetade.
När vi pratade med Caroline Barsoum så märks det tydligt att integration är väldigt viktigt för henne, hon återkommer ofta till det ämnet. Syrianska föreningen har blivit kallad för den mest integrerade invandrar föreningen i Sverige.

Ett annat viktigt ämne är att bevara deras kultur och föra den vidare till nästa generation, enligt Sait Eserbaran så är många av de gamla hantverkstraditionerna på väg att dö ut i brist på intresse från den yngre generationen.
Vi hoppas att de lyckas hitta några som vill föra traditionerna vidare, tråkigt om sådan kunskap försvinner.

Sait Eserbaran sa även att Syrianska föreningen vill vara en grundsten i svensk framtid. Flerspråkighet är en rikedom och något man har användning för i många olika sammanhang. Själv talar Sait Eserbaran 7 olika språk. Efter besöket i utställningen så var det fika i serveringen där det bjöds på kaffe och tårta.
Det var en varmt välkomnande känsla att komma in i Syrianska föreningens lokaler och alla var angelägna att besvara de frågor som vi hade .
Det känns att det är en stark samhörighet mellan Syrianer och att alla känner varandra, det tycker jag lovar gott inför framtiden.

Syrianerna kommer ursprungligen från det forntida folket Arameer.
Den moderna syrianskan bygger på det gamla arameiska språket.
Syriskan har genom sin litteratur kommit att bli ett av de viktigaste arameiska språken.

De första Syrianerna kom till Sverige från Libanon under slutet av 1960-talet.
Syrianerna, är i grunden en kristen minoritet som levt statslöst och skingrat sedan närmare 2000 år.
Vad som kan vara viktigt att tänka och som för oss som är uppväxta i Europa att i Mellanöstern är det inte nödvändigtvis de territoriella gränserna som i huvudsak avgör tillhörighet, utan de religiösa som utgör gränsen för millet. En millet är ungefär som vi tänker oss en nation.

Under en lång tid förvägrades Syrianerna att tala sitt eget språk i många av de länder där de kom att bo, det gör att det finns Syrianer med ett flertal olika språk, en del talar turkiska, andra arabiska och så vidare.

Om vi nu går tillbaka några år, till tiden då Jesu levde, så fanns det en arameisk konung vid namn Kung Abgar den svarte av Edessa. Kung Abgar led av spetälska, och kunde inte få någon bot.
Han hörde talas om Jesu gärningar och skickade bud efter honom. Då Jesu inte själv kunde lämna Palestina sände Jesu över en av sina anhängare, Taddaeus, som botade konungen.

Botandet av konungen ledde till att konungen och landet kristnades och församlingen i Antiokia kom att bli en av de första utanför Palestina och ligger som grund för den Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Syrisk-ortodoxa kyrkan tillhör de för chalcedonensiska kyrkorna, det innebär att de förkastar den chalcedonska trosbekännelsen.

Konciliet i Chalcedon år 451 var det fjärde av sju kristna koncilier och sammankallades av Kejsar Marcianus och hade till syfte att lösa tvistefrågorna från Konciliet i Efesus ifall kristendomen ska vara monofysitisk eller dyofysitisk.
Den romersk-katolska kyrkan kom att bekänna sig till den dyofystiska läran om att Jesu hade två naturer emedan den Syrisk ortodoxa som tillhör de monofysitiska anser att Jesu enbart har en natur.

Nu återstår bara att önska Syrianska föreningen lycka till i framtiden.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar