×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-06-04  

Örebro kommun satsar på heltider.

Örebro kommun satsar på heltider.

Örebro Kommuns politiska ledning drar nu igång ett pilotprojekt för att öka möjligheten till heltider inom vård och omsorg i kommunen, berättade kommunalråden Lena Baastad (S), Rasmus Persson (C) och Lennart Bondeson (KD) under gårdagen.

Örebro Kommuns politiska ledning drar nu igång ett pilotprojekt för att öka möjligheten till heltider inom vård och omsorg i kommunen, berättade kommunalråden Lena Baastad (S), Rasmus Persson (C) och Lennart Bondeson (KD) under gårdagen.

Inte ett hundra procent, men bra nära.

På presskonferensen berättade ena Baastad bland annat att Örebro Kommun arbetar mycket med anställdas rätt till heltid och det finns en bemanningsrevision och ett nytt program för att hantera scheman och annat håller på att köpas in för att underlätta en övergripande bild och försöka få bort de delade turerna.
Rätten till heltid är en viktig jämställdhetsfråga och Lena Baastad sa också att hon tror att arbetet för heltid gör Örebro Kommun till en attraktiv arbetsgivare och Örebro Kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare.
- Vi har begränsade resurser och vi måste titta på hur använder vi de här resurserna på bästa sätt så att våra anställda är nöjda, men framför allt så att medborgare och de som behöver den är nöjda med vår service, sa Lena Baastad.

Ingen quick fix.

Det finns kommuner i landet som har gått in och gjort en snabb lösning på problemet, men de har oftast inte så goda resultat sett över tid sa Rasmus Persson därför vill Örebro kommun arbeta långsiktigt för att få ett hållbart system.
Brukarnas situation ska stå i centrum och det handlar om att schemalägga arbetstider så bra det går utefter behovet och anledningen till delade turer är att det är mycket att göra på morgnar och kvällar men inte lika mycket mitt på dagen.
Rasmus Persson sa bland annat att för att Örebro kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare behöver de anställda kunna leva på sina löner och det är så Örebro Kommun ska locka till sig de bästa inom yrket och med konkurrensutsättningen så är det fler som ska dela på den bästa personalen och då behöver Örebro kommun arbeta för att ta bort de delade turerna så gott det går och ge alla som vill möjligheten att arbeta heltid.

Fyra olika boenden i pilotprojektet.

Örebro kommun har tagit fram fyra olika verksamheter som är med i pilotprojektet, Sofia Hemvård, Ölmbrogårdens äldreboende och två boenden för funktionshindrade.
De fyra verksamheterna är utvalda för att de ligger i olika delar av kommunen, Sofia Hemvård är en stadsnära verksamhet på norr i Örebro och Ölmbrogården ligger i ett lite mer lantligt område för att få två olika verksamheter.
I pilotprojekten kommer de anställda också att få berätta hur mycket de vill jobba, det är inte alla som vill arbeta heltid och det finns personal som vill ha delade turer berättade Rasmus Persson.

Förändringsarbete tar tid.

Lennart Bondeson sa bland annat att ett sådant här förändringsarbete tar tid men Örebro Kommun arbetar målmedvetet och de vill se genomslag i budgeten 2015.
Förstudiearbetet som nu startas beräknas vara klar mars 2014 och när det arbetet har kommit igång ordentligt vänder kommunen blicken mot förskolorna för att få upp rätten till heltid även där.
- De erfarenheter som finns då inom vård och omsorg får vi bygga vidare på i förskolan, sa Lennart Bondeson.

Nytänkande är viktigt.

Vi fick en kort intervju med Rasmus Persson efter presskonferensen där han bland annat sa att det är viktigt att tänka annorlunda och det kan behöva bli enklare för personal att röra sig mellan olika avdelningar för att kunna arbeta ett hundra procent.
Det är också viktigt att förändra strukturer och det är därför Örebro Kommun arbetar målmedvetet men att de inte skyndar på arbetet.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar