×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2013-05-25  

Socialdemokraterna Knackar på 70 000 dörrar.

Socialdemokraterna Knackar på 70 000 dörrar.

Socialdemokraterna håller just nu på att utföra ett ambitiöst dialogprogram, de planerar att besöka alla hushåll i Örebro kommun i en dörrknacknings kampanj.
70 000 dörrar räknar de med att knacka på och de har redan startat och planerar att hålla på i ungefär ett och ett halvt år.

Socialdemokraterna håller just nu på att utföra ett ambitiöst dialogprogram, de planerar att besöka alla hushåll i Örebro kommun i en dörrknacknings kampanj.
70 000 dörrar räknar de med att knacka på och de har redan startat och planerar att hålla på i ungefär ett och ett halvt år.

Örebro kommun indelat i fem huvudområden.

För att klara det här massiva arbetet har Socialdemokraterna delat upp Örebro län i fem huvudområden och sedan är de fem områdena uppdelade i mindre områden efter bostadsområde och de använder sig av samma metod som de gjorde inför nyvalet under 2010.
Varje område får ett dialogprogram utdelat i brevlådorna innan Socialdemokraterna knackar på och i dialogprogrammet finns det lokala frågeställningar och en karta där boende kan fylla i vad de anser är bra och vad de ser behöver förändras.
- Vi har många ideer men vi är också intresserade av att lyssna, sa Lena Baastad.

Många synpunkter.

Socialdemokraterna har bland annat varit i Lillån och knackat dörr och dialogprogrammet har visat sig fungera mycket bra, de flesta har synpunkter som de vill prata om och att ha en karta underlättar mycket när boende ska berätta vad de ser som problem i området, Lena Baastad sa bland annat att under den här dialogen med boende räknar de att få in många synpunkter som de sedan kan använda till sitt lokala valprogram 2014, men samtidigt kommer det att komma fram en del synpunkter på till exempel badhus som det inte är möjligt att genomföra.
- Örebroarna vet bäst om vad som händer i deras område och vad som behöver utvecklas, det kan handla om allt från en tennisbana som är överväxt till avsaknad av lekplats eller möjlighet att bo kvar när man är äldre, man stöter på allt från stort till smått, sa Kenneth Nilsson.

Hela kommunen får komma till tals.

Dialogprogram provade Socialdemokraterna under omvalet 2010 och eftersom det fungerade bra då har de nu utökat till hela kommunen och det ger dem en möjlighet att prata med många örebroare för att få reda på de lokala frågorna både inne i Örebro och i områdena som ligger utanför.
Även om Socialdemokraterna har lokala föreningar i alla områden i Örebro kommun så vet de inte allt som behöver åtgärdas eller vad som fungerar bra, därför vill de skapa en dialog för att få reda på mer.
Varje område har en lokal valledare som har en dialog med de lokala föreningarna för att skaffa ett ordentligt grundmaterial innan dialogprogrammet delas ut och ett bra grundarbete är viktigt för att arbetet ska bli bra med det program som berör stadsdelarna.
I dialogprogrammet har Socialdemokraterna tagit fram olika förslag som de ser som viktiga och de boende får gradera hur viktiga de tycker att just de frågorna är.
Efter dörrknackningen så blir det också en återkoppling med de synpunkter de fått under dialogarbetet i området för att ge de boende en möjlighet att tycka till om det som kommit fram.
- Man får också en möjlighet att tala om sådant som vi eventuellt har glömt bort eller inte har förstått, ibland händer det att vi inte har förstått, mycket sällan men ibland, sa Kenneth Nilsson.

Intresse av politik.

Under första omgången av dörrknackning har Socialdemokraterna knackat på ca 6000 dörrar under två veckor och Dialogprogrammet har visat sig vara bra och de har efter bara några få områden fått in över 400 dialogprogram från Örebroare som vill dela med sig av sina uppfattningar och vissa skriver mycket på kartan som är med för att verkligen förklara hur de menar och det är inte bara negativa saker de tar upp utan också sådant som är värt att bevara eller fungerar bra.
Kenneth Nilsson berättade också at det som Socialdemokraterna känner att de gör skillnad just nu det är att gå ner på gatunivå och eftersom de har fått in drygt 400 dialogprogram redan så visar det att det finns ett intresse för politik ute i samhället.
- Det sätter fingret på att folk inte är intresserade av politik ute i samhället sa Kenneth Nilsson.

Positiva reaktioner på dörrknackning.

Oftast är det positiva reaktioner när Socialdemokraterna är ute och knackar dörr i områden sa Kenneth Nilsson när vi fick en kort intervju med honom och de flesta tycker att det är kul och bra att få vara med och tycka till.
Visst träffar de på sådana som inte vill vara med i en dialog men då får man tacka och gå vidare till nästa dörr, men de flesta vill vara med och de flesta har något att säga.
Kenneth Nilsson sa också att de får mer åsikter när de knackar på dörrar än vad de får genom foldern i dialogprogrammet och det är mest små frågor som kommer fram och det är ett bra sätt för Socialdemokraterna att fånga upp de små frågorna.

Människor är engagerade.

Lena Baastad berättade under en kort intervju att det hon tycker är roligast med att knacka dörr är att få ta del av människors ideer och att många är intresserade och engagerade i sina områden.
Det finns mycket synpunkter på området där man bor och det är många människor som diskuterar runt köksbordet hur man skulle kunna göra olika saker i området men det är inte så många som hör av sig till en politiker med förslagen så när Socialdemokraterna kommer med material och sedan knackar på dörren så är det många som lämnar synpunkter och ideer.
- Bara på de här två veckorna har vi fått in över 400 svar så det visar att människor är engagerade och människor vill vara med och påverka, sa Lena Baastad.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar