×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-05-29  

(H)järnkoll på Våghustorget.

(H)järnkoll på Våghustorget.

På tisdagen hade projektet (H)järnkoll en manifestation på Våghustorget i Örebro.
Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet om psykisk ohälsa och att personer med psykisk ohälsa av något slag inte ska bli diskriminerade på grund av det.
Två gånger om året har (H)järnkoll manifestationer och Örebro som är ett av kampanjlänen satsade stort på den här dagen.

På tisdagen hade projektet (H)järnkoll en manifestation på Våghustorget i Örebro.
Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet om psykisk ohälsa och att personer med psykisk ohälsa av något slag inte ska bli diskriminerade på grund av det.
Två gånger om året har (H)järnkoll manifestationer och Örebro som är ett av kampanjlänen satsade stort på den här dagen.

Information varvades med musik.

Dagen varvades med musik och information, flera av (H)järnkolls attitydambassadörer var på scenen och intervjuade olika personer som kommer i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa.
Mohlavyr inledde dagen och hon spelade bland annat en cover på en av sina egna låtar, sedan var det blandad musik varje heltimme och förutom Mohlavyr framträdde Hanna och Sofia och till avslutning fick vi höra Magnus Sjögren.

Motverka negativa attityder med kunskap.

Elisabet Norlinder är kampanjlänansvarig och den här dagen var hon också konferencier och den som knöt ihop alla deltagare både på scenen och nedanför.
Vi fick en intervju med Elisabeth Norlinder där hon berättade att projektet (H)järnkoll drivs av myndigheten Handisam på regeringens uppdrag och uppdraget för (H)järnkoll är att minska negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar.
Elisabet Norlinder berättade också att bästa sättet att ändra negativa attityder är med kunskap och (H)järnkoll sprider kunskap om psykisk ohälsa.

Attitydambassadörer gör ett viktigt jobb.

Elisabet Norlinder berättade också att (H)järnkoll har 300 ambassadörer, varav 20 stycken i Örebro län, som är utbildade i att berätta sina egna historier om psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.
Ambassadörerna visar att förändring är möjligt bara samhället, arbetskamrater och släkt och vänner får förståelse för hur det kan vara.
Ambassadörerna är ute och föreläser och de diskuterar och berättar sina egna historier i olika sammanhang.

(H)järnkoll mäter attitydförändringar.

Jag passade på att fråga Elisabet Norlinder om sådana här kampanjer gör någon nytta och hon svarade att hon vet att de gör nytta för när (H)järnkoll startade gjordes en nollmätning i kampanjlänen.
En nollmätning är den första mätningen på befolkningens attityd om något och sedan har (H)järnkoll gjort mätningar i kampanjlänen varje år och de har sett en förändring och att människor nu inte är lika negativt inställda till psykisk ohälsa som de var 2009 när projektet startade och attitydförändringen är statistiskt säkerställd.

Tre av fyra är på något vis drabbade av psykisk ohälsa.

Gert Andersson som är utvecklingsledare och ambassadör på (H)järnkoll i Örebro län och han berättade att den psykiska ohälsan är vanlig och tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen genom att vara anhörig eller att ha någon form av psykisk ohälsa själv.
Attitydambassadörerna är motorn i (H)järnkoll sa Gert Andersson.
Alla ambassadörer har gått en utbildning eftersom det är viktigt hur man berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.
Man ska inte vara bitter eller prata för negativt när man berättar, visst kan historier vara negativa men man måste berätta på ett sätt så att människor orkar lyssna och ta till sig det man säger.

Ambassadörer går att boka.

Via huvudkontoret i Stockholm går det att boka ambassadörer och (H)järnkoll i Örebro har tagit fram en folder som beskriver alla 20 ambassadörerna i vårt län.
Gert har själv föreläst i 10 år och intresset har ökat, nu är det ett väldigt tryck och Gert berättade också att han har sett hur människor som inte är så vana att föreläsa har växt mycket när de väl har börjat, självförtroendet blir bättre.
- Det är jätte kul när man ser människor som kanske har psykisk ohälsa och levt med det nästan hela sitt liv kanske, sen varit lite försiktiga och känt sig ha dåligt självförtroende och de har växt när någon har velat lyssna på deras erfarenhet.

Kulturer äter strukturer.

Sofia Persson, Förvaltningen för Funktionshindrade och Charlotta Karlsson-Andersson Vuxam berättade hur de arbetar på olika delar inom Örebro kommun och jag frågade hur de arbetar för att få in fler med psykisk ohälsa i arbetslivet och Sofia Persson svarade att de samarbetar mycket internt men det är inte så enkelt jämt som det låter.
Örebro kommun är en stor organisation och även om kommunen har bra strukturer så finns det trots det olika kulturer på de olika avdelningarna inom kommunen som kan göra arbetet svårt, därför arbetar Förvaltningen för funktionshindrade mycket med att motarbeta fördomar och ändra på de kulturer som finns.

Okunskap och rädsla är de största hindren.

Charlotta Karlsson-Andersson sa att de största hindren för att få ut funktionshindrade i arbetslivet är attityder, fördomar och lite rädsla.
Vuxam arbetar mycket med att övertyga både kollegor inom Örebro Kommun och andra arbetsgivare att de ska våga prova och det är då viktigt att Vuxam finns med och kan ge det stöd som behövs när Örebro Kommun eller ett privat företag vågar ta emot någon med ett funktionshinder.
- Det handlar lite om att bryta ny mark och våga öppna för olikheter och att våga se människors kompetens och specialitet, sa Charlotta Karlsson-Andersson.

Privat företag med ett socialt samvete.

Susanne Lindholm från Livin Hotel berättade lite om hur Livin hotel ser på sitt sociala engagemang och deras nyaste projekt med soppluncher.
Soppluncherna startades för att de hade många som var intresserade av att arbeta på hotellet och eftersom de hade en lokal som användes för frukost buffe så bestämde de sig för att starta upp soppluncher eftersom något sådant inte fanns i Örebro.
En extra krydda med soppluncherna är att tio kronor från varje lunch går till någon välgörenhetsorganisation, den första organisationen var Operation Mercy som har sitt huvudkontor i Örebro och verksamhet i 10 länder men ändå är rätt okända i staden.

Livin hotel vill ge människor en chans.

Susanne Lindholm berättade också att de har fler projekt på gång och de arbetar aktivt för att hitta nya modeller som gör skillnad för människor på olika sätt och de vill föregå med goda exempel för att visa andra privata företagare att det går att göra skillnad på olika sätt men ändå inte gå med förlust utan med vinster på mer än ett plan.
En av vinsterna med att ta sig an personer som står långt från arbetsmarknaden är att se personen växa och vi människor behöver ofta mer än en chans i livet och Livin Hotel vill vara med och vara den chansen för så många de kan.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar