×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2007-06-01  

EU-minister Cecilia Malmström och Vad ska vi ha EU till - egentligen.
©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com
Den 31 maj gästades Stadsbibliotekets cafe av EU-minister Cecilia Malmström.
Europa snack anordnas av Maja Sjöstedt som arbetar på Europa direkt.

Titeln på kvällen var Vad ska vi ha EU till - egentligen.
Tanken var att det skulle vara fritt att ställa frågor om EU till ministern.

Maja Sjöstedt var den som öppnade cafekvällen med att hälsa alla hjärtligt välkomna och tala om att det jämt ät lika oroligt att anordna sådana här saker, första cafekvällen kom det endast ett fåtal besökare, men som tur var så har besöksantalet ökat för varje cafekväll som varit.

Cecilia Malmström började med att tala om att det var roligt att vara i Örebro och att hon under dagen hade besökt Virginska och Risbergska skolan, samt träffat Landstings och kommunpolitiker.

Cecilia Malmström har varit EU minister sedan oktober 2006, dagens regering har höga ambitioner och vill att Sverige ska vara aktiva och kunna påverka inom EU.
För att kunna påverka så måste vi utforma förslag tidigt i processerna annars är det ofta försent för att kunna påverka i någon stor grad.

Cecilia Malmström har suttit 7 år i EU parlamentet vilket är till hjälp nu eftersom hon vet vilka vägar man ska gå och hur parlamentet arbetar.

Det är viktigt att alla som håller på med EU frågor blir bättre att informera människor och det är inte bara EU ministerns roll utan alla måste hjälpa till.

I år så var det 50 år sedan Rom fördraget skrevs under och det var början på EU.
Då gällde det samarbete med stål och kol industrin, EU har kommit en lång väg sedan dess. Nu är det dags att titta framåt och se hur vi ska gå vidare.
Vi behöver fokusera på stora gränsöverskridande problem och lämna lokala ärenden på lokal nivå säger Cecilia Malmström. När det till exempel gäller Kyoto protokollet så var EU väldigt aktivt och nu när det löper ut 2012 så behövs det ett nytt protokoll, just nu ser det ut som att de förhandlingarna kan vara inne i ett delikat skede under hösten 2009 och då är Sverige det land som har värdskapet i EU.
Vilket betyder att vi har chans att påverka hur resultatet kommer att bli.

©2007 Johan Gullberg - knytpunkt.com Det som är bra med ett protokoll som alla EU länder har kommit överens om är att det är bindande, så inget land kan hoppa av om det blir svårt.

Det gör stor skillnad när 27 länder enas om samma mål, ett eller två länder gör inte så stor skillnad men är det 27 så påverkar det en hel del, speciellt när det gäller miljöfrågor.

Vi i Sverige är vana vid frihandel det är det inte så många andra EU länder som är, vi vill inte att det ska finnas tullar, men många av de andra länderna tycker att det behövs för att kunna hjälpa vissa länder extra mycket. Det är en viktig fråga för Sverige att driva i EU.
EU ska bli bäst på konkurrens.

Det pågår ständigt en diskussion om hur stort EU kan bli och Cecilia Malmström vill inte sätta en fast gräns, då det till exempel har hjälpt demokratiarbetet framåt i länder som vill vara med.
Turkiet är ett utmärkt exempel på det.
Där har mycket hänt just för att de vill vara med i EU, de har fortfarande en lång väg kvar men de försöker och det betyder att det blir bättre för befolkningen när det gäller mänskliga rättigheter och att det inte får förekomma någon diskriminering av mindre befolkningsgrupper.

Likadant om vi tittar på de forna öst staterna, där har också EU varit en drivfjäder för att påskynda demokrati frågorna.
De flesta av länderna som blev medlemmar sista gången EU utvidgades var forna diktaturer.

Därför säger Cecilia Malmström, ska EU inte stänga dörren för nya medlemmar, naturligtvis kommer det att finnas en gräns någon gång, men det är dumt att sätta den redan nu.

På frågan om Regeringen kan tänka sig att ha en ny folkomröstning när det gäller EU:s nya konstitution svarade Cecilia Malmström att med att den nya konstitutionen håller på att omarbetas just nu och regeringen tycker fortfarande att det ska vara en fråga för riksdagen och inget som vi behöver ha en folkomröstning om.
De ändringar som just nu håller på att göras i det gamla förslaget är att ta bort de flesta symboler så som en EU sång och liknande eftersom det var det som människor reagerade negativt på.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar