×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-06-01  

Majoriteten i Örebro presenterade Västerarbetet.

Majoriteten i Örebro presenterade Västerarbetet.

Under fredagen presenterade Lena Baastad (S), Lennart Bondesson (KD), Elisabeth Malmqvist ( C) och utvecklingsstrateg Anna Nordlund en del av det arbete Örebro Kommun gör i de västra stadsdelarna i Örebro.
Det är fyra områden kommunen koncentrerar sitt arbete till, Varberga, Oxhagen, Baronbackarna och Vivalla, alla områden räknas som miljonprogramsområden.

Under fredagen presenterade Lena Baastad (S), Lennart Bondesson (KD), Elisabeth Malmqvist ( C) och utvecklingsstrateg Anna Nordlund en del av det arbete Örebro Kommun gör i de västra stadsdelarna i Örebro.
Det är fyra områden kommunen koncentrerar sitt arbete till, Varberga, Oxhagen, Baronbackarna och Vivalla, alla områden räknas som miljonprogramsområden.

30 minuter komprimerade till 20 minuter.

Anna Nordlund höll ett snabbt anförande där hon berättade i stora drag hur kommunen arbetar i de västra stadsdelarna och normalt brukar hennes föredrag vara på 30 minuter men den här gången gick det snabbt och tog tjugo minuter.

Sen start för Västerarbetet.

Västerarbetet inleddes 2011 och tanken är att utveckla de västra stadsdelarna, syftet är att skapa en mer socialt sammanhållen stad, en stad som alla vill bo i, beslutet om Västerarbetet fattades av Örebro kommunfullmäktige redan 2009 men arbetet startade inte förrän 2011.
Västerarbetet är ett samarbete mellan Örebro kommun och speciellt de kommunala fastighetsbolagen.
Utvecklingsarbete går enklare och smidigare med samarbete och utan stuprörstänk kan mycket uppnås, om alla kan tänka på samma mål inom respektive arbetsområde så går det att uträtta mycket mer än om alla bara sitter och tänker på sin lilla bit.

Goda exempel smittar.

Goda exempel på utvecklingsarbete leder till fler goda exempel på andra ställen.
Västerarbetet ska öka attraktiviteten för de västra stadsdelarna och de arbetar med flera olika områden och de arbetar långsiktigt, tidsplanerna ligger mellan åtta och tio år framåt.
Några goda exempel gav Anna Nordlund också och ett av dem var att det har byggts en tillgänglighetsanpassad lekpark i Varberga så att barn med funktionshinder ska ha det lättare att komma ut och leka med andra barn.
Dansarna i Vivalla har fått en egen lokal och sedan finns det Örebro Andan som är en typ av drive in idrott, under Örebro andan behöver du inte vara medlem i en förening för att få hålla på med idrott utan di kan gå dit när du känner för det och den brukar locka ca 200 ungdomar.

Stora satsningar på barn och unga i Vivalla.

Det görs mycket i Vivalla och en del är att det finns ett samarbete mellan socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och Vuxam för att öka delen barn som går ut nian med behörighet till gymnasiet.
En del i det samarbetet har lett till att det finns en socialsekreterare på plats i Vivalla som kan hjälpa till i ett tidigt skede när en familj behöver hjälp eller stöd.
Samarbetet har fungerat väldigt bra och det börjar synas i resultaten, på ett år har antalet elever på Vivallaskolan som får godkända betyg i kärnämnena ökat med 30 procent.
Det har också gett resultat i årskurs tre som också har en ökning på 30 procent som nu klarar godkända betyg i mattematik och svenska.

Liknande arbete i Brickebacken.

Samarbetssättet utökas nu till Brickebacken som är ett område på Öster i Örebro med samma typ av problem som finns i de västra bostadsområdena.
Kommundirektör Staffan Isling fick uppdraget den här veckan och när arbetet kan startas upp återstår att se.


Tillbaka

Kommentarer:

2013-06-03 16:04:23   Av: Anne-Christine Stigsson

Det är ett mycket viktigt arbete för att undvika liknande problematik som t.ex. i Hyseby

Lämna en kommentar